rosler murr Schunk

Automatizace vozíku pomocí iPadu

Když v roce 1920 Hanse Still zakládal firmu, to ještě netušil, že z jeho malé firmy vyroste celosvětově silná a známá značka. V současnosti hamburská společnost Still nabízí na celém světě řešení vnitropodnikové logistiky a inteligentní propojení vysokozdvižných vozíků, skladové techniky, softwaru a pod. Poslední novinkou, kterou firma prezentovala, je automatizovaný sériově vyráběný vozík s podporou ovládání prostřednictvím iPadu.

 

Jedinečný systém nazvaný iGoEasy byl koncipován pro zařízení s malým objemem přepravy, kde byla přeprava zboží doposud smysluplná jen s manuálně vedenými vysokozdvižnými vozíky.
Inovativní systém iGoEasy se skládá z automatizovaného, z chůze vedeného vysokozdvižného vozíku EGV-S 14/20, reflektorů, řídicí jednotky vozíku a ovládací jednotky ve formě iPadu, iPadu mini nebo iPodu touch. S tímto systémem je provozovatel schopen zcela sám automatizovat jednoduché úkoly přepravy jednoho vozíku, aniž by potřeboval speciálně školený odborný personál. Uvést systém do provozu je přitom velmi jednoduché. Aby byl vozík schopen určit vlastní pozici a samostatně se navádět skladem, nainstalují se nejdříve reflektory a zaměří jejich pozice. Z chůze ovládaný vysokozdvižný vozík se manuálně vede příslušnou oblastí skladu, přičemž snímač na vozíku automaticky zaměří reflektory. Poté následuje určení jednotlivých zdrojových a cílových stanic, tedy míst, na kterých se bude materiál nakládat a odkládat. Obsluha projede se strojem skladem podruhé, najede ve všech příslušných bodech pod paletu a aktuální pozici potvrdí přes iPad. Tímto způsobem lze stanovit až 8 různých stanic. Další pomocné body, například křižovatky, lze rovněž uložit klepnutím prstu na iPadu. Během této fáze vozík při jízdě kontinuálně nahrává své pozice, podél kterých obsluha poté definuje konečné jízdní trasy. Na závěr se vytvoří relace zdroj-cíl, tedy k jakému cíli nebo cílům a z jakých zdrojů jsou povoleny přepravy. Na základě takto uložených bodů na trase pak aplikace iGoEasy automaticky vypočte a vizualizuje optimální trasu. Uživatel ji musí již jen zkontrolovat a potvrdit.
Po tomto procesu naplánování trasy je automatizované řešení kompletně připravené k provozu. Úkoly přepravy se zadávají přímo na pracovní stanice klepnutím prstu na příslušné tlačítko mobilního koncového zařízení a následně se přes síť WLAN přenášejí na vozík. Kombinace zdroje a cíle přitom může být fixní nebo variabilní. Pokud je k jednomu zdroji přiřazen pouze jeden cíl, stačí k pokynu k plně automatickému vyřízení úkolu přepravy jediný dotyk displeje. Displej iPadu ukazuje během provádění práce kromě zobrazení celé délky trasy, úkolu a kokpitu také živý obraz z nasazení vozíku. Kromě toho přenáší aplikace údaje o trase a konfiguraci na řídicí software integrovaný ve vozíku.
Přesná navigace vozíku vylučuje poškození regálů, materiál dorazí ke svému cíli vždy šetrně a nepoškozený. Systém lze využít v malých a středních firmách, kde jeden vozík vykonává na trasách do 100 m délky opakovanou horizontální přepravu až do výšky 800 mm. V kombinaci s nízkými náklady na stroj, údržbu a opravy dochází k efektivnímu snížení investičních a provozních nákladů. Vysokozdvižné vozíky nadále lze ovládat také manuálně. 

 
Publikováno: 3. 7. 2013 | Počet zobrazení: 2658 článek mě zaujal 520
Zaujal Vás tento článek?
Ano