its murr Schunk

Budoucnost bezdrátových sítí: wi-fi zdarma jako zdroj příjmu

Wi-fi překonává dosavadní limity a pomáhá snižovat zátěž mobilních sítí. Klíčem k dalšímu rozvoji wi-fi jsou i nové služby založené na vyhodnocování polohy uživatele, jak naznačuje studie společnosti Cisco. Platforma Connected Mobile Experiences, kterou firma představila jako svou technologickou novinku, nabízí nové služby zaměřené na vyhodnocování polohy uživatele wi-fi sítě, analýzu získaných dat a vývoj souvisejících mobilních aplikací.

 

Podle názoru společnosti Cisco význam wi-fi roste v souvislosti s prudkým rozvojem mobilních zařízení. Wi-fi sítě mohou částečně nahradit v oblasti datových přenosů tradiční sítě mobilních operátorů, a to zejména v místech, jako jsou letiště, hotely, stadiony nebo jiná veřejná místa. Nová řešení Cisco umožní překonat dosavadní limity bezdrátových sítí a pomoci zajistit jejich provozovatelům nový zdroj příjmu. K tomu pomohou nové služby založené na vyhodnocování aktuální polohy zařízení, které uživateli poskytnou například rychlou navigaci v prostorách letiště, navrhnou personalizovanou prohlídkovou trasu v muzeu nebo usnadní nákupy v obchodě. Systém dokáže poskytnout analytická data o chování uživatelů, díky nimž lze třeba optimalizovat rozmístění personálu nebo vyhodnocovat nákupní zvyklosti zákazníků.

Wi-fi jako odlehčení mobilních sítí
Podle studie Visual Networking Index (VNI) bude již v roce 2016 na světě 10 mld. připojených mobilních zařízení, která ročně vyprodukují 130 exabajtů dat – to odpovídá 33 miliardám DVD. Více než pětina (22 %) těchto dat proteče přes wi-fi sítě, které tak pomohou snižovat zátěž tradičních mobilních sítí. Společnost Cisco dlouhodobě pracuje na tom, aby používání wi-fi bylo stejně snadné jako připojení do sítě mobilního operátora, a aby ekonomický model fungování bezdrátových sítí poskytoval jejich provozovatelům prostředky na jejich provoz a další rozvoj.
„Wi-fi technologie už běžně používáme více než 10 let, ale v současnosti u nich nastupuje silný rostoucí trend. Na jedné straně prudký rozvoj využívání mobilních zařízení vyžaduje od firem a institucí, aby svým pracovníkům poskytly dostatečně kvalitní a bezpečné bezdrátové připojení. Na druhé straně dramaticky roste rozšíření a způsob využití veřejných wi-fi sítí. Zatímco dnes už existuje na řadě míst možnost wi-fi připojení zdarma, klíčovou otázkou zůstává, jak může vlastník wi-fi sítě jejím prostřednictvím nabídnout nové služby svým klientům a získat tak nový zdroj příjmu. Řešením jsou služby založené na vyhodnocování polohy uživatele a následné analýze získaných dat. Na letišti pomohou optimalizovat obsluhu pasažérů a lépe využít lidské zdroje i techniku, v muzeu poskytnou lepší zážitek návštěvníkům a přilákají nové hosty. To jsou konkrétní příklady, kde bezdrátové technologie napomáhají rozvoji nových obchodních příležitostí,“ říká generální ředitel Cisco ČR Jiří Devát.

Technologie wi-fi hotspots 2.0 umožní snadnější připojení
Limitem stávajících wi-fi sítí je nutnost opakovaného přihlašování, zadávání vstupního hesla nebo výběru správné sítě. Všechna tato dosavadní nepříjemná omezení by měl při zachování vysokého stupně zabezpečení odstranit nový standard Hotspot 2.0, jehož rozvoj iniciovalo Cisco spolu s dalšími předními firmami oboru v rámci organizace Wi-Fi Alliance. Wi-fi sítě budované podle tohoto standardu a mj. zajistí:
- automatické připojení k wi-fi síti – mobilní zařízení samo vyhledá a automaticky vybere správnou síť, která je v daném místě dostupná,
- přístup bez nutnosti zadávání hesla – identifikace uživatele v síti bude založena např. na informacích o SIM kartě, která je běžnou součástí dnešních mobilních zařízení; uživatel nebude muset zadávat žádná hesla,
- vysoký stupeň bezpečnosti – veškeré přenosy dat v bezdrátové síti budou automaticky šifrovány a uživatelům tak nehrozí možnost jejich zachycení jinou osobou.

„Mobilní vrátnice“ zajistí snadné připojení ke službám
Novinkou představenou v rámci platformy Connected Mobile Experience je řešení Mobile Concierge. Provozovatelům lokálních wi-fi sítí umožňuje nabídnout svým zákazníkům aplikaci pro chytrý telefon, která jim poskytne funkcionalitu vázanou na dané místo – ať již v obchodě, univerzitním kampusu, sportovním stadionu nebo na letišti. Cisco k tomuto produktu nabízí software developer kit, který vývojářům umožňuje snadné vytvoření mobilních aplikací podle konkrétních potřeb provozovatelů wi-fi.
 

 
Publikováno: 11. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2145 článek mě zaujal 380
Zaujal Vás tento článek?
Ano