Ceratizit SPS AMPER 2019 EuroBlech Murrelektronik

Umění medailérství v NTM

Výstava Národního technického muzea Medailérství - umění a řemeslo s podtitulem Současné medailérské umění 2008-2017 ukazuje, jaký je současný vývoj tohoto oboru. Představena je tu bohatá škála děl členů Asociace umělců medailérů, jejichž práce dokazují, že tato oblast úzce spojuje uměleckou invenci s řemeslným základem a že její nedílnou součástí jsou realizační techniky.

 

Medailérství je specifický obor výtvarného umění. Jeho kořeny sahají hluboko do minulosti. V současnosti v něm hrají nezaměnitelnou roli dva směry: reprezentační směr a volná tvorba. U reprezentačního směru jde o zhotovování modelů na pamětní mince, pamětní medaile, případně vysokoškolské insignie nebo řády a vyznamenání. Protože se musí vyrobit ve velkém množství (s výjimkou insignií), využívá se pro jejich realizaci technika ražby. U volné tvorby se medailér může vyjádřit z hlediska tematiky, stylu i techniky zcela svobodně. A právě tento směr nejlépe dokládá mnohostrannost a pestrost uměleckých projevů, vzešlých z osobité obrazotvornosti a formového ztvárnění každého medailéra. Ve volné tvorbě je vidět, že existují i další realizační techniky, jako je lití, kování do oceli nebo rytí a broušení skla. Medaile rovněž nemusí být jenom z kovu, ale i ze skla, keramiky, plastu, recyklovaného materiálu a dalších hmot, třeba i marcipánu. Do medailí lze vkládat např. různé přírodniny jako kamínky, hlínu, vodu, papír, sklo, počítačové komponenty apod. Medaile může být i dvoudílná, otevírací nebo s vyměnitelnými částmi. Některé exponáty jsou na hranici drobné plastiky, představují se medaile-asambláže, kinetické medaile či medaile s audioefektem.

„Při přípravě výstavy jsme chtěli především ukázat široký záběr medailérského umění i s jeho technikami. Proto je dvěma nejužívanějším - technice ražby a lití - věnován v expozici také určitý prostor. Nejlépe za sebe mluví sama díla. A proto stojí za to výstavu navštívit.“, uvedla Juliana Boublíková Jahnová, historička umění a teoretička Asociace umělců medailérů.

Výstava se nachází v Malé galerii v expozici Architektury, stavitelství a designu a potrvá od 25. 10. 2017 do 25. 3. 2018.

 
Publikováno: 25. 10. 2017 | Počet přečtení: 319