murr Schunk

Nové sady aplikací podporují inovace v průmyslové výrobě

Společnost Autodesk představila nový software pro digitální prototypování v průmyslové výrobě ve verzi 2014, který nabízí zcela nový přístup k softwarovému portfoliu firmy. Nové sady umožňují za cenově dostupných podmínek využít pokročilé vývojářské postupy, desktopové a cloudové aplikace. 

 

Sady Autodesk pro výrobní odvětví zahrnují Autodesk Product Design Suite a Autodesk Factory Design Suite, které poskytují návrhářům a konstruktérům kolekci softwarových nástrojů a cloudových služeb pro podporu procesů navrhování, vizualizací a simulací – od fáze vývoje produktu až po jeho dodávku. Softwarové portfolio Autodesk Simulation 2014 navíc poskytuje rychlejší, přesnější a flexibilnější přístup k predikci, optimalizaci a ověřování návrhů v raných fázích návrhového procesu.
Návrhové sady Autodesk 2014 jsou obdobně jako dříve k dispozici ve třech různých edicích: Standard, Premium a Ultimate. Nejdůležitějšími novinkami sad jsou:
- První uvedení Autodesk ReCap, nového softwaru a cloudových služeb pro zachycení reality, který vytváří inteligentní 3D modely fyzických objektů a prostředí a dovoluje zákazníkům vkládat reálná prostředí či objekty do procesu návrhu;
- Softwarová vylepšení v řešení Autodesk Inventor, která vedle dalších výhod poskytují vyšší škálovatelnost pro navrhování extrémně komplexních produktů či návrhů výrobních závodů;
- Propojení na návrhové řešení Autodesk Revit pro stavebnictví umožňující výrobním společnostem snadno transformovat sestavy z Inventoru do nativních souborů v Revitu a využívat je v informačních modelech budov (BIM).
Licenční předplatitelé mají nadále přístup ke cloudovým službám Autodesk 360, které rozšiřují funkčnost desktopových aplikací pro lepší spolupráci, optimalizaci a podporu sdílení návrhů a jejich opakované použití.

Sada Product Design Suite - rozšiřuje procesy digitálního prototypování pro vývoj produktu. V edici Premium nyní nově zahrnuje software Autodesk Inventor Professional funkce pro kompletní digitální prototypování s integrovanými procesy pro simulaci, návrh řídicích systémů a obrábění.
Sada v edici Ultimate obsahuje nově software Navisworks Manager poskytující podporu projektovému řízení včetně revize projektu, harmonogramu, rozpočtu, vizualizace a spolupráce. Poslední novinkou této sady je AutoCAD Raster Design, nástroj pro rastrovou úpravu a převod z rastrového do vektorového formátu a naopak. Během práce v AutoCADu umožňuje AutoCAD Raster Design uživatelům lépe využívat naskenovaných papírových výkresů, map, satelitních obrázků a obdobných dat.
Uživatelé mohou s pomocí této sady navrhnout jedinečná zařízení podle požadované specifikace, vizualizovat návrhy ve 3D a prezentovat je klientům a konstrukčním firmám za použití onlinových nástrojů.

Factory Design Suite - integruje digitální prototypování do navrhování továrních prostor a poskytuje uživatelům z řad výrobních podniků kompatibilní postupy pro práci na prostorových návrzích, cloudové zdroje a výkonné vizualizační a analytické nástroje k vyšší přesnosti návrhů a lepší efektivitě.
Nové funkce sady 2014 obsahují také rozšířenou knihovnu výrobních zařízení a vylepšené cloudové postupy pro zachycení aktuálního stavu továrny. Sada dále poskytuje rozšířenou integraci se softwarem Autodesk Vault pro správu návrhových dat a pro usnadnění správy majetku.

Produkty Simulation pro každou fázi vývoje - sada obsahuje programy Simulation Mechanical, Simulation CFD a Simulation Moldflow ve verzi 2014. Toto portfolio tvoří ucelenou sadu simulačních softwarových nástrojů, které mohou být integrovány do každé fáze procesu produktového vývoje. Novinky pro simulaci zahrnují:
- Simulation Mechanical: dříve známá technologie Project Scout z projektu Autodesk Labs, přináší simulaci pádu výrobku a možnost parametrických návrhových studií;
- Simulation CFD: výkon aplikace se zvýšil až o 13 % a umožňuje simulovat proudění kapaliny po površích;
- Simulation Moldflow: nástroj pro simulaci vstřikování do plastových forem obsahuje nové efektivní funkce pro návrh účinného chlazení, díky kterému se snižuje doba cyklu formování a zvyšuje obecná kvalita výrobku. Funkce komprese forem je určena pro simulaci velkých a přitom lehkých komponent s požadavkem vysoké kvality z důvodu konečné úpravy povrchu, potřebné zejména v automobilovém průmyslu.
 

 
Publikováno: 4. 6. 2013 | Počet zobrazení: 2910 článek mě zaujal 545
Zaujal Vás tento článek?
Ano