ABF Metav Amper Murrelektronik

Česká stopa v čínském jaderném programu

Závěrečným zasedáním společné pracovní skupiny v Pekingu ukončila Evropská unie se svými čínskými partnery úspěšný tříletý projekt zaměřený na posílení technické infrastruktury a odborné způsobilosti v partnerských organizacích působících v realizaci čínského programu jaderné energetiky.

 
Cílem projektu, který byl realizován na základě smlouvy s akciovou společností ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež), byl rozvoj kompetencí čínských národních jaderných institucí zajišťovat vysokou úroveň jaderné a radiační bezpečnosti s uplatněním zkušeností EU. Hodnota projektu financovaného z nástroje EU pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti byla 1,37 mil. eur (přibližně 10,1 mil. čínských jüanů). „Projekt reagoval na čínský hospodářský růst spojený se zvyšující se poptávkou po energii a současně s potřebou snížit emise skleníkových plynů, na základě kterého Čína realizuje ambiciózní plány na využití jaderné energie. Rychlý rozvoj jaderné energetiky přináší velké výzvy v mnoha souvisejících oblastech a spolupráce mezi čínskými a evropskými jadernými institucemi přispívá k harmonizaci při uplatňování požadavků, norem a mezinárodních osvědčených postupů, důležitých pro jadernou bezpečnost“, zdůraznil Jozef Mišák, koordinátor projektu, viceprezident pro strategický rozvoj ÚJV Řež.

V rámci projektu, probíhajícího ve spolupráci s Čínským úřadem pro atomovou energii (CAEA), se uskutečnila rozsáhlá výměna informací o metodách, poznatcích, standardech a osvědčených postupech v řadě oblastí souvisejících s výstavbou, provozem a vyřazováním jaderných zařízení. Práce se zaměřily na metody nedestruktivního zkoušení kvality těžkých jaderných komponent, na standardy pro bezpečnostní klasifikaci číslicových systémů kontroly a řízení, pro kvalifikaci zařízení na zvládání havarijních podmínek, pro zajištění požární ochrany a pro pravděpodobnostní bezpečnostní hodnocení požárů. Důležitými součástmi projektu byly metodiky bezpečnostního hodnocení plánů, technologií a zařízení pro vyřazování z provozu těžkovodního výzkumného reaktoru, způsobů zacházení s kapalnými odpady v podzemních skladovacích nádržích a zařízení pro těžbu a zpracování uranu.

Realizace projektu zahrnovala výměnu informací, návštěvy specialistů na vybraných pracovištích, odborné semináře, vypracování standardů a dalších technických dokumentů. Do projektu byly zapojeny hlavní čínské organizace zabývající se nukleární problematikou: Research Institute of Nuclear Power Operations (RINPO), Institute for Standardisation of Nuclear Industry (ISNI), China Institute of Atomic Energy (CIAE), Nuclear Technical Support Centre of the China Atomic Energy Authority (CAEA/NTSC) and China Nuclear Power Engineering (CNPE). Výsledkem bylo vypracování 28 technických dokumentů, realizace 11 workshopů a 5 návštěv čínských odborníků v rámci EU. Odborných seminářů se zúčastnilo více než 220 specialistů z Číny.
 
Publikováno: 17. 5. 2017 | Počet přečtení: 247