Schunk

ŽĎAS pro železniční výrobu

Strojírenská společnost ŽDAS v rámci svého portfolia nabízí i speciální zařízení pro železniční segment – systémy na výrobu železničních kol, soukolí i náprav a také nárazníků.

 

K elitním produktům pro železniční průmysl patří pracoviště pro tváření nárazníků železničních vagónů. Vedle výroby těchto náročných dílů klasickými technologiemi - litím nebo svařováním, se v posledních letech výrazně prosazuje výroba tvářením za tepla na tvářecích strojích. Vlastní nárazník je tvořen dvěma protilehlými kusy s vloženým odpružením. Jednotlivé kusy vznikají na pracovišti s hydraulickým lisem CTHN 3000, kde jsou v jednopozicovém nástroji za tepla lisovány z předehřátých polotovarů. Polotovar o váze cca 70 kg je manipulátorem vložen do nástroje a třístupňovým, programově řízeným lisováním je vyroben konečný tvar výlisku.

Lisy na montáž a údržbu železničních soukolí
K dalším důležitým výrobkům ŽĎASu pro segment železniční dopravy patří lisy na montáž a sestavování železničních soukolí. Dvě hlavní skupiny zařízení tohoto typu představují lisy na montáž a demontáž železničních soukolí CDR a lisy na sestavování železničních soukolí CDRA.
Kolo železničního podvozku musí mít různé vlastnosti v různých místech svého povrchu – musí být pružné i tvrdé zároveň. Požadovaná tvrdost je vykoupena snížením pružnosti, a proto se kalí pouze plocha kola, která se pohybuje po koleji. Tento „věnec kola“ je postupně opotřebován, několikrát reprofilován, až dojde k jeho zúžení na limitní hranici a potom je nutné kolo vyměnit za nové. Standardní tloušťka materiálu na věnci kola pro opotřebení je kolem 30 mm. Tato tloušťka se sjede po ujetí asi 1 milionu km.
Pro potřeby opraven železničních vozů je určena řada hydraulických lisů CDR 500 a CDRA 500, které slouží k nalisování a rozlisování pojezdových kol železničních lokomotiv a vagónů za studena. K jejich hlavním přednostem patří přesné řízení lisovací síly, jednoduchá obsluha a vysoký výkon. Lis CDR je určen k nalisování a slisování železničních dvojkolí za studena s vodícími pouzdry. Zařízení umožňuje montáž i demontáž soukolí pro lokomotivy a železniční vozy, se současným zápisem průběhu lisovací síly v závislosti na délce nalisování. Po ukončeném nalisování je vytisknut protokol pro archivování procesu. Lis je horizontální, třísloupové konstrukce, zamezující příčení lisu při excentrickém působení síly a zaručující přesnou kolmost mezi lisovaným kolem a čepem. Lisovací síla je v závislosti na typu soukolí zachycována opěrnou traverzou v předem daných aretovaných polohách.
Hydraulický lis na úpravu železničních soukolí CDRA je určen k sestavování železničních dvojkolí, na lisování za studena, bez vodicích pouzder, s otáčením nápravy. Zařízení horizontální, sloupové konstrukce umožňuje nalisování i součástí mezi koly.

Kování železničních náprav
Jedním z nejnamáhanějších dílů železničního podvozku je vlastní náprava soukolí. Vyrábí se kováním na rotačních kovacích lisech nebo v případě menších sérií (nebo v případě potřeby většího prokování) na klasických kovářských lisech kováním do polozápustek.
Nápravy jsou kovány ze čtvercových předvalků z vakuované oceli. Po ohřevu na tvářecí teplotu je na integrovaném kovacím souboru vykován základní tvar nápravy. Základní provedení je standardně kováno na třech tvarových kovadlech, jež umožňují kování v požadovaných parametrech ±1,5 mm s vysokým stupněm prokování. Vysokých mechanických vlastností náprav je dosahováno i díky prokování v přechodech průměrů – kování na rádius. Pro tyto operace se využívá hydraulický kovářský lis CKNV 1000, což je upravený čtyřsloupový hornotlaký lis pro volné kování s jednotkovým pohonem. Je vybavený sadou speciálních nástrojů pro kování železničních náprav integrovaný s kovářským manipulátorem QKK 1,5 a s otočným výsuvným zvedacím stolem. Po vykování prochází náprava řízeným tepelným zpracováním. Celý proces je pro dosažení optimálních mechanických vlastností pod kontrolou počítače. To umožňuje kování na záznam, při němž je postup kování zapsán do paměti řídicího systému pro automatické kování dalších kusů.

Rovnání a kontrola náprav
Při tepelném zpracování náprav však dochází, s ohledem na fyzikální zákonitosti, k prohnutí a určité tvarové deformaci. U vykovaných železničních náprav je proto nutné provést operaci rovnání, která vrátí polotovary do potřebné osové rovinnosti a umožní zachování minimálních přídavků při finálním třískovém opracování. Pro tuto operaci nabízí ŽĎAS kompletní plně automatickou linku pro rovnání a ochlazování železničních náprav, která může pracovat samostatně nebo navazovat na integrovaný kovací soubor s lisem CKNV. Skládá se z rovnacích hydraulických lisů RL 200 nebo RL 400 se stavěním pomocí synchronních servopohonů, z nichž každý je vybaven zavážením a vyvážením.
Po vyrovnání přechází náprava na vychlazovací dopravník. Samozřejmostí je jednoznačná identifikace každé nápravy a archivace dat o celém procesu zpracování pro jakékoli pozdější přezkoumání.

Kování železničních kol
Pro kování železničních kol nabízí ŽĎAS pracoviště s hydraulickým zápustkovým lisem CKZW 56/65, určeným pro dvě tvářecí operace, tj. pěchování a tvarování.
Linka na výrobu železničních kol je sestavena z kovacího lisu CKZW 56/65 (čtyřsloupový dolůtažný, určený pro kování za tepla v operacích pěchování a tvarování), děrovacího lisu CDC 900 (čtyřsloupový, uzpůsobený pro děrování ocelových výkovků za tepla s dvojitým válcem) a tvarovacího lisu CYF 3000 (čtyřsloupový dolůtažný, určený pro tvarové prohýbání a dokončovací operace).
Před založením ohřátého přířezu do lisu se odstraní primární okuje použitím vysokotlakého ostřiku. Po vytvarování kola následuje děrování na dalším hydraulickém lisu, a po válcování věnce kola na válcovací stolici je tvarování kola dokončeno na prohýbacím lisu.
Kapacita tohoto pracoviště je limitována nejen délkou procesu tváření, ale i časem manipulace s polotovarem a předkovky, a především časem nutným pro chlazení a mazání nástrojů. Zkrácení času cyklu a tím zvýšení produktivity linky je možno řešit rozdělením první dvoupozicové operace mezi dva samostatné lisy. Výhodou tohoto uspořádání je současný průběh obou lisovacích operací. Změně technologie je však nutno přizpůsobit jak dispozici pracoviště, tak i způsob manipulace. U obou provedení linky je však garantována vysoká přesnost tvářecích operací, umožňující finální obrábění s minimálním přídavkem. /jv/
 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3621 článek mě zaujal 396
Zaujal Vás tento článek?
Ano