Nový model výpočtu provozní trvanlivosti ložisek

Vývoj inovativního modelu výpočtu trvanlivosti valivých ložisek vede k hlubšímu pochopení možností zlepšení provozní výkonnosti ložiskových aplikací.  

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2397
 

Měření tvarových úchylek v sériové výrobě

Tvarové úchylky se donedávna kontrolovaly výhradně drahými laboratorními přístroji ve specializovaných laboratořích, situovaných obvykle mimo výrobu. Nové trendy ve strojírenské metrologii, zejména sériově vyráběných součástek, požadují kontrolovat důležité parametry přímo ve výrobním procesu, navíc stále častěji 100 %. To přirozeně platí i pro tvarové úchylky. 

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2259
 

Ložiska už nejsou jen hardware

Jedním z ústředních témat, s nímž se v tomto kalendářním čase v TechMagazínu tradičně setkáváte na následujících stránkách, jsou ložiska - a nikoli náhodou najdete ve stejném vydání i téma tribotechniky, protože tyto oblasti spolu vzájemně úzce souvisejí. A to, že jsou obě zařazena do doby, kdy se v Ostravě připravuje tradiční přehlídka kolejových vozidel, techniky a technologií, jež se točí kolem nich, je už jen dalším dílkem logické skládanky tématického zaměření červnového čísla.

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2006
 

Namazat na sucho stačí jen jednou

Princip kluzných laků a jejich využití v praxi Mluvíme-li o mazivech a mazání, není třeba představovat a vysvětlovat, co jsou mazací tuky, pasty, oleje atd. Málokdo ovšem ví, že do této kategorie patří i tzv. kluzné laky, o kterých se často mluví jako o suchém mazání. Co to však jsou kluzné laky a jak mohou mazat na sucho? Tyto a mnohé další otázky budou objasněny v následujících řádcích.

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 4060
 

Údržba orientovaná na bezporuchovost

Lepší než spolehlivé vyřešení poruchy je zajistit, aby k poruchám nemuselo vůbec docházet. Dá se toho ale vůbec dosáhnout? Odpovědí může být zkušenost firmy KLEENTEK, spol. s r.o., zaměřené na oblast mazacích systémů a čištění olejů, jejíž působnost a firemní politika je založena právě na tomto modelu. Za pomoci svých zákazníků se společnost rozvíjí již více než 20 let. Svoje služby jasně orientuje jedním, pevně vymezeným směrem – na strategii nulových poruch.  

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1947
 

Nebezpečné chemické látky a mazací oleje

Od 1. 6. 2015 nabývá účinnosti nařízení Evropské unie (ES) č. 1272/2008, nazývané CLP (Classification, Labeling and Packaging). Stručný výtah, co toto nařízení přináší v oblasti ropných produktů a zejména v oblasti mazacích olejů je uveden níže.

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 6581
 

Analýzy motorových olejů a nemrznoucích kapalin z naftových motorů

Analýza vzorků olejů z naftových motorů je důležitým nástrojem proaktivní údržby zvlášť u nákladních automobilů a různých nakladačů pracujících v lomech, dolech a na velkých stavbách. Motorový olej je vybaven velkým množstvím přísad, které zajišťují jeho správnou funkci. Je tedy důležité sledovat stav oleje z hlediska obsahu přísad a znečištění. Obsah otěrových kovů slouží ke sledování stavu motoru. Jsou uvedeny všechny parametry důležité ke sledování stavu motoru i oleje a příklady některých diagnostických nálezů. V závěru jsou zmíněny možnosti analýzy vzorků nemrznoucích směsí.  

Celý článek

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2400
 

Centrální mazací systémy tvářecích strojů

Centrální mazací systémy slouží k dopravě mazacích prostředků na třecí plochy strojů a strojních zařízení za účelem snížení třecí síly a intenzity opotřebení. Výrazně ovlivňují technickou úroveň jimi osazených objektů. Správná volba prvků a systémů mazací techniky, jejich vhodné uspořádání a rozmístění jsou základními podmínkami dosažení kladného ekonomického efektu při jejich využívání. 

Celý článek

 
Publikováno: 4. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2302
 

Analýza opotrebenia klzných ložísk nedeštruktívnou diagnostikou

Tribotechnická diagnostika je jednou z metód bezdemontážnej diagnostiky technických zariadení, kde zdrojom informácií o technickom stave zariadenia slúži stav a kvalita maziva. Na základe zmeny kvality maziva sme schopní určiť mieru a charakter opotrebenia jednotlivých trecích uzlov. Tento článok sa venuje analýze opotrebenia klzných ložísk vretenového lisu LF 710, kde pomocou tribotechnickej diagnostiky bola zistená miera opotrebenia.  

Celý článek

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2346
 

Kapaliny pro tepelné zpracování kovů (Kalicí oleje a vodní roztoky polymerů pro kalení)

Pod tímto názvem uspořádala Tribotechnická sekce ČSS seminář v budově Českého svazu VTS na Novotného lávce v prosinci 2014. Akce se konala s podporou ATZK (Asociace pro tepelné zpracování kovů) a SKCR (Svaz kovářů ČR). Sdílet své vědomosti přišli jak zástupci dodavatelů kalicích olejů a kapalin ze společností ECOSOND, PARAMO, TOTAL, CASTROL, TECHOIL, NOCC TESWOR a LUBRICANT, tak i uživatelé (QIP) a zástupci laboratoří, např. ALS.  

Celý článek

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1917