expo ZAT AMPER 2019

Jaderné elektrárny potřebují kvalifikované specialisty

Na 70 jaderných odborníků z ČR a Slovenska diskutovalo otázky budoucnosti jaderných elektráren na 22. ročníku jaderné konference NUSIM, který proběhl ve dnech 23.-24. listopadu v Brně. Zdůraznili také nutnost zajištění lidských zdrojů k jejich bezpečnému provozu.

 
Konferenci NUSIM již od roku 1992 pořádají Česká a Slovenská nukleární společnosti jako jedinou profesní konferenci tohoto druhu. Je určena především specialistům z praxe: pracovníkům jaderných elektráren, jaderného dozoru, Správy úložišť radioaktivních odpadů, dodavatelských společností, výzkumných institucí i studentům jaderných oborů.

První NUSIM proběhl v roce 1992 v Plzni, kolébce československého jaderného průmyslu. Jeho další spolupořádající organizací byla tehdy i Německá nukleární společnost, která později tuto tradici vzhledem k útlumu německého jaderného programu opustila.

V úvodní sekci dvoudenní konference zazněly prezentace manažerů ČEZ a Slovenských elektráren. Na ně navázaly prezentace a diskuze týkající se aktuálních otázek provozu JE Dukovany, Temelín, Mochovce i Bohunice.

Absolutně nejfrekventovanějším tématem obou dnů konference byla otázka zajištění a udržení kvalitních lidských zdrojů pro jadernou energetiku. K tomuto tématu se vyjádřila převážná většina účastníků. Po odborném úvodu pracovnic psychologického útvaru ČEZ zde zazněly příspěvky ke generační obměně personálu jaderných elektráren v ČR a SR, řízení vědomostí a plánovaní nástupnictví v praxi i programu spolehlivosti lidského faktoru. Živou diskuzi vyvolal příspěvek představitele řady internetových portálů zabývajících se trhem pracovních sil v ČR a na Slovensku, který představil zajímavé analýzy a aktuální statistiky pracovního trhu.
 
Publikováno: 7. 12. 2017 | Počet přečtení: 325