rosler murr Schunk

Promyšlené inovace na CONTROL 2013

Květen je v Německu tradičně vyhrazen dvěma profesně blízkým renomovaným veletrhům. Ve Stuttgartu se koná veletrh CONTROL, zaměřený na měřicí přístroje a zajištění řízení jakosti, v Norimberku pak veletrh SENSOR - TEST, který je orientovaný na stavební prvky pro přístrojovou techniku a zařízení pro výzkum.

 

Letos se tyto veletrhy konaly dost nepochopitelně ve stejném termínu, 14. až 17. 5., což mnohým vystavovatelům i návštěvníkům působilo potíže. Vzhledem k tomu, že CONTROL je určen širšímu okruhu techniků, a to počínaje managementem řízení jakosti přes výkonné metrology a vývojáře i konstruktéry měřicí techniky konče, přinášíme několik poznatků právě z této akce.

Žádné převratné novinky
Některé dřívější ročníky přinesly významné novinky, které obvykle ve velmi krátké době zařadila v různých obměnách do svého nabídkového portfolia celá řada specializovaných výrobců měřicí techniky. Taková zařízení většinou vznikají na základě nově formulovaných požadavků automobilového průmyslu. Sem patřila např. kontaktní kombinovaná měřidla hřídelových součástí s požadavkem na kontrolu průměru, ovality, házení, kuželovitosti, ale přirozeně i délkových parametrů. Po krátké době to byla obdobná měřidla, ale bezkontaktní – se stínovou měřicí metodou. Zapomenout není možné ani na raketový nástup kamerových měřicích systémů, nejprve stacionárních, pak i robotických, atd. Letos se nic převratného nekonalo; firmy hlavně velmi cílevědomě inovovaly svůj standardní nabídkový program.

Přibylo firem se specializací na zakázkovou měřicí techniku
Před třemi roky formulovaly na CONTROL Fraunhoferův institut s německými automobilkami trendy vývoje metrologie a řízení jakosti v automobilovém průmyslu.
Vše směřuje k jedinému cíli – na montáž automobilu nesmí přijít zmetek, požaduje se nově 100% kontrola, a to pokud možno v procesu výroby. Kontrola prováděná dosud laboratorními přístroji se přesouvá při zachování přesnostních požadavků do výrobního procesu. Očekává se proto útlum zájmu o laboratorní přístroje ve prospěch provozní měřicí techniky. Tu dělají většinou menší specializované firmy, které v době vrcholící krize neměly často prostředky na propagaci. Dnes ale vidí novou šanci, a proto asi ten zvýšený zájem o CONTROL. Přirozeně převládaly systémy na bázi kontaktních indukčnostních snímačů. Bohužel, většina zařízení byla vybavena snímači určenými původně pro laboratorní měření. Speciální snímače, které by byly vhodné do tvrdých provozních podmínek, jsou zatím nabízeny ve velmi omezeném rozsahu.
Problémem provozních měřicích zařízení s velkým výkonem bývá často nevhodný materiál na měřicích dotecích, což někdy platí i pro polykrystalický diamant. Novinkou na CONTROL byly monokrystalické kulové diamantové doteky (zatím o ø 1 a 3 mm) od holandské firmy DUTCH DIAMOND. Při větší sériovosti výroby a tím i nižší ceně, ale i větší průměrové nabídce by mohly v budoucnu vytlačit tyto diamanty dosud výhradně používané rubínové doteky, a to i z 3D měřicích strojů. Vedle tvrdosti, otěruvzdornosti a zejména malé abrazivity by měly být výhodou i minimální tvarové úchylky diamantových koulí oproti standardním rubínovým
(úchylky kruhovitosti jsou údajně v řádu setin µm).

Nově prosazované trendy v hodnocení povrchů
Nedávno se měřilo v jednom řezu, pak ve dvou až třech (na krajích a uprostřed) a nyní požadují automobilky u nejdůležitějších ložiskových ploch proměřit a vyhodnotit tvar a drsnost celé plochy. Přirozeně v taktu výrobní linky. Unikátní systém pro tyto účely představila německá optická firma OptoSurf, která je světovým lídrem v oblasti bezkontaktního měření vlnitosti, drsnosti a některých povrchových defektů a úzce spolupracuje s brněnskou firmou MESING. Takové zobrazení a vyhodnocení povrchu bylo dosud známé jen u speciálních laboratorních přístrojů, např. mikroskopů Taylor Hobson (zastupuje IMECO TH), ale také u přístrojů s konfokálními mikroskopy.
Celé povrchy se také kontrolují přístroji na povrchovou defektometrii včetně popálených míst; zajímavou expozici měla např. německá firma IBG (v ČR ji zastupuje CONSENTA).

Optická bezkontaktní měřidla
V této oblasti pozorujeme větší nástup přístrojů CT, a to nejen pro výzkum, ale i průmysl. Ostatní systémy (kamerové, stínové, triangulační atd.) se postupně vylepšují, ale překvapující novinku jsme neviděli.

Kompozity v měřicí technice
Tyto materiály se stále více používají při realizaci vlastních měřidel a nově i různých upínačů pro kamerové systémy, 3D měřicí stroje, ale i zakázková měřidla. Malá hmotnost, a někdy i záporná teplotní délková roztažnost, jsou jejich nepřehlédnutelné vlastnosti.

CONTROL je zdroj vědomostí a inspirací
Navštěvovat tento veletrh by mělo být povinností nejen pracovníků řízení jakosti, ale i metrologů a přirozeně i konstruktérů měřicí techniky. Těžko hledat v Evropě podobně zaměřenou akci, kde je možno za tak krátkou dobu získat tolik nových a cenných informací. Návštěvník si také udělá názor, kam se ubírá strojírenská metrologie i řízení jakosti a uvědomí si, že nedávno vzhlížel s úctou k mikrometru a nyní se již pomalu stává samozřejmostí nanometr. Také si ale uvědomí, jak všem rychle utíká v tomto oboru Německo, a to třeba také díky Fraunhoferovým ústavům, pracujícím pro průmysl. Jan Kůr, Stuttgart, jan.kur@mesing.cz
 

 
Publikováno: 25. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2268 článek mě zaujal 482
Zaujal Vás tento článek?
Ano