murr Schunk

Fronius – zpočátku se věci často zdají nemožné

„Nemožná svarová spojení činíme možnými, pokračujeme totiž tam, kde ostatní končí.“ Tak zní požadavek divize Svařovací technika společnosti Fronius. Co se tím myslí, poznáme z chronologického sledu událostí. 

 

Od roku 1950 vyvíjejí inženýři společnosti Fronius inovativní technologie svařování a výsledky těchto vývojových skoků převádějí do praxe. Vizí a základem těchto inovací přitom bylo a je rozluštit „DNA oblouku“.

Inovativní již celá desetiletí
„U nás se většinou postupuje velmi zeširoka a otevřeně. A to vědomě. Každé omezení totiž snižuje možnost dívat se do budoucnosti.“ Tímto způsobem dopřával a dopřává dlouholetý ředitel podniku Klaus Fronius dostatek prostoru novým myšlenkám a nápadům. Z vizí se tak stávají hospodárné inovace a řešení, které jsou vždy o skok napřed. Bylo tomu tak například v roce 1981 s prvními primárně taktovanými invertorovými zdroji MIG/MAG na světě nebo v roce 1997, kdy byly poprvé představeny plně digitální svařovací systémy.

Studený oblouk: Nejde? Ale jde!
Cold Metal Transfer (CMT) je jedna z nejradikálnějších inovací, kterou kdy společnost Fronius vyvinula. Realizovatelnost svařování oceli s hliníkem hraničila s objevením svatého grálu svařovací techniky. Bylo to něco, co mnozí metalurgové považovali za nemožné. Cyklický pohyb svařovacího drátu dopředu a zpět významně redukuje přínos tepla, z čehož vyplývá mnoho výhod pro použití, např. minimální deformace, až o 99 % menší rozstřik, vyšší rychlosti svařování, spojování velmi tenkých plechů (od 0,3 mm) a spojování oceli s hliníkem. Dnes se svařovací proces CMT kombinuje s impulzním obloukem a přepólováním drátové elektrody, a je možný také jako tandemová metoda (CMT Twin). Tímto celosvětově jedinečným způsobem jsou zcela nově definovány hranice metalurgie.

LaserHybrid: Rychlost světla
Aby bylo možné posunout hranice, stačí někdy zkombinovat existující řešení. Přesně to provedla společnost Fronius u metody LaserHybrid, která výrazně zvyšuje hloubku a rychlost svařování. Synergické efekty jsou zcela přesvědčivé: kratší výrobní doby, rychlost svařování až 9 m/min, hlubší závar a úzký svar při nižším přínosu tepla.

Contec: Mobilita při kontaktování
Neovlivnitelným rušivým faktorem v kontaktní trubici bylo její opotřebení. Drát, který postupně opotřebovává běžné kontaktní trubice, totiž mění velikost a pozici kontaktní plochy. Společnost Fronius proto hledala nové řešení a vyvinula kontaktní systém Contec. Původní trubice byla rozdělena na dvě flexibilní poloskořepiny. Ty drží kontaktní plochy a síly mezi trubicí a drátem přesně v definované oblasti nastavených hodnot. Tvarově a silově poddajný drát přitom zůstává uprostřed výstupu. Dalšími výhodami jsou spolehlivá stabilita procesu, až 7krát delší životnost a snížení spotřeby materiálu o pětinu.

DeltaSpot: Stále nová elektroda
Opotřebení elektrod – to byla přirozená realita svařovacího procesu. A hranice, kterou společnost Fronius posunula díky metodě DeltaSpot. Při tomto novém způsobu odporového bodového svařování se totiž pohybuje i procesní pás. Tento procesní pás se po každém svařeném bodu posune a nabídne nespotřebovaný bod elektrody. Nová elektroda bod po bodu. Kontaktní plocha zůstává stále čistá a výstupní kvalita stále stejná. Na 100 %. Každý svařovaný bod má jedinečný otisk, který je reprodukovatelný 1:1. Bez rozstřiku. 

 
Publikováno: 4. 6. 2013 | Počet zobrazení: 3007 článek mě zaujal 525
Zaujal Vás tento článek?
Ano