rosler murr Schunk

Jaké bude pracoviště blízké budoucnosti?

Připravte se na změnu podoby kanceláře, která umožní redukci nutného prostoru nemovitosti díky menšímu množství pracovních stolů, přestavbě prostoru, zvýšení mobility a používání tzv. BYOD zařízení. 

 

Z nejnovější studie společnosti Citrix vyplývá, že organizace se pustí do redukování kancelářských prostor a do roku 2020 budou kanceláře téměř o pětinu menší, uzpůsobené pro týmovou spolupráci více lidí.
Menší počet zaměstnanců pracujících z kanceláře, užívání nejrůznějších pracovních zařízení pro přístup ke korporátním aplikacím a datům z mnoha odlišných lokací mimo tradiční kancelářské prostředí, je globálním trendem nazývaným mobilní pracovní styl (mobile workstyle). Celosvětově jej plně přijala už téměř čtvrtina firem a podle výzkumu jej do poloviny roku 2014 může akceptovat až 83 % organizací. Stejné procento společností hodlá využívat iniciativy BYOD (bring your own device), aby zvládly spravovat rostoucí počet nejrůznějších zařízení, které zaměstnanci využívají pro přístup ke korporátní síti. Zaměstnanci si budou obecně sami vybírat a kupovat svá zařízení a 76 % organizací jim je ochotno částečně nebo i plně proplatit.
Pracovní prostředí budoucnosti bude nabízet pouze 7 pracovních stolů na každých 10 zaměstnanců a každá osoba bude přistupovat do korporátní IT sítě průměrně ze šesti různých pracovních zařízení.
Velká kancelářská revoluce
V rámci nezávislého výzkumu organizovaného společností Vanson Bourne v srpnu 2012 téměř každá organizace přiznala, že se chystá rekonstruovat nebo měnit podobu kancelářských prostor. Budoucí pracovní prostředí má co nejvíce podporovat kreativitu i vzájemnou spolupráci zaměstnanců, kterým bude umožněno pracovat odkudkoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení tak, že se práce stane tím, co lidé dělají, a ne jen místem, kam lidé jdou.
Report Citrix Workplace of the Future, v jehož rámci bylo dotazováno 1900 IT decision makerů na seniorských pozicích v 19 zemí ukazuje, že třetina lidí (29 %) již nebude déle pracovat jen z jejich klasického kancelářského pracovního prostředí. Namísto toho budou pracovat i z jiných lokací např. z domova (64 %), z terénu (60 %) a z pracovních prostor zákazníků či partnerů (50 %). Předpokládá se, že budou běžně přistupovat k podnikovým aplikacím z veřejných míst, jako jsou hotely, letiště nebo dopravní prostředky.
Poměr stolů a zaměstnanců bude adresnější a firmy preferují otevřené, kolaborativní prostory s méně kancelářemi, „zahušťování“ pracovišť, redukce pracovní plochy, více zaměstnanců pracujících vzdáleně a více pracovních programů včetně sdílení stolů, tzv. hotelingu (rezervace dočasného obsazení místa na pracovišti) nebo společných pracovních prostor.
Mobilní pracovní styl je firmami rychle přijímán, protože jim nabízí řadu výhod (jinak na něj ovšem často pohlížejí jejich zaměstnanci). Z globálního průzkumu mj. vyplývá, že organizacím umožňuje workshifting (možnost zaměstnanců pracovat flexibilně - v nejvhodnějším čase a lokaci), vytvářet flexibilnější a agilnější pracovní prostředí (73 %), snižovat náklady na zaměstnance (53 %), snižovat náklady na nemovitosti (48 %) a pomáhá přitahovat (47 %) a udržovat (44 %) top talenty ve společnosti.
Zaměstnanci získávají díky workshiftingu více flexibility (65 %), zvyšuje se jejich osobní produktivita (62 %), snižuje se čas potřebný na dojíždění (61 %) a zlepšuje se pracovní i životní balance (55 %). Současně podle průzkumu pomáhá tento přístup trávit více času se zákazníky (48 %).
Podle studie na 80 % organizací, které již workshifting a BYOD přijaly, zaznamenalo přímý výsledek v souvislosti se snižováním nákladů (mj. mají např. o 15 % méně pracovních stolů než ty, které zatím tento přístup nepřijaly), a většina (96 %) firem a institucí teprve přijímajících mobilní pracovní styl bude investovat do přestavby pracovního prostředí, aby vytvořily více inspirativní, spolupracující a flexibilní pracovní prostředí vybavené nejnovějšími technologiemi.
Aktivní přístup k řízení mobilního pracovního stylu
Při zavádění mobilního pracovního stylu musí firmy samozřejmě zajistit, aby byla správně spravována citlivá data. Právě tuto způsobilost považuje za klíčovou součást firemní politiky mobilního pracovního stylu 65 % organizací. Za stěžejní důvody pro uvolnění financí na BYOD je rovněž považováno zajištění dostatečné úrovně právní a technické kontroly nad všemi zařízeními a správa vlastních dat a současně využití výhody možnosti potenciálních úspor díky přesunu správy a údržby zařízení na zaměstnance a externí spolupracovníky.
 

 
Publikováno: 11. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2763 článek mě zaujal 582
Zaujal Vás tento článek?
Ano