Ceratizit AMPER 2019

V Olomouci se diskutovalo o robotech a Průmyslu 4.0

BEA campus Olomouc se stal dějištěm 1. Konference o Průmyslu 4.0 a moderních webových technologiích, kterou v rámci projektu společenské odpovědnosti firem CSR zorganizovali studenti třetího ročníku Moravské vysoké školy Olomouc.

 

Konference Čtvrtárevoluce.cz, věnovaná současné problematice a fenoménu čtvrté průmyslové revoluce v Česku a ve světě proběhla 18. října a zúčastnilo se jí přes 120 zájemců z řad technicky zaměřených středních škol, vysokoškolských studentů, ale i odborníků z praxe a ostatních nadšenců a příznivců konceptu Průmysl 4.0.

Během celodenní akce se na pódiu vystřídala desítka přednášejících, působících jak na akademické půdě, tak ve významných výrobních firmách. Představili zde různá témata od základů konceptu Průmysl 4.0, jeho implementaci ve firmách v České republice, přes umělou inteligenci až po trend dnešní doby viditelný pro běžného občana - Smart Cities. Celá konference probíhala pod záštitou rektora Moravské vysoké školy Olomouc, prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. LL.M., který také vystoupil na pódiu s tématem bezpečnosti, jako jednoho z pilířů Průmyslu 4.0. Pokládá otázku: „Je trestný čin, který spáchá robot vlastně trestným činem a kdo by měl nést za chování robotů zodpovědnost?“

Robotům a jejich problematice byla věnována i úvodní část konference, kterou odstartoval prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. - ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Posluchače seznámil s historií technologií v oblasti průmyslu a pak se věnoval současnému stavu. Říká, že cílem firem a společnosti jako celku by mělo být „Totální propojení všech operací spojených s průmyslovou výrobou, a to na dokonale inteligentní a autonomní úrovni.“Za Svaz průmyslu a dopravy ČR dorazil Ing. Jiří Holoubek, který ve své přednášce představil pohled firem na Průmysl 4.0 a zdůraznil klíčové aspekty pro jeho implementaci. Výsledky zajímavého výzkumu přijeli prezentovat Jakub Skála a Ivana Hrbková ze společnosti EY Česká republika, která byla také hlavním partnerem konference. Porovnali vnímání Průmyslu 4.0 firmami působícími v ČR dle výsledků vlastního výzkumu v letech 2016 a 2017. Velmi zajímavý byl i pohled na digitalizaci a aplikaci umělé inteligence ve zdravotnictví a školství, který zprostředkoval za Moravskou vysokou školu RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA. Posluchače provedl mimo jiné vývojem technologií používaných ve zdravotnictví a zdůraznil rozhodovací a komunikační úlohu lékaře - člověka.

Mgr. Viktor Spáčil představil chytrou zásuvku vyvíjenou firmou TESCO SW, generálním partnerem konference. Představil tak jednu z oblastí, kterou se chce firma zabývat - chytrá modulární řešení v domácnostech či internet věcí.

Příjemným zpestřením programu byla přednáška Kristýny Zapletalové a Adila Gheriba ze společnosti MAQTOOB. Ti během hodinového výstupu představili aktuální trendy v oblasti on-line nástrojů, které cílí na mladé progresivní lidi, jež začínají se svým vlastním podnikáním, ale mají k tomu omezené finanční prostředky.

Poslední blok byl věnován oblasti Smart Cities. Ing. Patrik Horažďovský z organizační složky Smart Písek objasnil, co tento pojem vlastně znamená a představil inovace, kterými město Písek za poslední dva roky prošlo. Konferenci ukončil Mgr. Vít Pászto, Ph.D. z Moravské vysoké školy Olomouc s přednáškou odkrývající geoinformatiku za řadou konceptů použitých v chytrých městech.

 
Publikováno: 13. 11. 2017 | Počet přečtení: 366