murr Schunk

Nové technologie odečtů spotřeby ušetří až desítky procent nákladů

Od prosince 2012 začala platit nová směrnice EU, která řeší problematiku dálkového měření spotřeby vody a energií s možností častějšího automatického odečtu. Jak vyplývá ze statistik společnosti Enbra, která se specializuje na měření a rozúčtování spotřeby vody a tepla, může tzv. Smart Metering domácnostem i firmám ušetřit v nákladech na energie až 20 % ročně. 

 

Smart Metering je ucelený systém dálkového sběru dat z měřičů elektřiny, plynu a studené i teplé vody, jehož součástí systému je i následné zpracování dat. Díky efektivní správě naměřených dat umožňuje lépe sledovat a regulovat aktuální spotřebu. Měřicí přístroje, které dálkový odečet umožňují, předávají kromě spotřeby do centrální databáze i další provozní a diagnostické údaje. Odběratelé pak mohou pomocí internetu lépe sledovat svou spotřebu a náklady, a díky přístupu k aktuálním statistikám snadno vyhodnocovat svoji spotřebu energie a lépe přizpůsobit své spotřebitelské chování aktuální situaci. Snáze se tak vyhnou např. přetápění v zimních měsících či zbytečné spotřebě teplé vody a elektřiny. Statistiky také upozorní spotřebitele na různé poruchy a havárie, např. prasklé potrubí nebo protékající toalety, které jsou nejčastější příčinou vysokých nákladů za vodu.   
S moderní technologií rovněž odpadá povinnost zpřístupnit byt či průmyslový objekt k odečtu. Společnost Enbra odhaduje, že během příštích pěti až sedmi let bude technologií dálkového odečtu a sběru dat vybaveno až 10 % všech bytových objektů v ČR. „Rozvoj Smart Meteringu předpokládá instalaci moderních měřičů spotřeby, které umožňují dálkový odečet stavu. Ten pak může být prováděn např. i z projíždějícího automobilu dodavatele, či pomocí online komunikace s datovým centrem. Díky rychlejším a častějším odečtům pak mohou energetické firmy lépe vyhodnocovat spotřebu a předvídat zatížení svých sítí,“ sdělil Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti Enbra.
 „V praxi bude sledování statistik možné přes webové rozhraní, v němž odběratelé uvidí aktuální data o své spotřebě energií v grafické podobě. Systém ale nabídne i aktivní zasílání nejrůznějších údajů na spotřebitelův e-mail či mobilní telefon. Úspěch a výše možných úspor bude zaležet také na tom, v jak srozumitelné a názorné podobě dodavatelé svá data spotřebitelům nabídnou,“ popisuje možnosti Smart Meteringu pro domácnosti Petr Holyszewski.
 

 
Publikováno: 3. 4. 2013 | Počet zobrazení: 1667 článek mě zaujal 394
Zaujal Vás tento článek?
Ano