murr Schunk

Jak se zabezpečuje komunikace během přírodní katastrofy

Bouře Sandy poté, co zpustošila východní pobřeží USA a oblasti Karibiku si vyžádala desítky obětí, zanechala více než 8 milionů lidí bez elektřiny a celkové škody se odhadují na desítky miliard dolarů. Během podobných katastrof je komunikace potřebnější než kdykoli jindy a klíčovou roli zde hrají mobilní sítě.

 

Každý mobilní operátor, který je vlastníkem radiového spektra, musí mít vypracován krizový plán pro případ „zásahu vyšší moci“ – mimořádné události nebo okolnosti vymykající se lidské kontrole. Během přírodní katastrofy nebo závažné události musí být páteřní sítě i radiové přístupové sítě nadstandardně zabezpečeny, aby zajistily kontinuitu mobilní komunikace.
Aniruddho Basu, ředitel nabídky základnových stanic Ericssonu, říká: „Páteřní sítě obsahující klíčové informace zákazníků jsou standardně budovány tak, aby fungovaly i v řadě podobných událostí. Zpravidla jsou umístěny v dobře chráněných budovách nebo v podzemí, aby odolaly povětrnostním vlivům a zemětřesení, zatímco radiové přístupové sítě mohou být náchylnější k poškození.“
I radiové přístupové sítě jsou však navrženy s vyšší kapacitou, než vyžaduje běžný provoz, a s plynulým řízením síťového provozu, díky čemuž jsou schopny některé výpadky kompenzovat. „Již jen svou velikostí a mírou pokrytí by radiová přístupová síť měla být schopna vypořádat se s některými výpadky, protože provoz nefunkčních základnových stanic převezme více stanic současně. Díky dobře vyvážené síti jsme při mimořádných událostech schopni přesměrovat provoz a zajistit, aby síť dále fungovala,“ uvádí Aniruddho Basu s tím, že Ericsson poskytuje poradenství, jak řešit nepředvídatelné události, dimenzovat síť a plánovat.
Při mimořádných událostech se provádí řada opatření: Páteřní síť je zabezpečena. Dojde-li k výpadkům, lze využít např. mikrovlnné spojení nebo náhradní antény. Někdy je nasazeno kontejnerové řešení. „Pokud síť provozujete v zemi, která má dobrou rozvodnou síť, nepotřebujete mít záložní baterie, i tak jsou však k dispozici alternativy, například palivové články nebo fotovoltaické panely pro páteřní sítě i radiové přístupové sítě,“ říká Basu.
K zákazníkům požadujícím pomoc při nepředvídatelných a mimořádných událostech lze vyslat tzv. týmy rychlé reakce, které se dopraví do postižených oblastí a zprovozní kontejnerová řešení. K dispozici jsou různá řešení napájení – mobilní sítě napájené z rozvodné sítě nebo bez napojení na rozvodnou síť. Obecně lze říci, že při mimořádných událostech je komunikace jednou z priorit, protože fungující telekomunikační síť podstatně usnadňuje možnost spojit se s druhými a požádat o pomoc.
Stojí za povšimnutí, že lidé ve svých příspěvcích o bouři Sandy na Facebooku, Instagramu a Twitteru žádali přátele a příbuzné, aby popsali svou současnou situaci, namísto aby je kontaktovali telefonicky. Tento poznatek odpovídá zvyklostem, které vypozorovalo oddělení Ericssonu studující chování spotřebitelů během této a jiných nedávných přírodních katastrof, např. zemětřesení, které v roce 2011 postihlo Japonsko.
„Jelikož již téměř každý vlastní chytrý telefon, zejména ve významných metropolích, jakou je např. New York, kde náš průzkum trhu zjistil 55% podíl uživatelů chytrých telefonů, sociální média se stávají hlavním zdrojem informací, které jsou poté odvysílány v masmédiích. A nejen to - úřady v New Jersey začaly na Twitteru zveřejňovat zprávy o aktuální situaci určené tamním občanům,“ uvádí Cecilia Atterwallová, ředitelka oddělení Ericssonu studujícího chování spotřebitelů. /kv/
 

 
Publikováno: 3. 4. 2013 | Počet zobrazení: 1711 článek mě zaujal 399
Zaujal Vás tento článek?
Ano