Schunk

KINEX PONÚKA KVALIFIKOVANÚ RENOVÁCIU VALČEKOVÝCH LOŽÍSK PRE NÁPRAVY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

Ložiská patria k najdôležitejším súčastiam strojov a zariadení, musia vydržať veľké zaťaženia a podliehajú vysokému opotrebeniu. Obvykle sú vymieňané pri plánovaných intervaloch údržby, krátko pred koncom ich životnosti alebo pri neplánovaných výpadkoch. 

 

Ako predĺžiť prevádzkovú trvanlivosť valivých ložísk a súčasne skrátiť čas dodávok, znížiť náklady a množstvo odpadu? Odpoveďou na to je renovácia ložísk.
Renovácia je definovaná ako proces údržby na predĺženie prevádzkovej spôsobilosti a životnosti valivých ložísk, ktoré už boli v používaní. 
Z hľadiska renovácie použitých valivých ložísk sú definované 2 činnosti:
-    Diagnostika a klasifikácia stupňov renovácie
-    Opravné činnosti ( 2 až 5 úrovní)
Analýzy a skúsenosti z kvalifikovanej renovácie ukazujú, že renovované ložiská môžu dosiahnuť takmer rovnakú životnosť a spoľahlivosť, ako nové ložiská.
So zreteľom na rozsah renovácie, výsledky skúšobných metód meraní napätí a nedeštruktívnych skúšobných metód poskytujú reprezentatívny faktor životnosti LF. Tento faktor môže dosahovať 0,87 do 0,99 % trvanlivosti nového ložiska.

Spoločnosť KINEX BEARINGS ako výrobca valivých ložísk garantuje kvalitu renovovaných ložísk a preberá záruky na renovované ložiská ako u nových ložísk t.j. 5 rokov / 6 rokov / resp. 600 000 km / 700 000 km /. 

KINEX BEARINGS vykonáva renováciu nápravových ložísk
1     FAG      
2     SKF          
3     SKF Poland (od roku 1972)        
4     ZVL/KLF/Kinex         
5     NTN          
6     KRW
a ložísk KINEX pre trakčné motory.

Výhody renovácie valivých ložísk
Kvalifikovanou renováciou od výrobcu valivých ložísk KINEX BEAINGS, a.s. môžu zákazníci získať nasledovné výhody:
•    Zníženie vlastných nákladov na údržbu
•    Predĺženie doby prevádzkovej trvanlivosti ložísk
•    Zlepšenie celkovej spoľahlivosť zariadení
•    Skrátenie dodacích termínov
•    Zabránenie (vyhnutie sa) šrotovania
•    Zníženie dopadu na životné prostredie vďaka recyklácii ložísk
 
Analýza pomeru vynaložených nákladov k celkovému zisku ukázala, že renováciou valivých ložísk sa získava potenciálna úspora 20 až 50 % z ceny nového ložiska v závislosti na veľkosť, zložitosť, stav, cenu ložiska a pod. 

 

 
Publikováno: 4. 8. 2013 | Počet zobrazení: 1604 článek mě zaujal 361
Zaujal Vás tento článek?
Ano