Ceratizit AMPER 2019

Pozvání do NTM - Tvář průmyslové doby v obrazech

Od 29. listopadu 2017 do 11. března 2018 se budou moci lidé seznámit prostřednictvím historických fotografií s historií jednoho z nejznámějších českých průmyslových firem - Poldiny huti v Kladně. Jde o reprezentativní výstavu Národního technického muzea s názvem: Tvář průmyslové doby.

 

Na výběru fotografiích je ilustrována 100letá historie nejen samotného podniku Poldi, lidí a továrny, ale i industriální doby a zároveň dobové společenské uplatnění klasické černobílé fotografie v rámci této epochy.

Výstava je příležitostí nahlédnout do unikátního obrazového svědectví archivů Poldiny huti, které má v tomto rozsahu nejen vysokou dokumentární hodnotu z hlediska historie průmyslové výroby a společenských změn, ale ukazuje i možnosti, jaké nám dnes dává odborná kurátorská a restaurátorská práce s archivem historického fotografického materiálu. Fotografické archivy Poldiny huti obsahují na 10 tisíc negativů, většinou skleněných desek, později negativů na plastové podložce. Fotografie dokumentují všechny aspekty rozvoje a činnosti podniku - záběry provozů a výrobků včetně rozsáhlé technické dokumentace, zahraničních zastoupení a skladů, ukazují i společenské zákulisí výroby a portréty zaměstnanců. Za pozornost stojí i svébytný fotografický pohled a estetická kvalita některých fotografií.

„Na začátku bylo téměř 30 dřevěných beden plných špinavých krabic. Skrýval se v nich poklad, jehož hodnotu jsme si v NTM vždy uvědomovali. Přesto nás obsah během zpracování stále překvapoval úžasnými záběry, díky kterým můžeme nahlédnout do života podniku a lidí, kteří v něm pracovali, a zároveň obdivovat řemeslo tehdejších fotografů. Součástí výstavy je i záznam vzpomínek pamětníků. Podle jejich vyprávění je téměř zázrak, že se tyto vzácné fotografie zachovaly a dostaly do bezpečí muzea. Archiv Poldi byl zachráněn dokonce dvakrát a díky prozřetelnosti a úsilí několika lidí můžeme nyní jeho příběh sdílet všichni,“ dodává Michaela Brachtlová, spoluautorka výstavy.

Výstava NTM je jedním z výsledků výzkumného úkolu „Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“, který je podporován z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Jako malou ochutnávku a inspiraci pro výlet do historie si můžete nabídnout dvě momentky zachycující život v „Poldovce“ v dobách její největší slávy – pohled do staré obrobny střel z roku 1914, nebo portrét dělníka s mlecími koulemi do kulových mlýnů z protektorátních časů roku 1942.

 
Publikováno: 30. 11. 2017 | Počet přečtení: 317