Rosler murr Schunk

Nový standard čerpání CNG v ČR

Stlačený zemní plyn přestává být alternativním palivem, ale řadí se hned za naftu a benzín. Je cenově zajímavým a ekologicky šetrným palivem budoucnosti, a nyní se stává také běžně dostupným. Přispívá k tomu i nový standard prodeje, který odbourává dosavadní bariéry a zpřístupňuje CNG  široké motoristické veřejnosti.

 

V současné době je v ČR v provozu 47 plnicích stanic CNG. Drtivá většina z nich však neposkytuje motoristovi obvyklý standard, na který je po desetiletí zvyklý při čerpání pohonných hmot. Čerpání CNG tak bylo zatím zatíženo řadou kompromisů, které musel uživatel vozu překonávat - ať již problematickou dostupností plnicích stanic, nebo omezenou možností platby jen prostřednictvím tankovacích automatů.

„Zrovnoprávnění“ CNG jako běžného paliva
Automobilky již mají ve svém výrobním programu vozy s pohonem na CNG jako běžnou součást produkce. Moderní vozy na CNG vykazují při průměrné spotřebě několika kg /100 km vysoký výkon a velmi nízké emise. Cena za ujetý kilometr na CNG musí být snem snad každého motoristy – od 70 hal do 1,60 Kč/km včetně DPH. Technologie CNG motorů již vyspěla, nádrže jsou ukryty pod podlahou a cena vozu na CNG je nyní srovnatelná s turbodieselem. Dojezd vozů na CNG běžně dosahuje na jedno naplnění 400 km a více. „Alternativním“ palivem (pro dojezd) je zde paradoxně benzín. „Rozšíření CNG nahrává i daňové zvýhodnění. Pro rozvoj CNG mobility do blízké budoucnosti je však nutné toto palivo zpřístupnit stejným standardem, jaký je obvyklý pro tradiční pohonné hmoty,“ komentuje situaci Ing. Miroslav Stříbrský, jednatel společnosti NEXT Energy.
Tímto standardem - podobně jako již v mnoha evropských zemích - je čerpání CNG jako dostupného paliva na běžných čerpacích stanicích pohonných hmot. Společnosti E.ON Energie a NEXT Energy ve spolupráci se sítí čerpacích stanic Benzina již otevřely první dvě čerpací stanice CNG, které jsou pilotním projektem tohoto standardu. Tento projekt prozatím pokrývá nejslabší bod na „mapě CNG“: nejfrekventovanější dálnici z obou směrů, a to hned na dvou místech: Čerpací stanice Benzina na exitu 90 Humpolec a Benzina u křižovatky D1 a D2 v Brně na Kaštanové ulici. „Výdejní stojany CNG byly poprvé v ČR umístěny v bezprostřední blízkosti víceproduktových stojanů na tekutá paliva. Zákazník tak může do svého CNG vozu pohodlně nečerpat i benzín, aniž by musel přejíždět na jiné místo,“ říká Miroslav Stříbrský.
Součástí komplexního řešení je i komfort ve výběru platebních prostředků: stejně jako u běžných pohonných hmot je možné platit za CNG na pokladně čerpací stanice hotově v korunách nebo v Eurech, všemi druhy bankovních karet i palivovými kartami počínaje CCS, přes karty Benzina, až po mezinárodní karty Routex nebo DKV.

Odbourávání bariér
E.ON Energie a Next Energy si tímto projektem ověřily, že strategie rozšiřování CNG jako perspektivního paliva pro veřejné čerpací stanice je cestou k tomu, aby se CNG v blízké budoucnosti stalo žádaným palivem číslo 2. V současné době probíhají jednání a přípravy rozšiřování nového standardu na další sítě čerpacích stanic. „Bez odpovídající infrastruktury však zůstane struktura prodeje CNG ostrovními řešeními. Toto se ale nyní mění, protože CNG se dostává na stejnou úroveň s běžnými pohonnými hmotami jako benzín a nafta, a je pro každého dostupné se vším očekávaným komfortem,“ uvedl Michael Fehn, jednatel a generální ředitel E.ON Česká republika, s.r.o. /kp/

 

 
Publikováno: 25. 8. 2013 | Počet zobrazení: 2204 článek mě zaujal 531
Zaujal Vás tento článek?
Ano