rosler murr Schunk

Přínosy 3DEXPERIENCE řešení pro průmysl výroby strojů a strojních zařízení

Globální trh a veškerý průmysl právě prochází obdobím rychlých změn. Zákazníci výrobců z oboru strojů a průmyslových zařízení vyžadují adaptabilnější výrobky do svého výrobního prostředí, které je nyní modulárnější. Neboť oni musí být schopni řídit své výrobní linky rychleji a bezpečněji než kdykoliv předtím.

 

V prostředí stále rostoucí diverzifikace výroby nyní zákazníci nepožadují standardní, univerzální stroje, ale právě vysoce specifické, aby jimi pokryli stále rostoucí rozmanitost, různorodost a komplexitu svého výrobkového portfolia. A výrobci těchto strojů a zařízení tedy zákonitě potřebují efektivní řešení, jak tyto stále komplexnější požadavky svých zákazníků realizovat a řídit.
Tyto výrobce rovněž brzdí různorodost inovačních procesů a systémů. Nemohou dostatečně rychle předvídat a dodávat stále nové, měnícím se potřebám svých zákazníků, přizpůsobené výrobky. Tito výrobci si permanentně musí odpovídat na následující otázky, které je neustále zaměstnávají:
    Jakým udržitelným způsobem zrychlit vývoj svých výrobků?
    Jak uřídit stále komplexnější portfolio výrobků?
    Jakým způsobem zkracovat dodací cykly?
    Jak rychle přizpůsobit své výrobní linky poptávkám svých zákazníků?
    Jak snadněji udržovat instalovaná zařízení v libovolném místě působnosti zákazníka?
Odpovědí na tyto ožehavé otázky je:
Single Source for Speed Solution v rámci platformy 3DEXPERIENCE
S pomocí jednotného datového 3D modelu, který může být nasazen a sdílen kdekoliv po celém světě, právě Single Source for Speed řešení od francouzské společnosti Dassault Systèmes umožňuje všem zúčastněným stranám získávat správné informace v reálném čase a odkudkoliv z libovolného místa na světě, což ve výsledku výrazným způsobem zlepšuje spolupráci, komunikaci a sledování projektů. To pomáhá výrobcům strojů a průmyslových zařízení v konečném důsledku snižovat jejich celkové náklady na realizaci výrobku, zkracovat čas pro jeho uvedení na trh a zároveň zvyšovat jeho kvalitu. Realistický zážitek z virtuálního výrobku pomáhá uživatelům 3D PLM řešení a zlepšuje komunikaci s konečným uživatelem výrobku.
Single Source for Speed řešení pro průmysl výroby strojů a strojních zařízení zahrnuje: CATIA pro virtuální návrh výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, ENOVIA pro globální spolupráci při řízení životního cyklu výrobku, SIMULIA pro virtuální testování výrobku, 3DVIA pro online živé zážitky, 3DSwym pro sociální inovaci a Exalead pro vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat. Řešení tedy umožňují výrobcům a jejich partnerům pracovat ve "virtuálním světě," navrhovat, upravovat, testovat, vyrábět, udržovat a plánovat odbyt jejich výrobků ve 3D prostředí ještě dříve, než dojde k jejich fyzické realizaci. To samozřejmě šetří čas a náklady na výrobu komplexních fyzických prototypů a rovněž tedy podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti.
3DEXPERIENCE platforma
Nová strategie Dassault Systèmes s mottem: "Inovátoři budou inovovat společně se svými zákazníky", by měla pomoci průmyslovým leaderům vytvářet nové 3D hodnoty a zážitky pro jejich koncové zákazníky a spotřebitele. 3DEXPERIENCE platforma by měla být katalyzátorem inovací, spojovat návrháře, konstruktéry, pracovníky marketingu a hlavně konzumenty do nového "sociálního podniku" a umožnit všem jeho členům se aktivně podílet na inovačním procesu.
"Posledních několik let jsme vyvíjeli PLM platformu V6 právě v úzké spolupráci s našimi zákazníky jako jsou např. Ford, Boeing, BMW, Guess, Honda, Airbus, Carrefour, Johnson & Johnson, P&G, Benetton a GE. Její rozšíření o funkce inteligentního vyhledávání a sociální inovace a o 3D realistické virtuální zážitky pak umožnilo spustit novou technologickou vlnu: 3DEXPERIENCE platformu sloužící sociálnímu modelu 21. století", to jsou slova Bernarda Charlèse, prezidenta a CEO Dassault Systèmes.
"Jsem rovněž přesvědčen, že v 21. století budou lidé inovovat daleko více než kdykoliv před tím. Musíme jim tedy poskytnout daleko reálnější 3D zážitky při představě inovovaného výrobku v souladu s přírodou a s životem vůbec. Nastal čas otevřít nové horizonty."
Cílem platformy 3DEXPERIENCE je tedy poskytnout zákazníkům dosud nepoznané 3D zážitky a umožnit jim vyzkoušet si a ověřit jejich nové inovativní výrobky a řešení mnohem dříve, než budou fyzicky vyrobeny. To jim mj. umožní rozšiřovat jejich možnosti spolupráce ve všech etapách vývoje a realizace výrobků, být více flexibilní při změnách podmínek a ohleduplnější vůči životnímu prostředí.
Platforma 3DEXPERIENCE vždy pomůže výrobcům v daném průmyslovém odvětví přetvářet jejich ideje od počátečního konceptu až po reálný výrobek.
Přínosy Single Source for Speed řešení na platformě 3DEXPERIENCE
    Již ve fázi koncepčního návrhu výrobku a jeho analýzy lze poměrně přesně odhadnout, zda reálný výrobek bude ziskový,
    Rychlá tvorba nabídky odpovídající požadavkům zákazníka a výběru strategie pro realizaci výrobku,
    Spolupráce a komunikace nad 3D daty v reálném čase umožňující souběžné aktivity a účast dalších útvarů rozšířené organizace v procesech návrhu a technické přípravy výroby produktu, výsledkem pak je výrazné snížení počtu konstrukčních chyb a časový posun jejich detekce do počátečních etap životního cyklu výrobku,
    Sdílení a synchronizace produktových, procesních a projektových dat a informací,
    Vždy aktuální a kompletní sada výrobkových informací rozličných typů, formátů a vazeb mezi nimi, napříč celou výrobní organizací pro zajištění shody s počátečními požadavky na výrobek,
    Správa struktury výrobku, jeho konfigurací a produktového portfolia pro zajištění shody výrobku s požadovanými standardy, normami a předpisy,
    Efektivní řízení vztahů s dodavatelským řetězcem umožňující zapojení neomezeného počtu vybraných dodavatelů již v prvních fázích návrhu produktu,
    Redukce nákladů na servis a záruku díky vždy aktuálním výrobkovým datům a konfiguračním informacím, dostupnost vhodných náhradních dílů ovlivňuje rychlost opravy a spokojenost zákazníka,
    Využití znalosti z předchozích nabídek umožňuje rychlou tvorbu přesného kusovníku jako základu procesu poptávkového a výběrového řízení.
Více informací o 3DEXPERIENCE řešení lze získat na tradičním semináři společnosti Technodat "PLM Forum 2013", který se letos koná ve dnech 13. a 14. června v kongresovém centru Společenský dům Lázně Luhačovice.
 

 
Publikováno: 4. 6. 2013 | Počet zobrazení: 3010 článek mě zaujal 564
Zaujal Vás tento článek?
Ano