rosler murr Schunk

Další stupeň k dokonalému obrábění

Nabídku firmy ISCAR nedávno rozšířily další atraktivní novinky. Jde zejména o speciální destičky určené pro frézy HELIDO vytvořené pro vysoké rychlosti posuvů a frézy s technologií eliminující nežádoucí vibrace. Nové frézy řady Chatterfree umožňují díky svému konstrukčnímu řešení významně omezit riziko vibrací a nejnovější přírůstky do portfolia izraelského výrobce nástrojů pro obrábění přinášejí bezvibrační řešení i do segmentu nástrčných frézovacích těles s vyměnitelnými břitovými destičkami. Tangenciální destičky Tang Grip zase přinášejí nové možnosti pro čelní zapichování a soustružení.

 

Destičky OXMT 0507R08-FF a RXMT 1607N rozšiřují možnost použití čelních fréz HELIDO
ISCAR dále rozšiřuje možnosti použití fréz HELIDO s novými destičkami OXMT 0507R08-FF, které byly vyvinuty speciálně pro velmi vysoké hodnoty posuvů na populárních frézách HELIDO 845, HELIDO 890 a HELIDO 865. Další inovací jsou kruhové destičky RXMT 1607N, které rozšiřují možnosti tvarového obrábění s běžnými frézami SOF45…, SOE45…, S890… a FF-SOF… . Destičky OXMT 0507R08-FF jsou jednostranné (tedy 8 břité). V porovnání se standardními destičkami ONMU/ ONHU 0505… jsou nové OXMT destičky v lůžku pootočené o 15° proti směru hodinových ručiček. Hloubka záběru pro splnění podmínky rychlého posuvu je 1,2 mm. Nasazením těchto destiček do fréz HELIDO SOF45 8/16 nebo S890 FSN pak obratem nástroj mění svůj charakter a stává se rychloposuvovým (fast feed). To znamená, že pracují při vysokých hodnotách posuvů při malé hloubce záběru. Nové destičky FEEDMILL OXMT 0507R08-FF jsou vyráběny v jakosti karbidu SUMO TEC IC808. Kruhové destičky RXMT 1607N jsou dodávány jak v karbidu IC808 tak ve velmi pevné jakosti karbidu IC 830. Stejně jako u jiných nástrojů FEEDMILL směřují výsledné řezné síly v axiálním směru přímo do vřetena. Tím je zabezpečena maximální stabilita nástroje a můžeme si dovolit použít velké hodnoty posuvu i při velkém vyložení nástroje. Nástroje lze s výhodou použít na malých a středně velkých strojích nebo při obrábění méně pevně upnutých obrobcích a i přesto lze dosáhnout velkého množství odebraného materiálu za časovou jednotku.
Při použití v nástrojích S865 FSN…-R13 se mění úhel nastavení břitu ze 65° na 31°. Tato kombinace je vhodné pro stroje, které jsou limitovány hodnotou posuvu stolu. Pracují pak při mírně nižších posuvech s upravenou hloubkou záběru naopak směrem nahoru.
Frézy HELIMILL 2000 Chatterfree
S myšlenkou fréz Chatterfree (bez vibrací) přišel ISCAR v době docela nedávné. Prvně svoji myšlenku aplikoval na monolitních karbidových frézách EC-E4L... a  EC-E5L.... Nyní přichází na trh s obdobným řešením odstranění vibrací i u nástrčných frézovacích těles s novými vyměnitelnými břitovými destičkami HM90 ADCT 1505PDR-CF.
Nové destičky CHATTERFREE lze upnout do standardní stopkové frézy HM90 E90AD, čelní frézy HM90 F90A, čelní nástrčné nebo čelní válcové frézy HELIMILL. Princip nerovnoměrného zatížení nástroje v chodu spočívá v rozdílném axiálním úhlu každé ze dvou řezných hran vyměnitelné destičky. Pro rozlišení jsou řezné hrany na hřbetu barevně odlišené. Jedna strana je žlutá a druhá černá. Břity se pak střídavě osazují do lůžek nástroje (viz obr).
Charakteristiké vlastnosti nástrojů:
- Asymetrický tvar se dvěmi různými řeznými hranami.
- Snížení vibrací a tím delší životnost nástroje.
- Broušené řezné hrany zabezpečující přesnou kolmost.
- O 10 % nižší řezné síly oproti standardním destičkám.
- Vylepšený odchod třísek díky axiálním variabilním řezným hranám.
- Nejefektivnější na tělesech se sudým počtem zubů.
- Hladicí břit pro lepší drsnost povrchu.
- Dodáváno v jakostech karbidů SUMO TEC IC380 a IC830.
Tangenciálně upnuté jednostranné destičky pro čelní zapichování a soustružení Již všeobecně známý systém TANG-GRIP používaný pro radiální zapichovací a upichovací operace nyní dostává i podobu pro využití na čelních zapichovacích a soustružnických operacích.
Charakteristika nástroje
- velmi tuhé upnutí destičky v tangenciálně orientovaném lůžku,
- operační rozsah pro počáteční čelní zapíchnutí je v rozsahu od 25 do 500 mm,
- umožňuje nasazení vysokých posuvů i při přerušovaném řezu a to s velmi uspokojivou kvalitou drsnosti povrchu,
- dokonalá tvorba a odchod třísky bez kontaktu s nožovým držákem (bez horní upínací čelisti),
- možno bezpečně používat pro zapichovací operace bez nebezpečí vytažení destičky z lůžka,
- delší životnost lůžka a tím i nástroje díky nové konstrukci,
- možnost použití stejného typu destičky pro pravořezné i levořezné nástroje,
- v kombinaci s utvařečem typu C a SUMO TEC jakosti karbidu IC808 je zaručen nejvyšší výkon a široký rozsah možného použití na různé druhy obráběných materiálů,
- velmi snadné a rychlé upnutí i vyjmutí destičky z lůžka pomocí pákového extraktoru.

Řada nástrojů TANG-GRIP pro čelní operace
Zahrnuje jednostranné i oboustranné zapichovací planžety. Do nich lze upínat vyměnitelné břitové destičky šířky 3 a 4 mm. Ty se dodávají v jakosti karbidu IC808. Planžety jsou standardních rozměrů a lze je upínat do všech běžných upínacích ISCAR bloků SGTBU.
www.iscar.cz
 

 
Publikováno: 3. 5. 2013 | Počet zobrazení: 3169 článek mě zaujal 585
Zaujal Vás tento článek?
Ano