OnRobot Schunk

Snímače teploty pro kolejová vozidla jsou speciální kategorií výrobků společnosti SENSIT s.r.o., sídlící v Rožnově pod Radhoštěm. Tyto snímače se liší, od těch standardně vyráběných, zejména zvýšenou odolností proti vibracím, rázům a chvění. Musí splňovat normou stanovená kritéria na elektrickou bezpečnost a zároveň velmi přísná kritéria na elektromagnetickou kompatibilitu. 

 

Je nutno si proto uvědomit, že v těchto aplikacích nelze použít standardně vyráběné snímače teploty. Vývoj a výroba zakázkového snímače teploty, který splňuje všechny, zejména, bezpečnostní atributy je proto nutností. Společnost SENSIT s.r.o. běžně spolupracuje se zadavateli projektů kolejových vozidel, přímo se tak podílí na samotném vývoji a jednáních o požadavcích na tyto snímače. Standardním postupem  je pak výroba vzorových sad snímačů pro jejich závěrečné, vývojové testy, event. odhalení skrytých vad snímače nebo samotné aplikace. Cyklování v teplotních komorách nám pomáhá zvýšit garanci spolehlivosti snímačů teploty Sensit. Těmito postupnými kroky si naše společnost uchovává pověst odborníků a specialistů na výrobu snímačů teploty pro kolejová vozidla. Samotná cena výrobků je tak přímo úměrná jejich hodnotě.
Veškerý, dnes vyráběný a nabízený, sortiment snímačů teploty pro kolejová vozidla představí naše společnost u příležitosti dnů kolejové dopravy Czech RailDays Ostrava, ve dnech 18.-20.6.2013. Se všemi zájemci, jak z oblasti odborné veřejnosti, tak i z oblasti „pouhých zájemců o vláčky“ se rádi setkáme a uvítáme na našem stánku č. 37, hala A1.
Jako nejčerstvější novinku představíme čtyřnásobný převodník „teplota – digitální výstup s protokolem CAN“ a krytím IP 66, určený pro montáž na „spodek skříně“ kolejového vozidla, označený jako ST4PT-CAN-66. Tento prvek, který pro nás vyvinula společnost AMiT spol. s r.o., bude aplikován se snímači teploty Sensit TR 156-35 a TG 2, jako součást systému hlídání teploty nápravových ložisek. Využití protokolu CAN pro vedení víceparametrických informačních toků a řízení náročných celků nachází stále častější uplatnění i v konstrukci lokomotiv a celých vlakových souprav. Společnost Sensit se tak stala prvním dodavatelem snímačů teploty kolejových vozidel, využívající CAN protokol v oblasti České a Slovenské republiky. Společnost SENSIT s.r.o. nabízí další přidanou hodnotu svých výrobků.
 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 1354 článek mě zaujal 305
Zaujal Vás tento článek?
Ano