Profesionální hydraulické nářadí a systémy

Značka POWER TEAM je již několik desítek let synonymem pro kvalitní a spolehlivé zařízení, které se používají v údržbě, montážích, servisech a v mnoha dalších odvětví průmyslu. Mnohé z náročných zvedacích, lisovacích a stahovacích prací si již nedovedeme bez těchto "silných pomocníků" ani představit.

Celý článek

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3825
 

ULBRICH – hydraulika šitá na míru

Hlavní prioritou firmy Ulbrich v tradičním vývoji a výrobě hydraulických systémů a strojů, jsou řešení určená  přesně specifikovanému účelu, a která jsou sladěna s příslušnými technickými požadavky jednotlivých zákazníků.

Celý článek

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2531
 

Optimalizace tribosystémů při těžkých kluzných namáháních

Při vysokých plošných tlacích a nízkých kluzných rychlostech se z důvodu otěru značně sníží životnost strojních součástí. Vhodnou kombinací materiálů, jako např. nitridovaná ocel oproti vysokopevnostním slitinám mědi, ve spojení s bílými tuhými mazivy se může dosáhnout zřetelného zvýšení životnosti.

Celý článek

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3031
 

Biologicky rozložitelná maziva (biomaziva)

Lze říci, že velká většina maziv, včetně klasických ropných maziv, je svým způsobem biologicky rozložitelná avšak velké rozdíly jsou v rychlosti tohoto rozkladu. Následující přehled je zaměřen na maziva biologicky snadno, (a tedy rychle) rozložitelná. 

Celý článek

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3501
 

Praxe určování a ověřování užitných vlastností kapalných a plastických maziv

Jednotlivé druhy mazacích olejů jsou charakterizovány typickými užitnými vlastnostmi, které se ověřují laboratorními zkouškami. Pro zařazení motorových olejů do výkonových tříd jsou kromě splnění požadavků ověřovaných laboratorními zkouškami používány hlavně modelové motorové zkoušky. Pro ně jsou k dispozici standardizované postupy. Pro laboratorní zkoušky jsou to mezinárodní technické normy označované ISO nebo americké normy ASTM nebo postupy vydané organizacemi výrobců zařízení např. CEC.   

Celý článek

 
Publikováno: 8. 8. 2013 | Počet zobrazení: 4740
 

Průmyslové převodové oleje a mazání převodovek

Průmyslové převodové oleje jsou vhodné pro mazání všech převodů (kromě automobilových) různých typů a velikostí, vybavených rozličnými mazacími systémy. Požadavky na mazivo závisí na typu převodu, materiálu převodovky, její povrchové úpravě, a na náročnosti provozu z hlediska přenášené síly, teploty a rychlosti.

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 5373
 

Kolorimetrie – účinný a levný nástroj v boji proti nebezpečným úsadám

Často opomíjený a přehlížený konstrukční prvek strojů je olej. Jde o zcela zásadní složku, kterou si mnozí obvykle neuvědomují a tudíž z toho důvodu jeho roli podceňují. Přitom právě kondice a čistota oleje má zcela klíčový vliv na spolehlivost a produktivitu strojů.

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2592
 

Analýzy turbínových olejů

Analýza vzorků olejů z turbín je důležitým nástrojem proaktivní údržby stejně jako u jiných typů strojů. Vzhledem k velkým objemům oleje v turbínách je sledování stavu oleje stejně důležité jako sledování stavu turbíny. V příspěvku je uváděn přehled zkoušek, které se provádí v rámci rutinního sledování turbín, i zkoušky, které jsou součástí komplexního rozboru turbínového oleje. Zdůrazněny jsou zkoušky, které je nutné provádět kvůli měnící se aditivaci turbínových olejů a kvůli provozním podmínkám turbínového oleje.

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3084
 

Agregáty oběhových centrálních mazacích systémů

Mazací agregáty se používají jako zdroj mazacího oleje pro mazání a chlazení ozubených soukolí převodovek, ložisek a dalších průmyslových zařízení. Dodávka mazacího oleje do mazacích míst (jednoho, několika až stovek s nároky na různá dodávaná množství) probíhá, dokud čerpadlo mazacího přístroje dodává tlakové mazivo. 

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3571
 

Služby pro železnice v novém centru SKF budou zajišťovat i Češi

Počátkem května letošního roku otevřela společnost SKF v polských Katowicích své nejnovější středisko v celosvětové síti tzv. SKF Solution Factory, která tak nyní zahrnuje již 23 specializovaných center. Tato „továrna na řešení“ bude poskytovat zákazníkům ze střední a východní Evropy přístup ke službám a řešením, které se opírají o 5 technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika (viz. interview na str. 8-9).  

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2374