expo ZAT AMPER 2019

Management vody je pro firmy důležitý

Firmy po celém světě kladou stále větší důraz na systematickou péči o vodu a její management. Vyplývá to ze zprávy Global Water Report 2017, kterou vydala organizace CDP. Data byla získána od více než 2000 velkých společností napříč průmyslovým spektrem.

 

Jen v letošním roce se tyto zavázaly k investicím do „vodních projektů“ ve výši 23,4 mld. USD. Data za letošní rok poskytlo CDP takřka o 30 % více společností než v loňském roce. K tomu, aby mohly reportovat, musí měřit kvalitu vody či monitorovat vodní cyklus při výrobních postupech, což není samozřejmost. „Oproti minulým rokům je ale vidět zlepšení i u nás,“ uvádí Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Wateprofit, která se specializuje právě na řešení v oblasti úpravy a filtrace vody, optimalizace vodního cyklu a měření kvality vody. „Pro velkou část nadnárodních koncernů je management vody běžným jevem, což se přenáší na jejich dceřiné společnosti v Česku, a potažmo na další firmy, které vidí, že to má opravdu smysl. Nejen z hlediska správného zacházení s cenným přírodním zdrojem, ale i z ekonomického pohledu.“

Globální společnosti si to už dobře uvědomují, proto investují do systémů odpadních vod či filtračních systémů po celém světě. Kromě toho kladou důraz i na snižování obsahu vody v produktech, ochranu před znečištěním, udržitelnost postupů v zemědělství a samozřejmě také na omezení plýtvání. 70 % firem oslovených organizací CDP považuje zabezpečení vodních zdrojů obecně za jednu ze svých priorit.

Přesto, že přístup k managementu vody se ze strany společností zlepšuje, upozorňuje CDP ale i na rezervy, a to zejména v odvětví energetiky, které už osmý rok zveřejňuje nejméně informací. Efektivní nakládání s vodou je přitom jednou z výzev 21. století, podle zprávy bude pro zajištění dlouhodobé globální enviromentální stability klíčových nadcházejících pár let. Reálně hrozí akutní nedostatek vody, i v souvislosti s klimatickými změnami.

Komplexní péče o vodu by se proto měla stát součástí všech nových průmyslových řešení, s čímž počítá i česká vláda. Jí schválený dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, považuje vodu za zvláštní materiálový/energetický zdroj a nakládání s ním za významné pro chod celé ekonomiky.

 
Publikováno: 14. 12. 2017 | Počet přečtení: 282