rosler murr Schunk

Kamera schopná zobrazit elementární částice

Unikátní kamera MX-10, která umožňuje nahlédnout do neviditelného světa elementárních částic, je nejmodernější vzdělávací pomůckou pro demonstraci ionizujícho záření a analýzu radioaktivních zdrojů.

 

Zařízení je výsledkem spolupráce jablonecké firmy Jablotron, Ústavu teoretické a experimentální fyziky při ČVÚT v Praze a Evropského centra pro jaderný výzkum CERN. Díky pokročilému detekčnímu čipu a zobrazovacímu softwaru Pixelman dokáže zaznamenat, rozlišit a v reálném čase zobrazit různé druhy ionizujících částic (α, β, γ). Ionizující záření se vyskytuje jak v přírodních zdrojích všude kolem nás, tak i v umělých zdrojích (např. urychlovače částic, jaderné reaktory, gama ozařovače, radiofarmaka apod.) a je široce využíváno v medicíně i v průmyslových aplikacích či archeologii.
MX-10 využívá speciální čip, který je součástí technologie, jež loni pomohla objevit Higgsův boson, a umožňuje zobrazovat jednotlivé vysokoenergetické částice, takže dříve neviditelný svět, poznávaný pouze nepřímými metodami, se najednou otevírá téměř „v přímém přenosu“. Prvním zákazníkem se stal přímo CERN, který české kamery MX-10 nakoupil pro vzdělávání návštěv a školních exkurzí. Několik desítek jich objednala i britská asociace pro podporu vědy na britských univerzitách a středních školách. Jablotron plánuje poskytnout několik kamer i českým školám, aby pomohl zvýšit atraktivitu výuky fyziky. „Vývoj kamery byl značnou investicí, která se bude jen pomalu splácet. Získali jsme ale přístup ke špičkovým technologiím a nejmodernějším znalostem a to jsou cenné devizy pro další rozvoj,” říká Dalibor Dědek, ředitel holdingu Jablotron. Díky české firmě se tak nejmodernější technika dostala do přístroje, který je použitelný nejen pro specialisty, ale i pro výuku studentů.
 

 
Publikováno: 25. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2216 článek mě zaujal 538
Zaujal Vás tento článek?
Ano