rosler murr Schunk

Pravidelné testy pro evropské jaderky

Jaderné elektrárny v Evropské unii by měly procházet každých 6 let právně závaznými zátěžovými texty. Předpokládá to novela směrnice o jaderné bezpečnosti, navržená Evropskou komisí.

 

V Evropě je v současnosti v provozu 132 jaderných reaktorů. Naším úkolem v Komisi je zajistit, aby u každého z těchto reaktorů byla nejvyšší prioritou bezpečnost,“ komentoval návrh Komise Günther Oettinger, komisař pro energetiku s tím, že je na členských státech, aby se rozhodly, zda hodlají vyrábět jadernou energii, či nikoli.
Regulační předpis navrhovaný EK požaduje, aby se členské státy společně dohodly na tematickém zaměření těchto testů, na společné metodice hodnocení, a budou také odpovídat za provádění příslušných doporučení. V případě prodlení, nebo když doporučení unijních orgánů nebudou korektně provedena, může Evropská komise do daného členského státu vyslat ověřovací delegaci.
Novela směrnice, zaměřená především na bezpečnost jako největší prioritu nukleárních zařízení, nařídí státům, aby v případě havárií zajistily, že se prakticky vyloučí únik radioaktivity do životního prostředí. Všechny nové jaderné elektrárny mají mít takovou konstrukci, která by v případě, že dojde k porušení jádra reaktoru, zajistila, že nedojde k úniku radioaktivity mimo elektrárnu. Každá jaderná elektrárna bude muset mít středisko reakce na mimořádné situace, které bude chráněno proti radioaktivitě a zemětřesením či záplavám. V každé jaderné elektrárně proběhne nejméně jednou za 10 let pravidelná bezpečnostní prověrka. V případě, že bude provozovatel uvažovat o prodloužení životnosti elektrárny nad původně stanovený limit, bude příslušný energetický zdroj muset projít ještě další speciální prověrkou.
Orgány státního dozoru nad jadernou energetikou a provozovatelé elektráren v jednotlivých zemích unie budou rovněž muset mít vypracovánu strategii, která bude jasně určovat pravidla, vymezující jak bude veřejnost informována v případě havárie, ale i v době běžného provozu elektrárny. Návrh EK pamatuje rovněž na to, aby občané měli příležitost podílet se na rozhodovacím procesu při udělování povolení pro novou jadernou elektrárnu.

 

 
Publikováno: 25. 8. 2013 | Počet zobrazení: 1895 článek mě zaujal 463
Zaujal Vás tento článek?
Ano