Prototypy se připravují na zahájení zkoušek

Prvního březnového dne letošního roku byly v areálu litevského VLRD ve Vilniusu poprvé prezentovány dvě nové lokomotivy, které vznikly ve spolupráci Transmašholdingu, CZ LOKO a VLRD. 

 

Jako první byla představena čtyřnápravová motorová lokomotiva TEM LTH. Jde o čtyřnápravovou motorovou lokomotivu pro univerzální použití na tratích o rozchodu 1520 mm. Lokomotiva je koncipována jako kapotová s věžovou kabinou. Celá koncepce lokomotivy vychází z modulové stavebnice české lokomotivy 744.001, které se lokomotiva TEM LTH podobá i svým designem. Zásadním rozdílem je použití spalovacího motoru Caterpillar C27 o jmenovitém výkonu 709 kW (emisní limity StageIIIB) a nového hlavního rámu s pojezdem, který pochází z produkce Transmašholdingu.
Lokomotiva je vybavena střídavým (AC/AC) přenosem výkonu s asynchronními trakčními motory. Spalovací motor je spojen s dvojicí alternátorů Siemens 1FC2 631 (jeden pro trakční obvod a druhý pro pomocnou elektrickou síť). Z trakčního alternátoru je přes trakční usměrňovač napájen stejnosměrný meziobvod, ze kterého jsou pak přes trakční kontejnery EVPÚ napájeny čtyři asynchronní trakční motory. Samozřejmostí je dosazení EDB. Pomocné pohony na lokomotivě jsou řešeny jako elektrické (s AC technologií). Řízení lokomotivy zajišťuje moderní řídicí systém MSV Elektronika. Brzdová výzbroj je od firmy DAKO, kompresor a příslušenstvím Knoor-Bremse.
Druhým představeným prototypem byla hybridní lokomotiva typu TEM35. Lokomotiva je opět koncipována jako kapotová s věžovou kabinou. Hlavní rám a pojezd je převzat z lokomotiv řady TEM18 (Transmašholding), dosazeny jsou však asynchronní trakční motory. Zásadní novinkou projektu je však to, že lokomotiva má dva zdroje energie, a to spalovací motor Caterpillar C18 o jmenovitém výkonu 571 kW a superkapacitor ruské firmy Elton. Ten slouží ke krátkodobému navýšení trakční energie. Jelikož se jedná o posunovací lokomotivu, která vyšší výkon využívá pouze krátkodobě, může na ní být pak dosazen menší spalovací motor s příslušenstvím. Ostatní části lokomotivy jsou řešeny tradičně dle nových unifikovaných projektů CZ LOKO, tedy AC/AC přenos výkonu, trakční kontejnery EVPÚ, EDB, pomocné pohony s AC technologií (zde jsou však napájeny z trakčního meziobvodu), řídicí systém MSV Elektronika. Brzdová výzbroj je od ruské firmy MTZ Transmaš, kompresor a příslušenstvím Transpnevmatika.
Oba nové typy lokomotiv si kladou vysoké ambice nahradit velké výkonné šestinápravové lokomotivy v provozech, kde není jejich výkon zcela využit. Menší čtyřnápravová lokomotiva TEM LTH nebo hybridní lokomotiva TEM35 je však může spolehlivě nahradit hlavně díky AC/AC přenosu výkonu a moderní regulaci. Navíc při výrazně nižších nákladech na provoz a údržbu.
Oba prototypy se v současné době připravují na zahájení zkoušek, jejichž výsledkem bude jejich certifikace a následně se rozběhne sériová výroba. Zároveň již nyní běží přípravy dalších modifikací obou typů lokomotiv. U TEM LTH se připravuje verze pro ruský trh a TEM35 se modifikuje na TEM33, která nebude mít superkapacitor, ale dva spalovací motory Caterpillar C18.   /rč/
 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 1933 článek mě zaujal 336
Zaujal Vás tento článek?
Ano