EuroBlech Murrelektronik

Novinka u RegioJet - kompenzace za zpoždění

Vlakový a autobusový dopravce RegioJet přichází se zásadní novinkou v oblasti služeb pro zákazníky. Na vnitrostátních a mezinárodních autobusových a vlakových linkách začne od pátku 15. září 2017 cestujícím plošně garantovat včasnost příjezdu do výstupní stanice. Pokud bude mít spoj zpoždění nad stanovený rozsah minut, budou mít cestující automaticky nárok na kompenzaci – a to i v případě, že vina za zpoždění nebude na straně dopravce.

 

Cestující dostane kompenzaci automaticky – v co nejkratším možném termínu, aniž by musel o cokoli žádat nebo něco vyplňovat. „Jsme český dopravce, který nejlépe rozumí českému zákazníkovi, a snažíme se mu nabízet úplně nové typy služeb. Rozhodli jsme se vzít na sebe plnou zodpovědnost za případná zpoždění a včasný příjezd našich cestujících. Pokud bude spoj zpožděn – a to bez ohledu na příčinu zpoždění, vrátíme cestujícím podle délky zpoždění část nebo i 100 % jízdného,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet, a dodává: „Nechceme, aby riziko zpoždění zůstalo na zákazníkovi jen proto, že to je jaksi součást života, se kterou by měl počítat. Připadá nám fér, že toto riziko poneseme my.“

Garance včasného příjezdu ze strany dopravce a systém plošných kompenzací bez ohledu na zavinění je zejména ve vnitrostátní autobusové dopravě unikátní jak v ČR a na Slovensku, tak i v dalších evropských zemí. Současně dopravce startuje silnou komunikační kampaň se sloganem „Včas, nebo levněji“ a podtitulkem – „Máme rádi Česko“.

Nový systém kompenzacíbude mít následující parametry:

• Nárok na kompenzace mají cestující automaticky i při zpoždění, jehož příčiny dopravce nemohl ovlivnit (např. zácpa na dálnici, meteorologické podmínky, stržené trakční vedení na železnici apod.).

• Kompenzace se týkají jak autobusových, tak dálkových vlakových spojů RegioJet – ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě na území ČR, ale i dalších států, jako jsou Slovensko či Spolková republika Německo.

• Podle trasy a délky zpoždění budou mít cestující nárok na kompenzaci až do výše 100 % jízdného.

• Vyplacení kompenzací proběhne automaticky na konto jízdenky zákazníka. Ten nemusí o nic žádat, nic vyplňovat a peníze si mohou buď vyzvednout, nebo je použít pro nákup jízdenky na další cestu.

• Výše kompenzací jsou rozděleny podle délky linek a zpoždění a také podle toho jestli zpoždění vzniklo ze zavinění dopravce nebo mimo něj. V obou případech mají cestující nárok na kompenzaci až do výše 100 %.

Vzorový příklad na autobusové lince Praha – Liberec:

1) V případě, že zpoždění nevzniklo z viny dopravce (např. nehoda na dálnici, nepříznivé počasí apod.)

• 25 % ceny jízdného při zpoždění v rozsahu 31–90 minut

• 100 % ceny jízdného při zpoždění v rozsahu 91 a více minut

2) V případě, že zpoždění vzniklo ze zavinění dopravce (např. porucha autobusu, apod.)

• 50 % ceny jízdného při zpoždění 31–60 minut

• 100 % ceny jízdného při zpoždění 61 a více minut

Při dosažení délky zpoždění personál automaticky informuje cestující o tom, že jim byla načtena příslušná kompenzace, cestující nemusí nic hlídat, vyplňovat a o nic žádat. Vrácené peníze si může vybrat nebo je použít na nákup další jízdenky – záleží na jeho rozhodnutí.

 
Publikováno: 14. 9. 2017 | Počet přečtení: 201