Rosler murr Schunk

Přesné měření průtoku ultrazvukem

Na průmyslových veletrzích v Hannoveru vystavovala své novinky také plzeňská firma ELIS, která se specializuje na vývoj a výrobu ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin a měřičů tepla. 

 

Převážnou část svého produkce, určené pro vodárenství, teplárenství, energetiku a do různých odvětví průmyslu (např. chemického a potravinářského) vyrábí firma na základě vlastního know-how chráněného několika patenty. V oblasti ultrazvukových průtokoměrů kapalin je ELIS Plzeň jediným výrobcem v ČR a zařadila se mezi několik málo světových firem, které zvládly náročnou technologii výroby těchto zařízení. K nejúspěšnějším současným produktům, s nimiž ELIS dobývá i zahraniční trhy patří průtokoměry Flomic a Sonoelis, a vícepaprskové přístroje Smartsonic.
Ultrazvukové průtokoměry Flomic
Ultrazvukové průtokoměry typové řady Flomic FL103X jsou určeny pro měření a archivaci okamžitého průtoku, celkového proteklého objemu vody, či kapalin obdobných vlastností, případně k měření tlaku v potrubí. Vyznačují se vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou. Vzhledem k tomu, že jsou vybaveny vnitřní baterií a nepotřebují externí napájení, mohou být instalovány i na odlehlých místech, kde není dostupná elektrická síť. Neobsahují žádné pohyblivé části a ve srovnání s mechanickými průtokoměry mají podstatně nižší hydraulické ztráty. Vyhodnocovací elektronika umožňuje archivovat naměřené údaje do vnitřní paměti a následný přenos dat k dalšímu zpracování může poté probíhat prostřednictvím linky RS 232 nebo GSM modulu.
Průtokoměry FL5034 a FL5054 pro provozní i fakturační měření okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody dle normy ČSN - EN14154 jsou dodávány v kompaktním provedení s krytím až IP 68. Pro měření průtoku je použita jednopaprsková (FL5024) nebo dvoupaprsková (FL5044) impulzní metoda "transit-time" vyhodnocující čas průletu ultrazvukového signálu mezi sondami, z něhož je poté vypočítáván průtok [m3/h] a proteklé množství [m3].
Svými technickými možnostmi a parametry jsou tyto průtokoměry určeny nejen pro měření spotřeby, ale umožňují i monitorování stavu vodárenských sítí a měření úniků vody.
Velké ultrazvukové průtokoměry
Jednopaprskové ultrazvukové průtokoměry velkých dimenzí Sonoelis SE4015 jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých i nevodivých, případně agresivních kapalin. Díky konstrukci čidla dosahují minimální hydraulické ztráty v potrubí.
Skládají se z čidla průtoku a vyhodnocovací elektroniky. Čidla průtoku se vyrábí v dimenzích DN200 až DN1200 a jsou osazena proti sobě umístěnými ultrazvukovými sondami, které zajišťují vysílání a příjem signálu. Vyhodnocovací elektronika je v odděleném provedení, není montována přímo na čidle, ale mimo něj a může být dodávána v různých provedeních.
Smartsonic SC
Vícepaprskový ultrazvukový průtokoměr je novinkou určenou pro měření stálého průtoku a celkového objemu kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, a to včetně rizikového prostředí. Přístroje vyvinuté v kompaktní nebo dálkově ovládané verzi jsou konstruovány v rozmezí od DN 50 do DN 500 a vybaveny třemi až osmi měřicími paprsky, což je řadí mezi absolutní špičku ve své kategorii.
 

 
Publikováno: 3. 7. 2013 | Počet zobrazení: 3227 článek mě zaujal 627
Zaujal Vás tento článek?
Ano