ABF Murrelektronik

Díky 5G získají pacienti větší kontrolu

Společnost Ericsson zveřejnila svou nejnovější studii spotřebitelského chování ConsumerLab, věnovanou zdravotní péči a péči v domácím prostředí. Zpráva odhaluje pohled spotřebitelů na vliv 5G na budoucnost zdravotní péče a její přeměnu v oblasti preventivní, rutinní a pooperační péče.

 
Hlavní zjištění studie:

Pacienti se domnívají, že online konzultace odstraní dlouhé čekací doby. Spotřebitelé věří, že získají díky nositelné elektronice větší kontrolu nad monitorováním zdraví, přičemž díky 5G se zvýší spolehlivost a bezpečnost. Uživatelé v oblasti služeb a průmyslu počítají s rozšířením online přístupu k centralizovaným údajům o pacientech s cílem pozitivně ovlivnit zdravotnické služby. Ve zprávě se uvádí, že sítě příští generace budou klíčové pro transformaci zdravotnictví, poskytující efektivitu, mobilitu a nízkou latenci. Sítě se stanou prostředkem pro širokou škálu aplikací včetně vzdáleného monitorování prostřednictvím nositelných medicínských zařízení, virtuální interakce mezi lékaři a pacienty a dálkově ovládané robotické chirurgie.

Hlavní zjištění zprávy:

1. Postupující decentralizace zdravotní péče, která se přesouvá z nemocnic do domácností. Spotřebitelé jsou frustrovaní z nepříjemného čekání u lékaře; 39 % chronicky nemocných pacientů dává přednost online konzultacím před osobním setkáním. Téměř dva ze tří spotřebitelů tvrdí, že nositelná elektronika, která monitoruje a řídí podávání léků, je důležitá pro lepší management chronických onemocnění a snižuje počet návštěv lékaře. Více než polovina vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí ze všech odvětví se domnívá, že decentralizace zdravotní péče do místních center zlepší efektivitu poskytování zdravotní péče a přispěje k řešení nedostatku zdrojů ve zdravotnictví.

2. Údaje o pacientech jsou stále více centralizované, v důsledku čehož se z nemocnic stávají datová centra. Více než 35 % spotřebitelů tvrdí, že by jim online přístup do centrálního úložiště zdravotních záznamů pomohl zjednodušit a řídit kvalitu i efektivnost jejich zdravotní péče; 45 % odborníků z různých odvětví považujte centrální úložiště dat za průlom v poskytování zdravotní péče. Přístup k údajům o pacientech se považuje za důležitý pro zlepšení zdravotní péče. Lékaři se tak stanou vědci pracujícími s daty a nejdůležitější bude bezpečnost údajů. Až 46 % vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí z různých segmentů však už nyní považuje bezpečnost osobních údajů za problém.

3. Rostoucí závislost na nositelných zařízeních a vzdálené léčbě zvyšuje význam 5G pro poskytování spolehlivých a bezpečných služeb. 56 % spotřebitelů se obává, že se jejich nositelným elektronickým zdravotnickým pomůckám vybije baterie; 42 % vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí z různých průmyslových odvětví očekává, že se energetická náročnost zařízení připojených do 5G sítě bude snižovat. 61 % spotřebitelů tvrdí, že vzdálená robotická chirurgie je v současné době riskantní, protože se spoléhá na internet; 35 % vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí z různých průmyslových segmentů očekává, že 5G sítě poskytnou spolehlivé připojení s nízkou latencí. 47 % vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti telekomunikací tvrdí, že bezpečný přístup k online centrálnímu úložišti dat je klíčovou výzvou a očekávají, že 5G sítě budou tuto výzvu adresovat.

4. Rostoucí očekávání spotřebitelů, časově neomezený přístup k datům pacientů a zvýšené využívání internetu zároveň způsobují, že se na poli zdravotnického průmyslu uplatní netradiční hráči. Výrobci zdravotnických technologií a vývojáři aplikací již nabízejí služby, které přesouvají zdravotní péči mimo nemocnice. Například zařízení od izraelského Start-upu Tyto a firmy MedWand Solutions z Las Vegas umožňují lékařům vyšetřovat pacienty na dálku u nich doma. Hráči mimo segment zdravotnictví již nyní získávají část svých celkových příjmů ze zdravotní péče – v případě vývojářů aplikací se jedná o 13 %, u telekomunikačních operátorů pak o 9 %. Podle odborníků se do roku 2020 očekává, že tyto podíly dosáhnou 19 % a 13 %. Navíc investice start-upů do digitalizace zdravotní péče za posledních 7 let vzrostly z 1,5 mld. USD (1,34 mld. eur) na přibližně 7 mld. USD (6,24 mld. eur). Vznikají stále sofistikovanější medicínská zařízení, aplikace a zdravotnické prostředky. Swansea University z Velké Británie např. plánuje testování inteligentních obvazů s technologií 3D potisků, které používají bezdrátové 5G data a senzory nanovelikosti pro přenos informací, které umožňují lékařům přizpůsobit léčbu procesu hojení rány.
Aktuální zpráva Ericsson ConsumerLab zahrnuje poznatky z internetového průzkumu, provedeného mezi 4500 pokročilými uživateli smartphonů a širokopásmového připojení v Německu, Japonsku, Jižní Koreji, Velké Británii a Spojených státech, a z internetového průzkumu mezi 900 uživateli s rozhodovací pravomocí z výše zmíněných zemích pracujících v šesti průmyslových odvětví – zdravotnictví, pojišťovnictví, výroba a distribuce zdravotnické techniky, telekomunikace, vývoj a agregace aplikací a vládní regulační orgány.
 
Publikováno: 16. 6. 2017 | Počet přečtení: 380