Schunk

KLEENTEK je garantem strategie nulových poruch

Nejvyšší kvalita a kvantita výroby, vysoká efektivita, maximální produktivita. Hesla, která nás doprovázejí v denním pracovním životě. Ve spojitosti s používáním průmyslových olejů ve strojních technologiích musíme vycházet z faktu, že až 98 % jejich poruch způsobuje znečištění a špatná kondice olejů. 

 

Tento fakt je potvrzený výsledky mnohaletého podrobného sledování a analyzování celé škály strojních technologií. Tedy pouhá 2 % poruch zbývají na pneumatiku, elektroniku, únavu materiálů a ostatní příčiny.
Zmíněným heslům vychází zcela vstříc technologie a přístroje Kleentek. Přístroje pracují v nepřetržitém provozu, vyznačují se vysokou provozní spolehlivostí. Jejich design plně odpovídá potřebám a požadavkům provozovatelů strojů a zařízení (SaZ), výroba v Japonsku garantuje vysokou kvalitu. Přístroje Kleentek pracují v našich podmínkách více než 30 let a za tuto dobu získaly mnoho spokojených zákazníků. Jsou využívány v mnoha hospodářských odvětvích, například v automobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě plastů, v cementárnách a elektrárnách nebo v dolech. Pracují všude tam, kde není možné výrobu přerušit, kde je případný výpadek výroby těžkou ekonomickou ztrátou.
Technologie Kleentek je oceňována pro široké spektrum pozitivních vlivů na SaZ. Z nejčastějších můžeme uvést radikální snížení zmetkovitost, snížení počtu a času odstávek, snížení spotřeby el. energie a snížení provozní teploty olejů, snížení spotřeby ND a dalších nákladů vynakládaných v souvislosti s opravami.
Technologie Kleentek ovlivňuje pozitivně kondici SaZ tak, že často dochází ke zrychlování výrobních cyklů. Výrobky jsou schopny vyhovět co přísnějším nárokům na výrobní tolerance a počet neshodných výrobků razantně klesá.
Z hlediska provozovatele je také důležitý fakt, že aplikací technologie KLEENTEK je zpravidla odstraněna nutnost pravidelných výměn olejů. Olej se tak stává trvalou náplní a jsou pouze doplňovány běžné úniky. Tato skutečnost má velký vliv na minimalizaci skladových zásob a sníženou manipulaci s oleji ve výrobních prostorech.

Strategie nulových závad
Moderní stroje vyžadují oleje, které jsou schopné stoprocentně zabezpečit požadované funkce. Je tedy vysoce ekonomické zabývat se kondicí olejů, znečištěním a snížit tak celé spektrum vyvolaných nákladů spojených s 98 % poruch. To je prostor, který perfektně ovládá Kleentek. Hlavní důvody rozšíření technologie Kleentek jsou v zásadě následující – zabezpečení bezporuchového provozu SaZ a zabezpečení maximální kvality finálního produktu. Kondice oleje je kontinuálně udržována na nejvyšší možné úrovni, znečištění je kontinuálně minimalizováno. Čím je znečištění nižší, tím je olej ve vyšší, lepší kondici a stroj na tento stav citlivě reaguje. Snižuje se jak četnost, tak i délka prostojů. Tuto provozní charakteristiku je schopen Kleentek udržovat neustále, po dlouhé roky. To je opodstatnění a hlavní důvod jeho aplikace.
Ekonomické výhody aplikace technologií Kleentek jsou nesporné. Firma nabízí svým zákazníkům výpočet, ze kterého vyplývají konkrétní finanční úspory v konkrétních nákladových položkách. Zároveň tento výpočet slouží i jako okno, kterým hledí provozovatel SaZ z jiného pohledu na strukturu a výši vlastních nákladů. Výpočet mu sděluje, kolik procent z nich může ušetřit. Potom je snadné provádět průběžnou kontrolu jednotlivých položek a výše úspor. Běžné měsíční úspory použitím Kleenteku se pohybují nejčastěji v řádu od stovek tisíců korun výše.
 

 
Publikováno: 25. 2. 2013 | Počet zobrazení: 1498 článek mě zaujal 354
Zaujal Vás tento článek?
Ano