Světová novinka ABB bude mít provozní premiéru v Plzni

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) budované při Západočeské univerzitě v Plzni bude prvním zákazníkem na světě, který získá rozvaděč UniGear Digital, inovativní řešení od společnosti ABB. Uvedení výzkumného projektu zaměřeného na komplexní dopravní systémy, energetiku, molekulární elektroniku a senzory do provozu je naplánováno na první polovinu roku 2015. 

Celý článek

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 855
 

Firmy se učí obchodovat s energií

Až pětina obchodů s elektřinou v ČR proběhne na krátkodobých trzích organizovaných společností OTE. Krátkodobý trh s elektřinou OTE byl založen v roce 2002 a od jeho zprovoznění roste počet účastníků, i objem obchodů. 

Celý článek

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 905
 

O slovo se hlásí nanotechnologie

Pod označením Nanol uvedla finská firma Nanol Technologies na trh nové tribotechnické přípravky založené na inovativním využití nanotechnologií.  

Celý článek

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 911
 

Vyhřívaný viskozimetr Parker Kittiwake – laboratoř po ruce

Každá hodina prostoje jakéhokoliv zařízení představuje pro společnosti zvýšené náklady spojené s údržbou poškozeného zařízení. Je dokázáno, že až 80 procent všech poruch strojů je způsobeno nekvalitním nebo starým mazacím nebo provozním olejem. Péče o chod zařízení by tedy měla být na maximální úrovni, protože zde stejně jako u lidí platí, že prevence je nejlepší lékař. 

Celý článek

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 953
 

Nové laboratorní metody analýz moderních maziv

Kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na kondici stroje, resp. jeho spolehlivost, efektivitu a produktivitu. Problémy mazání a tvorba úsad v kritických částech olejových systémů jsou příčinou nejdražších provozních problémů vůbec - dlouhých prostojů, snížení produktivity, zvyšování nákladů na servis atp. 

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1312
 

Analýza maziv pro řešení problémových provozních situací

Nečistoty, úsady a tvrdé laky v mazacích olejích jsou velmi často zdrojem havárií zařízení. Tyto nečistoty vznikají v olejích jako důsledek kontaminace olejů při jejich ošetřování nebo jako důsledek provozní degradace. Při doplňování olejů může záměnou typu oleje dojít k zásadní změně některých vlastností olejů, např. pěnění nebo špatné odlučování vzduchu či vody, v extrémních případech to ale také může vést až k zakalení olejů a vytváření šlemů a úsad. 

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1342
 

Možnosti úspor nákladů na procesní kapaliny

Diagnostika obráběcích kapalin umožňuje uživateli poznat jejich provozní stav a ovlivnit jej tak, aby se prodloužila jejich použitelnost. To přináší významné úspory nejen snížením nákladů na obráběcí kapaliny, ale především snížením ztrát způsobených jejich nesprávnou funkcí a nežádoucími odstávkami v provozu obráběcích strojů. 

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1487
 

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

Vývoj moderních vysokopevnostních materiálů, modernizace měřicích metod v oblasti materiálových věd a dlouhodobá zkušenost s provozem vyspělých technologických celků ukazují, že povrchové vrstvy významně ovlivňují jejich životnost a spolehlivost.

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1303
 

Účinek procesní kapaliny na tváření závitů v plechu

Tváření závitů do ocelových plechů je dnes velmi rozšířenou operací, neboť poskytuje relativně přesné a pevné závitové plochy, které poskytují spolehlivý šroubovaný spoj. Tato operace navazuje zpravidla na tvářecí operaci, jejíž cílem je vytvoření průchozí díry a předtvarování materiálu ve tvaru hrdla pro dosažení dostatečného počtu nosných závitů. 

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 2219
 

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Celý článek

 
Publikováno: 19. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1689