Ceratizit AMPER 2019

ABB a HPE přinášejí sběr informací do průmyslových závodů

Partnerská spolupráce společností ABB a Hewlett Packard Enterprise umožní sbírat informace z průmyslových závodů, cloudu i přímo ze zařízení. Na základě takto získaných informací bude možné provádět zásahy pro zvýšení produktivity a vývoj inovací.

 
Obě společnosti oznámili počátkem prosince navázání strategického globálního partnerství. V jeho rámci se propojí digitální nabídka ABB Ability s inovativními hybridními řešeními Hewlett Packard Enterprise (HPE) v oblasti informačních technologií. Partnerství přinese zákazníkům řešení, která z velkého množství průmyslových dat generují informace. Na základě těchto dat je pak možné provádět zásahy za účelem zvýšení efektivnosti a flexibility provozu a budování konkurenční výhody.

Výhoda pro zákazníky vychází ze znalostí a zkušeností ABB v oblasti provozních technologií i z předního postavení HPE v oblasti informačních technologií. Oba partneři budou dodávat společná průmyslová řešení, která díky propojení provozních a informačních technologií dokážou proměnit data z průmyslu na informace a automatické úkony. Řešení využije spojení široce používané cloudové platformy, jako je Microsoft Azure, s IT systémy, které jsou v provozu v podnikových datových centrech i na rozhraních sítě. Využití správné kombinace IT platforem urychlí zpracování dat v průmyslových závodech a zároveň umožní účinné řízení průmyslových procesů v různých lokalitách.

„Toto strategické partnerství předznamenává další úroveň digitální průmyslové transformace. Informace z cloudových řešení společně využijeme přímo v průmyslových podnicích a datových centrech. Výsledkem bude delší doba bezporuchového provozu, vyšší rychlost a vyšší výnos,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „ABB a HPE dodají řešení pro celý rozsah digitálního zpracování informací, jaké dnes podniky vyžadují – od rozhraní cloudu až k jeho jádru.“

„Toto partnerství dvou globálních lídrů nemá svým rozsahem a hloubkou obdoby. Bude mít zásadní význam pro další rozvoj průmyslového IoT,“ uvedla Meg Whitman, generální ředitelka HPE. „Společně s ABB budeme vytvářet digitální budoucnost průmyslu, v níž budou počítače všudypřítomné, vybavíme stroje inteligencí pro spolupráci a výrobním závodům umožníme pružně se přizpůsobit měnícím se požadavkům. Globálním dodavatelským řetězcům umožníme okamžitě reagovat na události. Tato partnerská spolupráce vytvoří pro naše společné zákazníky velmi zajímavé obchodní příležitosti.“

Aby nabídka pro zákazníky byla skutečně souborná, partnerství ABB a HPE bude obnášet i společnou inovační činnost, společný vývoj, společné uvádění na trh a servis.

Sběr dat, provádění analýz a řízení procesů na průmyslových zařízeních pomáhá zákazníkům vyhnout se problémům se zpožděním, zabezpečením a spolehlivostí. Tyto problémy jsou obvykle spojené s přenosem dat prostřednictvím vzdálených IT systémů. ABB a HPE budou společně vyvíjet, uvádět na trh a servisovat digitální průmyslová řešení, která zákazníkům pomohou v těchto oblastech:

- Přeměna průmyslových dat na smysluplné informace a automatické úkony - využití aplikací ABB Ability na IT systémech na úrovni podniku na průmyslových zařízeních za účelem rychlejšího zpracování velkého množství dat.

- Správa a řízení průmyslových procesů v celém dodavatelském řetězci - využitím hybridních IT poskytnout plynulé pokrytí až k jádru cloudu a zpřístupnit důležitá data na různých místech.

ABB a HPE rovněž dodají společná řešení pro datová centra, jako je: Automatizace data center a zabezpečené rozhraní datových center.
 
Publikováno: 12. 12. 2017 | Počet přečtení: 262