Schunk

Didaktika firmy Bosch Rexroth

Historie odborných školení firmy Bosch Rexroth sahá hluboko do období minulého politického režimu, kdy pro možnost realizace významných technologických zařízení byly z tehdejší tzv. kapitalistické ciziny dováženy hydraulické komponenty značky Rexroth. 

 

Již tehdy považovala firma Rexroth za nezbytné předat československým odborníkům informace v oblasti tekutinových mechanismů (jak se v praxi často zjednodušuje oblast hydrauliky) a pořádala proto za organizační i obchodní podpory firmy KANDT Hamburg v Československu řadu odborných přednášek a školení. Organizačně byly tyto akce prováděny ve vazbě na československou vědecko-technickou společnost. I touto složitou organizační cestou se dařilo získávat pro československé techniky informace o vyráběných produktech firmy Rexroth a současně, což byly v tehdejší době velmi významné,  také o nových aplikačních a systémových řešeních hydraulických pohonů požívaných v zahraničí. Filosofie firmy Rexroth se již tehdy významně lišila od konkurenčních značek tím, že vyvíjela nové komponenty a systémová řešení na základě vlastní velmi dobré technické znalosti aplikačních oblastí a velmi úzce spolupracovala s předními světovými výrobci technologických celků. Zmíněná školicí činnost byla v tehdejší době našimi techniky velmi  pozitivně hodnocena a účast na přednáškách a školeních často převyšovala organizační možnosti.
Po politických změnách v roce 1989 byla v roce 1990 založena v Československu dceřiná společnost firmy REXROTH. Ta navázala na předchozí činnost i v oblasti didaktiky. Počáteční velmi dynamický přechod společnosti od socialismu k „něčemu novému“ v této porevoluční době měl mimo jiné za následek, že se lidé věnovali celé řadě jiných problémů a odborné kurzy a školení byly na čas odsunuty stranou. Postupně se však situace začala zlepšovat ve prospěch školení. Počet požadavků se zvyšoval a rovněž se požadavky rozšiřovaly do oblastí pneumatických systémů a systémů elektrických. S využitím podpory z Německa se česká společnost REXROTH intenzivně snažila plnit z trhu přicházející požadavky a neustále posilovala své školicí aktivity. S vědomím důležitosti této činnosti pro všechny uživatele a zájemce o produkty a techniku firmy REXROTH bylo v roce 2006 rozhodnuto o významné investici do oblasti školení a v květnu roku 2007 byla otevřena školicí střediska v Brně a v Ostravě. Začleněním simulátorů, tj. výukových hydropraktikátorů a pneupraktikátorů, mohla být dosud teoretická výuka rozšířena o realizaci obvodů pro ověření teoretických znalostí. Kromě zmíněných hydraulických a pneumatických praktikátorů byly za podpory Evropské unie pořízeny i další výukové pomůcky. Program výuky se nejen rozšiřoval, ale narůstala i jeho kvalitativní stránka.
Pro loňský rok 2012 bylo nabízeno celkem 16 různých kurzů a školení. Z tohoto většina byla zaměřena na „hydrauliku“ (jak průmyslovou, tak mobilní). Z hlediska úrovně lze hovořit o kurzech základních a o školení, která se týkali specifické - nadstavbové problematiky. Kromě problematiky „hydrauliky“ se další školení zaměřují na systémy pneumatické, aplikovanou elektroniku, dynamiku atd.
V roce 2011 prošlo kurzy a školeními přes 500 účastníků. Jednalo se jednak o pracovníky obchodních partnerů, jednak o pracovníky z technické praxe, kteří „hydrauliku REXROTH“ dosud nepoužívají. Dále se některých školení zúčastnili posluchači Technické univerzity Ostrava, Vysokého učení technického Brno, Integrované střední školy v Brně, apod. V neposlední řadě firma BOSCH REXROTH vypomáhá ve výuce v rekvalifikačních kurzech pro zařazení pracovníků na post údržbář.
V souhrnu lze konstatovat, že snahou firmy BOSCH REXROTH CZ je podpořit odbornou úroveň techniků na různých úrovních. Podpořit a doplnit znalosti absolventů různých škol, poněvadž jim české školství mnohé dluží. Firma věří, že tato činnost podpoří i konkurenceschopnost českých výrobků.

Seznam kurzů a jejich oblasti pro letošní rok lze najít na adrese: www.boschrexroth.cz nebo skoleni@boschrexroth.cz.
 

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 1423 článek mě zaujal 321
Zaujal Vás tento článek?
Ano