rosler murr Schunk

Plasty se speciálními funkcemi

Stále náročnější aplikace vyžadují i speciální materiály. Týká se to i vývoje stále výkonnějších a kvalitnějších plastů. Švýcarská společnost Angst+Pfister ve spolupráci s firmou Ensinger nabízí pod označením  APSOplast vysoce výkonné konstrukční plasty se speciálními vlastnostmi.

 

Použití plastů je s rozšiřováním oblastí jejich použití jsou stále náročnější. Netýká se to jen teplotní stability, mechanické zatížitelnosti a chemické odolnosti, ale kromě toho musí nové plasty stále více uspokojovat požadavky na dodatečné funkce, čehož lze dosáhnout modifikacemi, např. vkládáním vhodných podpěr do matrice plastů. Téměř neomezené možnosti v této oblasti odstartovaly enormní dynamiku vývoje. Uživatelům se tak otvírají zcela nové, zajímavé perspektivy.
Pod zastřešující značkou APSOplast (Angst+Pfister Solution for Engineering Plastics) dodává společnost Angst+Pfister na trh vedle osvědčených technických a vysoce výkonných termoplastů i široký výběr inovovaných výrobků pro speciální požadavky. Patří mezi ně například následující speciální technické plasty:

PPSU P MT XRO (v označování firmy Ensinger TECASON P MT XRO)
Biokompatibilní, sterilizovatelné plasty s vysokým kontrastem pro rentgenové snímky. Kontrastní prostředek činí materiál nepropustným pro rentgenové záření. Proto mohou např. chirurgové pomocí zobrazovacích systémů sledovat nástroje nebo ortopedické zkušební implantáty vyrobené z tohoto materiálu. Výhodou tohoto je dlouhá životnost, vysoká rázová pevnost a snadná třísková obrobitelnost. Navíc vyniká mimořádnou odolností vůči tradičním sterilizačním technikám - přečká až 1000 autoklávních cyklů, aniž by došlo ke znatelně nepříznivému ovlivnění mechanických parametrů. Je proto vhodný hlavně pro aplikace ve zdravotní technice, např. na chirurgické nástroje určené pro vícenásobné použití, sterilizační nádoby či zkušební implantáty.

POM-C AH ELS (TECAFORM AH ELS)
Mnohostranně použitelný, elektricky vodivý konstrukční plast (POM-C), který se díky své široké použitelnosti osvědčil v četných průmyslových oborech. Tento materiál se dále vyznačuje vysokou pevností, dobrými kluznými a otěrovými vlastnostmi, odolností vůči zředěným kyselinám, čisticím prostředkům a četným organickým rozpouštědlům. Černý materiál je odolný proti UV záření a dá se dobře třískově obrábět. Díky elektrické vodivosti je předurčen pro aplikace, u kterých je vyžadována ochrana proti výbuchu nebo ochrana elektroniky.

PEEK ELS nano (TECAPEEK ELS nano)
Inovační, elektricky vodivý, vysoce výkonný a chemicky vysoce odolný plast, který odpovídá směrnici pro výrobky ATEX, zaručuje maximální bezpečnost procesů a zařízení i v atmosféře s nebezpečím výbuchu. Uhlovodíkové nanotrubičky s grafitizovanou strukturou povrchu, které jsou použity jako funkční plnivo, zajišťují vysokou elektrickou vodivost, která se velmi blíží elektrické vodivosti kovů. Díky velkému měrnému povrchu nanotrubiček postačí jen nepatrný stupeň plnění aditivy, takže zůstávají v široké míře zachovány výhodné vlastnosti plastové matrice – vysoká houževnatost, nízká hustota a dobrá třísková obrobitelnost. Tento nový materiál se nabízí pro taková použití, u nichž se vyžaduje dobrá elektrická vodivost a odvádění elektrostatického náboje.
/apf/
 

 
Publikováno: 10. 2. 2013 | Počet zobrazení: 4263 článek mě zaujal 534
Zaujal Vás tento článek?
Ano