ABF Murrelektronik

V Litvě začínají testy zpracování radioaktivního odpadu

Německá společnost NUKEM Technologies předala 9. června vlastníkovi litevské Ignalinské jaderné elektrárny Centrum pro zpracování a skladování pevných radioaktivních odpadů k provedení horkých zkoušek.

 
Krátce před tím (v dubnu 2017) vydal litevský regulační úřad povolení k provozu tohoto zařízení a nakládání s radioaktivními odpady. Ignalinská JE získala licenci pro provoz dočasného skladiště použitého jaderného paliva, což znamená začátek významného projektu vyřazování této elektrárny. Podle Thomase Seipolta, generálního ředitele společnosti NUKEM, která vystupuje v roli generálního dodavatele projektu výstavby dočasného skladiště použitého jaderného paliva a centra pro zpracování a skladování pevného radioaktivního odpadu, je zahájení horké fáze zkoušek a práce s radioaktivními materiály jedním z klíčových kroků při vyřazování Ignalinské JE z provozu.

Centrum bude sloužit k vyjímání nízko a středně aktivních odpadů ze stávajících skladišť a kontejnerů, jejich třídění a balení do nových kontejnerů, které umožní jejich další bezpečné skladování. „Jde o první projekt vyřazování takovéto elektrárny z provozu, v současnosti neexistuje ve světě analogické zařízení. Toto centrum umožní dlouhodobě zajišťovat efektivní nakládání s radioaktivními odpady za pomoci nejmodernějších technologií,“ dodává Thomas Seipolt.

Vyřazování Ignalinské JE z provozu, včetně výstavby Centra pro nakládání s pevnými radioaktivními odpady, je financováno z mezinárodního fondu spravovaného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Do tohoto fondu přispívá Evropská komise a jednotlivé země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Na obrázku je kontejner pro skladování jaderného odpadu.
 
Publikováno: 19. 6. 2017 | Počet přečtení: 271