Rosler murr Schunk

Unikátní převodovka z Česka

V rámci projektu podpořeného TA ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA se firma Wikov Gear spojila s Výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni a s výzkumným centrem Nové technologie při Západočeské univerzitě a výsledkem je konstrukce prototypu rychloběžné převodovky se segmentovými ložisky.

 
Podpora ze strany Technologické agentury ČR byla ve výši 9,8 mil. Kč. „TA ČR se dlouhodobě snaží o silnější propojení výzkumné a výrobní sféry. Posiluje to naši konkurenceschopnost na světových trzích a zvyšuje zájem velkých investorů o Českou republiku,“ vysvětlil předseda TA ČR Petr Očko s tím, že úspěch firem ve světě zvyšuje prestiž českých výzkumných pracovišť.

Prvotním důvodem spolupráce byla potřeba vyhovět náročným požadavkům, které společnost Wikov Gear dříve nemohla plnit. V případech, kdy odběratelé požadovali převodovku s tzv. segmentovými ložisky, se musela obracet do zahraničí a koupit ji tam. „K dostání byl přitom pouze univerzální výrobek, který nebylo možné upravit podle individuálních požadavků konkrétního projektu,“ říká Radovan Rašpl z Wikov Gear, hlavní řešitel projektu s tím, že podpora TA ČR umožnila provést výzkum v rozsahu, který by bez ní nebyl možný. Největší novinkou naší převodovky jsou právě zmíněná segmentová naklápěcí ložiska. „Zjednodušeně řečeno, bez nich by byla převodovka schopná udělat třeba 10 000 otáček za minutu. S nimi však dostane až na 35 000, což nás staví na vrchol současných ve světě známých technických možností,“ uvedl Radovan Rašpl.

Převodovka pomáhá s výrobou elektřiny i přepravou stlačených plynů

Výsledky firma nadále uplatňuje v praxi. „Podařilo se nám dostat se do segmentu vysoko výkonových aplikací, kde jsme předtím vůbec nebyli. Jako příklad mohu uvést např. převodovku do turbosoustrojí s výkonem 54 MW,“ doplnil Radovan Rašpl a dodal, že druhým výstupem projektu je navázání spolupráce s několika novými odběrateli, se kterými firma nyní jedná o detailech dlouhodobé spolupráce. Podpora ze strany TA ČR tak má podle něj velký význam z hlediska pomoci realizovat projekt, který by nebyl jinak spuštěn v potřebném rozsahu. Převodovka nachází využití např. při výrobě elektrické energie, kde funguje mezi plynovou nebo parní turbínou a generátorem. Turbína má obvykle otáčky 5000 a více, zatímco generátor je potřeba točit na otáčky dané frekvencí sítě. Další využití je při výrobě stlačených plynů v chemičkách nebo rafinériích, kde je převodovka umístěna mezi motorem a kompresorem. Motor má obvykle 1500 otáček, kompresor však 10 000 nebo i více. „Výjimkou nejsou ani kompresory s 30 000 otáčkami za minutu. Tyto aplikace jsou po technické stránce nejnáročnější a zahrnují obrovské množství práce v oblasti výpočtů. Daří se nám krůček po krůčku řešit stále náročnější úlohy a díky tomu získávat další kontrakty,“ dodal Radovan Rašpl.
 
 
 
Publikováno: 23. 11. 2016 | Počet přečtení: 1269