EuroBlech Murrelektronik

Další fáze projektu ITER

Zkratka ITER znamená International Thermonuclear Experimental Reactor a cílem tohoto projektu je demonstrovat to, že je technicky možné pomocí termojaderné fúze produkovat energii pro mírové účely. Zařízení by mělo být podle plánu spuštěno v roce 2025 a podle vědeckých výpočtů má generovat desetkrát více energie, než do něj bude vkládáno na rozběhnutí fúzní reakce.

 

Aby mohl být projekt realizován, spojil se výzkum v oblasti termojaderné fúze ve všech zemích světa. Rusko je jednou z 35 zemí, které jsou do projektu ITER zapojeny. Kromě něj se účastní 29 zemí Evropské unie, Spojené státy, Indie, Japonsko, Čína a Jižní Korea. Každá ze zemí v rámci své účasti vyrobí a dodá určenou část komponent pro budoucí termojaderný reaktor, v případě ruských společností jde o 25 unikátních systémů, které nemají na světě obdoby. Do jejich vývoje a výroby je zapojeno 35 podniků a vědecko-výzkumných institucí.

S tím, jak se posouvá projekt mezinárodního termojaderného reaktoru ITER, se 11. září seznámil Alexej Lichačov, generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, která patří k důležitým dodavatelům komponent. Na staveniště ve výzkumném ústavu Cadarache ve Francii byl pozván Bernardem Bigotem, generálním ředitelem mezinárodní organizace ITER.

Návštěva se uskutečnila u příležitosti toho, že je dokončována jedna fáze projektu a rozbíhá se další, mnohem intenzivnější. Práce probíhají nejen na staveništi, ale zejména u dodavatelských firem. První komponenty pro ITER od dodavatelů dorazily v roce 2014 a nyní byla dokončena montážní hala, kde budou dodaná zařízení sestavována a připravována na osazení na své místo. Komponenty z celého světa sem tak začnou přijíždět mnohem častěji.

„Ovládnutí energie termojaderné fúze lidstvu otevře obrovské vědecké a technologické perspektivy,“ uvádí Alexej Lichačov.

Lichačov okomentoval roli ruských společností: „Rusko patří k tradičním zemím ve výzkumu termojaderné fúze a za desítky let, které se tomu věnuje, nahromadilo v této oblasti jedinečné zkušenosti, takže v realizaci projektu ITER má nezastupitelnou roli. Díky vývoji a výrobě komponent pro ITER získává ruský průmysl unikátní kompetence, vytváří nové produkty a rozšiřuje svůj potenciál o výsledky výzkumné práce, která byla nutná před samotnou výrobou komponent.“Rusko pro projekt ITER dodává klíčové komponenty reaktoru a další zařízení s vysokou technologickou náročností. Supravodiče, gyrotrony (jakési gigantické mikrovlnné trouby), komponenty ochrany a diagnostiky – celkem více než 25 unikátních systémů bude dodáno ruskými firmami. „Rusko vždy bylo a zůstává příkladným partnerem, který plní všechny své povinnosti v plném rozsahu a včas,“ uvedl Bigot.

 
Publikováno: 14. 9. 2017 | Počet přečtení: 210