Rosler murr Schunk

Bio-monitoring: strážný anděl, který pomáhá hlídat poruchy srdečního rytmu

Od léta mohou čeští lékaři a jejich pacienti trpící srdečním selháním využít unikátní přístroj pro přesné zmapování všech poruch srdečního rytmu. Pro některé pacienty to mohou být životně důležitá data, která doposud žádné zařízení neumělo takto dobře diagnostikovat. Navíc tento přístroj dokáže pomocí bezdrátového přenosu dat tzv. Home Monitoring okamžitě odeslat informace o stavu srdce a upozornit lékaře v případě problémů.

 

Německá společnost Biotronik, známá zejména jako výrobce kardiostimulátorů, jako první na světě vyvinula a zavedla bezdrátový systém dálkového monitorování na bázi internetu využívající telefonní síť GSM. Dosud bylo implantováno přes 230 000 těchto systémů, které pomáhají optimalizovat péči o pacienty ve více než 55 zemích světa - včetně ČR, kde je Home Monitoring aktivován u 2400 pacientů. Systém lze použít napříč celým produktovým portfoliem kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a zařízení pro srdeční resynchronizační léčbu firmy Biotronik, umožňujících dálkové monitorování přístrojů v libovolné době kdekoli na světě.

Rozezná i problémy, o nichž ještě nevíte
Zařízení s názvem BioMonitor je pacientům implantováno lékařem do prostoru pod klíční kost pro monitorování srdeční činnosti bez potřeby umísťování jakýchkoliv elektrod do srdce. Jeho uživateli jsou především lidé se srdečními arytmiemi nebo s vážnou poruchou rytmu, a dalších abnormalit srdečního rytmu. Nové zařízení, poskytuje lékařům důležité klinické a diagnostické informace o stavu pacientova srdce. Systém dokáže přesně detekovat a zaznamenávat různé typy srdečních arytmií, např. fibrilace síní nebo srdeční blok. Tyto stavy jsou u pacientů často identifikovány jako hlavní příčiny zdánlivě nevysvětlitelných příznaků, jako jsou palpitace (bušení srdce, zrychlená nepravidelná srdeční činnost) nebo synkopa (ztráta vědomí). Kromě toho přístroj přesně zachytí činnost srdce a ukáže i to, jak se porucha chová, takže z jejího průběhu pak může lékař optimalizovat terapii či ověřit úspěšnost medikace u pacientů bez toho, že by bylo nutné jim voperovat kardiostimulátor nebo defibrilátor.
„Přístroj například dokáže zmapovat někdy naprosto pacienty nevnímané, ale přesto zdraví ohrožující poruchy rytmu, které by jinak nemohly být odhaleny. Taková porucha se pak často projeví až svými následky, například srdečním selháním nebo vznikem ischemické cévní mozkové příhody. Přitom je jeho implantace technicky nenáročná a lze ji provádět bez nutnosti hospitalizace. Data o pacientově stavu má lékař následující den k dispozici bez toho, aby pacient trávil čas cestováním nebo čekáním v ambulanci. Celý diagnostický a terapeutický proces se tak významně zefektivňuje“, uvádí Doc. Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra nemocnice České Budějovice.

Přesnější než kdy dříve
Nové zařízení pro monitorování srdeční činnosti využívá několik vektorů. Ty umožňují vysokou kvalitu signálu, nezávisle na umístění zařízení v pacientově těle (běžné kardiostimulátory pracují např. s pouhými dvěma vektory), což zjednodušuje postup při implantaci a zajišťuje výrazně přesnější detekci abnormalit srdečního rytmu. Tyto jsou automaticky zaznamenávány a odesílány bezdrátovým přenosem do zařízení CardioMessenger, připomínající mobilní telefon, které má pacient doma. To pak prostřednictvím mobilní sítě přenáší všechny údaje o příhodách a trendech do servisního centra společnosti Biotronik. Na zabezpečených webových stránkách může lékař ihned vyhodnocovat zprávu, která obsahuje všechny relevantní záznamy a dlouhodobé statistiky v konsolidovaném a snadno čitelném formátu.

Vyplatí se?
Biotronik Home Monitoring je prvním a zatím také jediným systémem sledování pacientů na dálku pro včasnou detekci a záznam arytmií a systémových anomálií, který byl schválen FDA a CE. Umožňuje nejen včasný zásah lékaře, ale i preventivní monitoring stavu pacienta, který umožňuje zjistit i problémy, kterých by si pacient třeba ani nevšimnul, a předat tyto informace příslušnému lékaři. Kliničtí lékaři pak mají přístup k denním aktualizovaným údajům o pacientech z kteréhokoliv místa v kteroukoliv dobu a mohou v případě potřeby provést včasný zásah nebo navrhnout pacientovi opatření ke zlepšení zdravotní péče. Společně s bezdrátovým diagnostickým kardiologickým zařízením umožňuje Biotronik Home Monitoring každodenní ochranu v rámci moderní péče o pacienta, a tuto službu bude nyní firma nabízet rovněž v Česku.
Klíčovou otázkou je samozřejmě jako vždy cena. Ta se však v případě zdraví (a u pacientů se závažnějšími srdečními poruchami to může být i otázka života) poměřuje trochu jinými kritérii, než běžné spotřební zboží. Ale pokud se vezme do úvahy komplexnější pohled včetně obvyklé nákladné zdravotní péče po zdravotních komplikacích, jimž v řadě případů dokáže zmíněný systém i předejít, je několikatisícová položka spojená s novou službou i v přísném posuzování striktně ekonomické účetnické matematiky ve zcela jiném světle. Díky včasným intervencím lékařů a efektivnější léčbě představuje tento systém jistotu a komfort pro nemocné a zároveň šetří nemalé prostředky ze zdravotního pojištění. /joe/ 

 
Publikováno: 25. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3018 článek mě zaujal 550
Zaujal Vás tento článek?
Ano