hnv murr

I auta se dají zfalšovat

Padělání se netýká jen bankovek či uměleckých děl, či značkových výrobků, ale i automobilů. Přesněji řečeno v jejich případě jde hlavně o to vyrobit novou identitu kradenému či havarovanému a posléze opravenému vozu, který je pak s novými doklady nabízen k prodeji jako „čistý“. Na nového majitele takovéhoto falzifikátu však může čekat nepříjemné překvapení při kontrole, která zjistí, jak je tomu s takovýmto vozidlem doopravdy – včetně zabavení, pokud jde o odcizený automobil. Jak se tomu lze bránit vysvětluje Dipl. Ing. Martin Pajer - ředitel společnosti Cebia, spol. s r.o., která se zaměřuje na boj proti padělatelům aut. 

 

Existují nějaké statistiky nebo odhady kolik vozidel, která jsou nabízena k prodeji, je závadná, resp. jaká část jich není z pohledu historie nebo původu v pořádku?
Naše společnost prověří ročně přibližně 400 000 vozidel, u nichž kontrolujeme jejich historii, původ nebo originalitu identifikačních znaků, tzn., jestli vozidlo nebylo v minulosti předělané a nepochází z trestné činnosti. Z našeho prověřování vozidel vyplývá, že 42 % ojetých vozidel má upravený stav tachometru a to v průměru o více než 100 tis. km. Setkávám se ale i s vozidly, kde byl stav tachometru upraven o 500 tis. km. Taková úprava vozidla už je pro budoucího majitele neúnosná. Při kontrole roku výroby také zjišťujeme, že 20 % vozidel má jiný rok výroby než uvádí prodejce - nejčastěji o 1 až 2 roky. U vozidel, kde prověřujeme původ v zahraničí, 16,5 % vykazuje podstatné závady a nedoporučujeme jejich nákup. Dalším alarmujícím faktem je, že až 18 % vozidel, která Cebia prověří detailní fyzickou expertizou, vykazuje známky pozměnění identifikátorů, případně falšování dokladů! Proto doporučujeme každému zájemci o ojeté vozidlo, ať se jedná o soukromou osobu nebo o autobazar, aby věnoval dostatek času prověření vozidla a vyvaroval se případných finančních ztrát. Špatný nákup může totiž končit i zabavením vozidla českou nebo zahraniční policií, pokud při kontrole zjistí, že vozidlo pochází z trestné činnosti.
Cebia patří k dlouholetým bojovníkům proti trhu s kradenými či neoprávněně předělávanými vozidly. Jak vidíte současnou situaci na trhu a lze pozorovat nějaké trendy v této oblasti?
Společnost Cebia již více než 10 let upozorňuje na znepokojující situaci na trhu s ojetými vozidly. Alarmující je zejména zhoršující se situace v oblasti legalizace individuálně dovážených vozů.  To konstatuje i nedávná zpráva ministra vnitra Jana Kubiceho, podle níž je ČR vnímána jako země, kam jsou vozidla odcizená v zahraničí dovážena za účelem jejich legalizace. Problematika ojetých vozů je na českém trhu mimořádně významná, neboť poměr prodejů ojetých vozidel k prodeji nových je 4:1 a je tak 2x vyšší než v ostatních zemích EU, kde je poměr jen 2:1. Cebia proto neustále buduje systémy, které umí tyto problémy odhalit a snaží se pomáhat motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel.
S jakými hlavními praktikami se lze obvykle v rejstříku podvodníků setkat? Podle čeho lze spolehlivě poznat nezávadný vůz a padělek? Může je běžný nepříliš technicky zdatný kupec odhalit?
Česko je bohužel pokládáno za „pračku kradených automobilů“, kde s novou identitou mizí automobily odcizené v celé Evropě. Nejběžnějším případem podvodu je registrace odcizeného vozidla na základě pozměněných nebo falešných dokladů. Praxe je taková, že zloděj vždy při procesu legalizace odcizeného vozidla v ČR pozmění i zemi jeho původu. Pokud tedy zloděj odcizí vozidlo např. ve Francii, předělá jeho identifikátory a na pozměněných nebo falešných dokladech ho bude v ČR deklarovat jako dovoz např. ze SRN, kde vozidlo nebude evidováno jako odcizené. Závadové vozidlo pak projde běžným prověřením na STK a zaregistruje se v ČR. Současné systémy využívané státními orgány situaci neřeší. Narážejí na problém jak nízkého rozpočtu, tak nízkého stavu policistů a na jejich nevybavenost základními identifikačními prostředky i postupy. Výsledkem pak je, že v ČR není zaveden žádný účinný systémový nástroj, jak tyto případy omezit. Laik nemá možnost, jak sám odhalit profesionálně provedený padělek. Jedinou možností je fyzická kontrola identifikátorů vozidla.
V čem spočívá tato kontrola?
Cebia nabízí službu VINTEST, což je komplexní kontrola původnosti identifikátorů vozidla s cílem ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla. Technologie je založena na nedestruktivní detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky. Naše společnost pak poskytuje 100% garanci výsledku provedené kontroly. To znamená, že v případě, že by přesto policie v budoucnu takovéto vozidlo zajistila a nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, Cebia uhradí vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.
Cebia vyvinula několik vlastních řešení zaměřených na odhalování kradených vozidel a nekorektních zásahů a úprav, můžete je blíže představit?
Společnost Cebia využívá celou řadu technologií, postupů a informačních zdrojů pro odhalování padělaných vozidel. Vyvinuli a otestovali jsme také novou technologii, pomocí níž lze odhalit nepříslušné sváry na karoserii vozidla - Cebia MAGNET SET. Padělaná vozidla mají totiž většinou změněné VIN kódy nebo jsou sestavovány z více kusů kradených nebo havarovaných vozidel. Důsledkem je, že mají více nebo méně odborně zamaskované svary tam, kde nemají být. Pomocí této magneticko-práškové metody lze jednoznačně detekovat nepříslušné zásahy do karoserií vozidel a v silném magnetickém poli pomocí magnetické suspenze nalézt nepříslušné svary karoserie. Většinou jde o neautorizované opravy karoserie vozidel na sloupcích předních oken, na sloupcích dveří nebo na prazích. Dále lze technologii použít na odhalení změny identity vozidel, například při vyříznutí VIN na odcizeném vozidle a vsazení VIN z jiného vozidla. Pomocí technologie Cebia MAGNET SET lze odhalit i místo s vadou materiálu - zlom materiálu po nekvalitně provedené opravě karoserie.
Co je dostupné běžnému zákazníkovi, a co je spíše záležitostí pro odborníky?
Technologii Cebia MAGNET SET musí používat zaškolený odborník, ale běžný motorista si může nechat jakékoliv auto prověřit u naší společnosti nebo na některém z našich autorizovaných pracovišť. Vlastník vozidla si také může sám provést základní kontrolu identifikátorů vozidla. V rámci našeho on-line systému AUTOTRACER mu kromě prověření historie vozidla a řady dalších informací poskytneme detailní návod včetně fotodokumentace, kde tyto identifikátory nalezne a jak mají správně vypadat. Profesionální padělek však odhalí jen zkušené oko odborníka.

 

 
Publikováno: 11. 2. 2013 | Počet zobrazení: 4287 článek mě zaujal 718
Zaujal Vás tento článek?
Ano