Ceratizit SPS AMPER 2019 Schunk EuroBlech Murrelektronik

Začala oprava Letenského kolotoče

Ve středu 22. února proběhlo slavnostní předání Letenského kolotoče, nejstaršího dochovaného podlahového kolotoče v Evropě, dodavateli památkové obnovy, firmě GEMA Art Group. Byla tak oficiálně zahájena dlouho očekávaná oprava této unikátní a oblíbené památky, na kterou je vypsána veřejná sbírka.

 
V letošním roce proběhne oprava stavby novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení, na níž naváže restaurování interiéru kolotoče.

V roce 2004 získalo Letenský kolotoč do své správy Národní technické muzeum, které od té doby usiluje o jeho záchranu. Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec povedlo a GEMA Art Group zahájila tento týden rekonstrukci stavební části kolotoče. Do konce srpna proběhne oprava vlastního novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení. Poškozené a opotřebené jsou podlahy, vnitřní dřevěné povrchy i vnější plášť stavby a všechny jeho dekorativní prvky. Bude provedena statická oprava střechy, stěn a ochozu i vlastní točny, u níž v minulosti došlo k vychýlení oproti rovině nástupiště. V souvislosti s opravou vlastní stavby bude obnoven, rozšířen a osvětlen chodníček po obvodu kolotoče a bude vybudováno nové osvětlené přístupové schodiště s kamenným žulovým obkladem. Oprava stavby kolotoče a technologického zařízení je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR v hodnotě 6,6 mil. Kč.

„Letenský kolotoč, který sloužil k potěšení především dětí, je unikátní technickou památkou evropského významu. Znovu se roztočí v létě příštího roku a věřím, že tato více než 120 let stará památka se po svém zprovoznění bude těšit velkému zájmu veřejnosti,“ uvedl generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Starosta MČ Prahy 7, Jan Čižinský, řekl: „Záchrana Letenského kolotoče byla jednou z prvních akcí, do kterých jsme se společně s NTM a paní radní Hankou Třeštíkovou po volbách pustili. Jsem moc rád, že rekonstrukce této významné památky již opravdu začíná. Věřím, že když lidé uvidí, že se u kolotoče něco děje, pomohou nám shromáždit zbytek peněz, které jsou potřeba na opravu koní.“

Na opravu interiéru kolotoče, s níž se počítá v roce 2018, a náklady jsou odhadovány na cca 3,5 mil. Kč (jde především o restaurování koní a rytířů na sloupu točny kolotoče) vznikla za podpory MČ Prahy 7 veřejná sbírka, ve které je shromážděno nyní celkem 1,7 mil. korun - na transparentním účtu sbírky 107-9304750207/0100 se sešlo 674 363 Kč, dalších 600 tis. Kč přispěl do sbírky Nadační fond Avast a Magistrát hl. města Prahy dalšími 400 tisíci Kč. Více informací o sbírce naleznete na www.letenskykolotoc.cz
 
Publikováno: 23. 2. 2017 | Počet přečtení: 480