rosler murr Schunk

Logistika pro 21. století

Logistická skupina Dachser, která letos slaví dvě dekády svého působení na českém trhu, a v současné době se stěhuje do moderního areálu u Kladna, disponuje v ČR téměř 33 000 m² distribučních a překládkových skladových ploch po celé republice. Ve svých 8 pobočkách v Kladně, Ostravě, Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, oddělení letecké a námořní spedice na pražském letišti a na pobočce Cargoplus zaměstnává v současné době přes 300 lidí. 

 

Obraz o fungování moderního logistického systému, jaký představuje současná podoba společnosti Dachser, podává areál firmy v německém Gersthofenu poblíž Augsburgu - je pomyslnou výkladní skříní kontraktní logistiky, na kterou se tamní pobočka specializuje. V evropské síti Dachseru zahrnující 263 poboček propojujících 36 zemí, představuje dopravní uzel pro zásilky ze západní Evropy do Rakouska a Itálie jednu z nejmodernějších jednotek z 315 poboček, které má společnost po celém světě. Dopravní uzel je klíčovou součástí systému, který jen během loňského roku přepravil téměř 50 mil. zásilek o celkové hmotnosti přes 37 mil t. Ve skladu o ploše více než 31 000 m2, který je nejmodernějším zařízením svého druhu v Evropě, se v duchu sloganu, který firma používá i ve svém názvu – intelligent logistics - uplatňují nejmodernější technologie, jako např. hlasové vychystávání zboží, bezpapírové odbavení apod. Díky nim gersthofenská pobočka zkompletuje a vychystá až 22 400 položek a vyexpeduje přes 3000 zásilek denně, přičemž „zásilkou“ může být i plně naložený kamion. Přes 1800 zásilek představuje národní přeprava po Německu a dalších zhruba 1200 tvoří mezinárodních přeprava. Celková tonáž denně realizovaných zásilek činí téměř 2500 t.
Vše probíhá s minutovou přesností, z jedné strany jsou nákladové rampy pro dopravu do blízkých vzdáleností, z druhé pro Evropu. Na displeji se na dispečinku zobrazují informace jaký typ vozidla a zásilky je očekáván, aby se na to mohla obsluha připravit, pokud má kamion potřebnou dokumentaci v elektronické formě (EDI), ušetří si cestu na pracoviště, kde se předávají a zpracovávají dokumenty v papírové podobě.
Řada operací je automatizována, tam kde se uplatňuje manuální manipulace se zásilkami, pomáhá nasazení moderních technologií, které výrazně pomáhají k vysoké efektivitě provozu logistického centra jako např. hlasové vychystávání (pick-by-voice, PBV). Jeho výhodou je, že pracovník má volné ruce, zatímco při odbavování pomocí čtečky čárových kódů si ji musí vždy někam odložit, aby mohl manipulovat se zásilkou. Pomocí hlasových příkazů si vytiskne i potřebnou etiketu proidentifikační označení zásilky, obsahující potřebné informace o ní a místu určení, vše se neustále kontroluje, aby se předešlo riziku záměny. Systém neustále porovnává informace a v případě, že něco nesouhlasí automaticky na problém upozorní.

Skladový zázrak jménem Aviator
Chloubu skladového areálu v Gersthofenu je však zejména špičkový skladový systém Aviator, na jehož vývoji se firma i sama podílela. Unikátní zařízení je jediné svého druhu v Evropě. Vysokoložný plně automatizovaný skladový systém dokáže v duálním provozu vychystat přes 100 palet za hodinu. U stropu se pohybuje počítačem řízená dvojice nakládacích zařízení, která se spouštějí mezi regály, aby vyhledala určenou paletu, vyzvedla ji a dopravila na dopravník, který ji doručí na určené místo k naložení nebo pro přípravu k další operaci, nebo založila určenou paletu na vyhrazenou pozici ve skladovém regálu.
Pětitunové zařízení pohybující se v 20metrové výšce obsluhuje až 9200 paletových míst ve 100metrových uličkách (jeden Aviator zvládá 6 uliček), přičemž nejvyšší místo ložné plochy činí 16,1 m. Na rozdíl od běžných zařízení tohoto druhu, která se omezují jen na pohyb nahoru a dolů mezi regály, se dokáže Aviator pohybovat i šikmo, což významně šetří čas potřebný k přesunu na určenou pozici, automaticky se vyrovnává, aby eliminoval houpání. Ke změně uličky mu stačí 30 s. S využitím speciálního pojezdového rámu najede k regálu, zafixuje se, aby mohl uchopit paletu, naloží ji a přesune na určené místo. V případě, že by na podlaze nebylo místo, mohou teoreticky oba Avaitory jezdit i nad sebou, tím, že je zařízení na lanech se dá ve skladu pracovat i na zemi. V jednom regálu mohou pracovat i dva Aviatory, které vzájemně spolupracují. Sysém je řešen tak, že pokud to bude situace vyžadovat, např. při zvýšeném počtu zásilek, lze doplnit další Aviatory a systému se zadá informace, aby provoz upravil pro příslušný počet.
Výkon jednoho samotného Aviatoru činí 48 palet/h, v duálním provozu pak zvládá 52 palet/h. Výkon celého zařízení je 84 palet/h - jinými slovy: na vyhledání, naložení a přemístění jedné palety v obřím skladu mu stačí necelá minuta. Pro přesné umístění do kontejneru je zde k dispozici i speciální zařízení k rovnání palet v případě, že by se některá z krabic na paletě vychýlila při manipulaci do pozice, jež by zabraňovala hladkému nakládání.

 

...a ještě něco navíc
Nejde však jen o pouhou manipulaci se zbožím a jeho správné vyskladnění. Pobyt zásilky ve skladovém areálu lze využít i pro řadu doplňkových operací a služeb, a tak se téměř tři stovky zaměstnanců v Gersthofenu starají o distribuci, skladování a poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. K těm patří např. tzv. bundling, neboli různá speciální balení výrobků s různými doplňky, etiketování nebo sety či multipacky – např. různá dárková balení nebo komplety pro marketingové promo akce. K tomu slouží i řada speciálních zařízení – např. pro navlékání plastových etiket a přibalování doplňků na lahve (gersthofenská pobočka pracuje mj. pro přední výrobce a distributory lihovin) projede lahev metrovým tunelem s horkým vzduchem, po ochlazení se folie smrští a ejhle: k lahvi už je přibalená sklenička... Ročně se takto v Gersthofenu opatří teplem smrštitelnou etiketou na 2,5 mil. lahví. Na 32 000 palet kvalitního značkového „šnapsu“, které celkově pojme skladový objekt, je nepochybně snem každého alkoholika...
Další firmami často využívanou službou je skládání propagačních materiálů a stavba a kompletace displejů sloužících k prezentaci zboží v obchodech - za rok se v této sekci v Gersthofenu sestaví a nakompletuje přes 100 000 displejů a více než 5 milionů lahví. Na přání zákazníka provádějí ve skladech i kontrolu kvality, zpracování vratek nebo přebalování zboží a jeho zušlechťování. Při manipulaci s krabicemi a paletami se díky možnosti jejich neustálého sledování v systému provádí vlastně i průběžná inventura.
 

 
Publikováno: 10. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2681 článek mě zaujal 561
Zaujal Vás tento článek?
Ano