OnRobot Schunk

Jednotky pro ovládání průtoku vody v chladicích okruzích - WXU

Společnost CKD Corporation představila začátkem letošního roku zcela nový produkt, který rozšířil její portfolio unikátních pneumatických prvků. Jde o jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody, které jsou vyráběny pouze podle konkrétních požadavků zákazníka. Své uplatnění najdou v lékařských zařízeních (např. magnetická rezonance), při výrobě polovodičů, při výrobě solárních panelů, ve vakuových technologiích generujících vysoké teploty, v potravinářství, v elektrotechnickém průmyslu při výrobě LED panelů, v chemickém průmyslu při sublimačních procesech, ale také ve svařovacích technologiích apod. 

 

WXU jednotky jsou na první pohled podobné ventilovým terminálům. Jednotka může mít až 10 stanic a každá stanice obsluhuje jeden chladicí okruh nezávisle na ostatních stanicích terminálu. Při detailnější prohlídce lze zjistit, že každá stanice je složena z několika standardních dílů, jako jsou pístové vzduchem ovládané uzavírací ventily, jehlové ručně ovládané ventily a průtokoměr pro vodu. Průtokoměr je důležitou součástí každé stanice, protože díky průtokoměru lze spojitě zaznamenávat okamžitý průtok chladicí vody, případně zjišťovat kumulativní průtok a tím kontrolovat spotřebu vody v daném chladicím okruhu.
Upravený model WXU-H je osazen ručními ventily, které jsou požadovány většinou koncových zákazníků pro pohodlnější ovládání. U této verze WXU-H je navýšen maximální průtok jedním chladicím okruhem až na 32 l/min.

WXU-P ovládání průtoku chladicí vody + čištění chladicího okruhu vzduchem
- Jednotka je použitelná pro dvě média: chladicí vodu a stlačený vzduch.
- Kompletní zařízení se skládá ze dvou terminálů, jednoho vtokového a druhého odtokového.
- Díky instalovaným jehlovým ventilům je možné u obou médií regulovat průtok a to samostatně u každého chladicího okruhu (nastavení se provádí ručně).
- Stlačený vzduch se používá k vyčištění chladicího okruhu, což znamená, že na výstupu bude směs vzduchu s kondenzátem, nečistotami a vodou.
- Jednotka je použitelná pro média: voda, horká voda, vzduch (max. teplota 70 °C).
- Maximální pracovní tlak vody: 0,4 MPa.
- Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu: 0,5 – 22 l/min.
- Napájení průtokoměru vody: 12 - 24 V DC (max. 80 mA).
- Výstup: 0 - 5 V; 1 - 5 V; 0 - 10 V; 4 - 20 mA (vše DC).
- Maximální počet stanic na jednom terminálu: 2 - 6 (stanice jsou na sobě nezávislé).

WXU-J ovládání průtoku chladicí vody
- Jednotka je použitelná pro chladicí vodu.
- Díky instalovaným jehlovým ventilům je možné u obou médií regulovat jejich průtok a to samostatně u každého okruhu (nastavení se provádí ručně).
- Jednotka je použitelná pro média: voda, horká voda (max teplota 70 °C).
- Maximální pracovní tlak vody: 0,4 MPa.
- Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu: 0,5 – 22 l/min.
- Napájení snímače průtoku vody: 12 - 24 V DC (max. 80 mA).
- Výstup: 0 - 5 V; 1 - 5 V; 0 - 10 V; 4 - 20 mA (vše DC).
- Maximální počet stanic na jednom terminálu: 2 - 10 (stanice jsou na sobě nezávislé).

WXU-H ovládání průtoku chladicí vody s manuálními ventily
- Jednotka je použitelná pro chladicí vodu.
- Manuálními ventily s aretací nastavené polohy je možné jednak regulovat průtok chladicí vody, ale také chladicí okruh úplně uzavřít.
- Jednotka je použitelná pro média: voda, horká voda (max. teplota 70 °C).
- Maximální pracovní tlak vody: 0,4 MPa.
- Rozsah nastavení průtoku v jednom okruhu: 0,5 – 32 l/min.
- Napájení snímače průtoku vody: 12 - 24 V DC (max. 80 mA).
- Výstup: 0 - 5 V; 1 - 5 V; 0 - 10 V; 4 - 20 mA (vše DC).
- Maximální počet stanic na jednom terminálu: 2 - 6 (stanice jsou na sobě nezávislé).
WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení s malými zástavbovými rozměry a nízkou hmotností. Sdružují do jednoho bloku několik standardních samostatných zařízení. Obsluha je velmi jednoduchá. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly. Další neméně důležitou výhodou WXU jednotek je ulehčení práce konstruktérům strojů s navrhováním chladicích okruhů.
V případě vašeho zájmu o detailnější informace nás neváhejte kontaktovat. Vzhledem k tomu, že všechny WXU jednotky jsou zákaznickým provedením, doporučujeme osobní jednání o vhodnosti nasazení jednotky WXU ve vaší aplikaci a vyjasnění všech technických detailů.
 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 1442 článek mě zaujal 312
Zaujal Vás tento článek?
Ano