rosler murr Schunk

Měření tlaku

Mezi nejčastěji kontrolované veličiny v průmyslu patří měření tlaku a průtoku, které hraje důležitou roli v automatizaci výrobních procesů. Společnost BIBUS s. r. o. dodává široký sortiment produktů určených pro měření tlaku, průtoku a hladin, které mají uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Hlavními skupinami jsou mechanické tlakové spínače a elektronické snímače.

 

Mechanické tlakové spínače se používají v jednodušších regulačních obvodech nebo jako bezpečnostní prvky pro limitní kontrolu tlaku. Jejich velkou výhodou je, že nepotřebují vlastní zdroj napájení. Spínače jsou dodávány také v provedení s integrovaným konektorem zaručujícím vysoký stupeň elektrického krytí.
Po úspěšném uvedení tlakových spínačů se spínacím a rozpínacím kontaktem přicházejí na řadu tlakové spínače s přepínacím kontaktem. Momentálně jsou k dispozici s konektory Deutsch, M12 a AMP Superseal. Přestože poskytují vysoké krytí IP67, stále zůstává zachována možnost nastavení spínacího bodu. Rozsah nastavení leží od 0,3 - 200 bar. Odolnost na přetlak je až 600 bar. Díky integrovanému konektoru je elektrické připojení rychlé a kromě technické výhody přináší také úsporu času při montáži.

Snímače tlaku převádějí tlak na analogový elektrický signál. Nejrozšířenějším snímacím prvkem je tenzometrický snímač. Tlak na membránu působí pnutí na tenzometrech zapojených do Wheatstoneova můstku, které mění svůj elektrický odpor. Snímače dodávané společností BIBUS s. r. o. využívají jedinečnou technologii SILICON ON SAPPHIRE, kde je pro snímací senzor použita safírová destička s nanesenou monokrystalickou vrstvou křemíku. Safír je vynikající elektrický izolant s vysokou elasticitou a neměřitelnou hysterezí. Společně s křemíkem tvoří excelentní kombinaci materiálů. Mezi výhody této technologie patří dlouhodobá stabilita, vyšší teplotní stabilita a mimořádně vysoká odolnost proti tlakovým rázům a přetlaku.
 

 
Publikováno: 3. 5. 2013 | Počet zobrazení: 3166 článek mě zaujal 614
Zaujal Vás tento článek?
Ano