murr Schunk

Okuma: Tříletá záruka na vřetena

Bez omezení počtu provozních hodin Obráběcí stroje jsou pro výrobce podstatou bytí. Pro uživatele jsou výrobním prostředkem a zdrojem zisku. Jedině stroje, které splňují požadované parametry s dlouhodobou spolehlivostí, mohou být produktivní a přinášet zisk. Uživatel a jeho úspěšné podnikání se stává i cílem výrobce a jen při jeho dosažení se činnost dodavatele může označit za úspěšnou. 

 

Moderní obráběcí stroje jsou složitá komplexní mechatronická zařízení, u nichž
vřetena představují konstrukční skupinu s nejvyššími nároky. To platí zejména pro obráběcí centra určená pro vysokorychlostní frézování. Vřeteno je v takových případech vždy kompromisem mezi dvěma protichůdnými požadavky:
Velmi vysokých otáček je dosahováno na úkor tuhosti a naopak. Navíc, odstředivá síla narůstá s kvadrátem rychlosti. Čím složitější je technologie, tím náchylnější je vřeteno k poruše, obzvláště, pracuje-li v oblasti hraničních parametrů.
Vřeteno obráběcího stroje tak nutně představuje kumulaci dlouhodobých zkušeností od výběru materiálů, přes výpočty, konstrukční provedení, vlastní výrobu, až po správnou údržbu. Vždy zůstává jistou neznámou vliv vzájemného elektrického, elektronického a mechanického působení jednotlivých komponent. K  tomu přistupuje volba ložisek – problém, který se vyvinul do samostatné vědní disciplíny. Snaha o přiblížení se současným limitům a jejich další posunutí jistě těší univerzity a je výzvou výrobcům, ale uživatelé nakupují stroje výhradně jen jako prostředek pro tvorbu zisku a jednoznačně oceňují produktivitu a spolehlivost!

Zásadní dilema: Pořídit nové, či opravit?
Porucha vřetena je tou nejhorší noční můrou každého podnikatele. Opravy vždy ničí plány a kalkulace, nezřídka dlouho trvají a ohrožují dodávky. Poruchy se vyskytují každodenně po celém světě, a to nejen prostřednictvím kolizí. Můžeme pouze spekulovat, kolik vřeten je každý rok odstaveno kvůli nečekané závadě. Nicméně skutečnost, že se na trhu etablují nezávislé servisní společnosti, které samy sebe označují jako "doktory vřeten" naznačuje, že poptávka je vysoká. Jakmile jsou stroje mimo záruky, většinou po 12 měsících, jakékoliv poškození vřeten se stává atraktivním a neodmítnutelným zdrojem příjmu pro výrobce (i když určitě ne pro jeho image) a servis, o který nerad přichází. V porovnání s cenami až 20 000 EUR za nové vřeteno, činí náklady na opravu "pouze" několik tisíc EUR, a jsou proto pro uživatele obráběcích strojů přijatelnějším řešením. Existují již dokonce společnosti, které mají výměnná vřetena na skladě na své vlastní náklady. To vyvolává otázku, zda náklady na údržbu a opravy obráběcích strojů jsou vždy posuzovány správně. Zejména ve větších společnostech, kde často mívají různé rozpočty a odpovědnosti pro zadávání zakázek obráběcích strojů a zvlášť pro náklady na služby. Nákupčí získává prémie nebo povýšení dosažením nižších cen, zatímco jeho kolega v údržbě si staví sebevědomí na své schopnosti odhadnout a dodržet plánovaný rozpočet. Protichůdná motivace vždy odkrývá slabost společnosti ve vyhodnocení celkových nákladů na pořízení i provoz.
Samozřejmě, relativně dlouhá a proměnná doba životnosti obráběcích strojů ztěžuje určení konečných nákladů na provoz, až do jejich vyřazení. Pro stanovení TCO (Total cost of ownership/celkové náklady na pořízení a provoz) je třeba vynaložit  nemalé úsilí a také nést zodpovědnost. Pokud se při investici do obráběcích strojů zamaskuji náklady na opravy a náhradní díly, a zkreslí se prodejní hodnota, a je tvrdě preferována pouze suma investičních nákladů, končí takovéto případy obvykle s nejvyššími konečnými náklady. Provozní náklady prostě nelze ignorovat.

Kvalita není zadarmo, aneb kupujeme si spolehlivost
Kvalitní výrobky mají vždy svou cenu, ale také odpovídající hodnotu. Pokud tomu tak není, stává se nákup fraškou nebo výsledkem podvodu.Při porovnávání obráběcích strojů je jejich skutečná hodnota, ve smyslu přínosu pro uživatele, téměř vždy skrytá v detailech. To se stává opravdovým problémem, zejména pro výrobce špičkových strojů. Ve většině případů jsou parametry jimi nabízených výrobních zařízení srovnávána s technickými  informacemi levnějších strojů a rozhodnutí o nákupu
se zredukuje na několik vybraných kritérií, jako jsou kritické rozměry obrobku, výkon a rychlost vřetena, dostupnost a cena. Nic proti strojům za přijatelnou cenu. Proč také používat kalaš na louskání ořechů? Neexistují žádné špatné stroje, pouze se vyskytují stroje nesprávně aplikované. Dobré aplikační doporučení tomu může zabránit. Kvalitativní rozdíly mezi obráběcími stroji a jejich dopad na uživatele se obvykle neprojeví až po záruce, a to nás přivádí zpět ke vřetenům.
Jedna z nejstarších japonských společností v oboru strojírenské výrobní techniky, Okuma, produkuje bytelné, dlouhodobě přesné a spolehlivé CNC stroje. Dobrá pozdější prodejnost strojů této značky tyto hodnoty podtrhuje. To vše na bázi osvědčených konstrukčních principů, volbě optimálních velikostí, na dokonale vyváženém konceptu stroje, výrobě na vlastních velice přesných mateřských strojích, s uplatněním moderních výrobních metod a procesů. Montáž vysoce kvalifikovanými odborníky včetně rozsáhlých výstupních kontrol a testů je samozřejmostí. Okuma systematicky a opakovaně nastavuje nové standardy pro své vlastní CNC řídicí systémy, pohony, absolutní  polohování a rotační odměřovací systémy. K tomu se přidávají oceněné inovace, jako jsou aplikace systému teplotní kompenzace - Thermo-Friendly Concept; prevence a ochrana před kolizemi - Collision Avoidance System CAS nebo systém potlačení vibrací při obrábění - Machining Navi. Vše v souladu se základní strategií komplexního rozvoje (tzv. jednozdrojový - single-source koncept), kterou Okuma dodržuje a rozvíjí po celá desetiletí, a která zahrnuje mechaniku, hardware, senzory a software. Vývoj a nasazení nových výrobků i jednotlivých uzlů a součástí může být dokonale koordinován v rámci jediné firmy a zaručuje  nejlepší možné přizpůsobení se požadavkům praxe. Význam zpětné vazby z praktického uplatnění podtrhuje i systémová analýza zkušeností uživatelské komunity z celého světa a - zahrnuje sledování poruch všech komponentů. Okuma nahlíží výsledky jako podklad pro zlepšování a přenáší je co nejrychleji do sériové výroby.To platí také pro srdce obráběcích strojů – pro vřetena.

Záruka 3 roky pro soustružnická i frézovací vřetena
Míru přesvědčení o své vlastní kvalitě Okuma nyní promítla do záruky. Nové záruční lhůty nechávají konkurenci lapat po dechu: od letošního roku je při koupi nového stroje OKUMA automaticky poskytována 3letá záruka na vřeteno a to bez omezení směnnosti. To znamená, že v případě nepřetržitého provozu – 24h/7dní, má vřeteno dobu chodu 24 h/den x 365 dní/rok x 3 roky = 26 280 hodin. Toto je teorie - samozřejmě. Ale i při třísměnném nasazení na 300 dní v roce, zaručuje Okuma stále pozoruhodných 20 000 h bezproblémové životnosti vřetena. Záruka platí pro všechny soustružnické stroje, obráběcí centra a víceprofesní stroje, pracující až se třemi vřeteny na jednom stroji. Jedinou podmínkou pro 3letou záruku je správné užití vřeten a dodržení požadavků na běžnou údržbu. Výjimkou jsou pouze poškození způsobená havárií nebo nesprávným užíváním. Tříletá záruka se také nevztahuje na přídavné nástrojové hlavy portálových strojů Okuma. V součtu se 3letá záruka týká 30 různých vřeten z vlastní výroby v závodě Okuma Oguchi. U frézovacích vřeten platí pro rychlosti v rozmezí od 6000 do 35 000 ot.min-1.
Každý výrobce, který sebevědomě prohlašuje, že jeho stroje jsou připraveny na bezproblémový provoz vysokorychlostního obrábění, by také měl položil ruku do ohně za jednotku vřetena - u Okumy je považováno - za normálních podmínek použití a při řádné péči - za nezničitelné. Záruka není jediným opatřením použitým  k přesvědčení trhu o kvalitě, kterou nabízí. Okuma současně i investuje. Podle Okumy, přes 90 % poškození vřeten je způsobeno kolizí v důsledku lidské chyby, jako jsou nezkontrolované upnutí součásti, chybné nástroje, chyby při programování nebo nedbalost. Ve svém evropském středisku v Krefeldu, má Okuma vlastní opravnu vřeten se zkušebním zařízením pro testování a zabíhání. Vyskytne-li se poškozené  vřeteno na některém z 28 000 strojů Okuma instalovaných po celé Evropě, zaskočí  náhradní skladové vřeteno z Krefeldu a  zkrátí tím dodávku zákazníkům na jeden až dva dny. Tento moderní systém šetří peníze zákazníkům a současně dává zaměstnancům v Krefeldu čas potřebný pro analýzu a možnou opravu poškozeného  vřetena.
www.misan.cz
 

 
Publikováno: 4. 6. 2013 | Počet zobrazení: 4026 článek mě zaujal 563
Zaujal Vás tento článek?
Ano