rosler murr Schunk

Servis je klíčová záležitost

Jedním ze základních faktorů kvalitního servisu, který odlišuje špičkové firmy od ostatních je rychlost a kvalita servisní péče. I ta se však odvíjí od řady různých faktorů. K příkladům propracovaného systému patří i praxe jednoho z předních dodavatelů  manipulační techniky a komplexních intralogistických řešení  firmy STILL.

 

„Manipulační technika je určena většinou pro práci v náročnějším průmyslovém prostředí, ale i to zahrnuje různé kategorie. Jiné podmínky panují  v provozech automobilek, kde jsou poměrně přísné požadavky na čistotu prostředí, jiné ve stavebnictví. Proto je nutné počítat s různým způsobem provádění údržby, v náročnějších provozech se intervaly zajišťující dlouhodobou životnost stroje logicky zkracují“, vysvětluje vedoucí školicího střediska STILL Tomáš Vít. Zákazník dostává s vozíkem i návod k obsluze pro řidiče a návod pro údržbu, kde jsou dána standardní základní doporučení a servisní úkony včetně period servisních intervalů. Například výměny provozních náplní musí v návaznosti na tyto intervaly zajistit servisní organizace. Návody jsou obvykle stavěny na standardní prostředí a pokud je vozík nasazen v těžších podmínkách, musí servisní organizace příslušné intervaly upravit na základě aktuálních vlivů. Doporučí např., že vzhledem k prašnosti je třeba přistoupit k výměně vzduchových filtrů nebo některých provozních položek v polovičním intervalu apod.
Výrobci mají  samozřejmě připraveny i vozíky se speciálními úpravami – kupř. tzv. slévárenské provedení se speciálním ochranným krytem proti rizikům, s nimiž se v tomto typu provozu lze setkat – přední část je zakryta ochranou z nehořlavého materiálu. Podobně jsou upraveny vozíky do prostředí se zvýšenou prašností, které mají mj. přídavné filtrování pro nasávání vzduchu apod. Pokud se vozík dostane do prostředí, pro které není vybaven přímo do výrobce, může jej servisní oddělení na základě aktuálních podmínek dovybavit.
Pokud dojde k potřebě servisního zásahu mimo plánovaný servisní interval, je standardně zajištěn na základě požadavků zákazníka nejpozději druhý pracovní den po nahlášení závady. V případě nutnosti okamžité reakce, zejména když na spolehlivé funkčnosti vozíku  závisí provoz firmy, řeší servisní dispečeři problém okamžitě a servisní technik je u zákazníka v řádu hodin. U velkých společností jako např. Škoda Auto, Barum Continental a další, kde by výpadek stroje mohl např. ohrozit  chod výroby, jsou servisní technici trvale dislokování přímo u zákazníka. Technik je pak k dispozici neustále, průběžně se stará o rutinní servisní úkony a pravidelnou plánovanou údržbu. Je také  schopen v případě potřeby, kdy se vyskytne nějaký problém, okamžitě reagovat. Nezřídka je smluvně zajištěn i rezervní stroj, případně flotila vozíků, které lze využít i pro nenadálou potřebu mimo standardní provoz nebo při odstavení stroje z důvodů např. údržby.
S řádným provozem servisu souvisí samozřejmě i spolehlivé zásobování náhradními díly „Víme, kolik vozíků a v jaké struktuře bylo dodáno pro různé firmy, a podle toho mají servisní technici  zajištěnou i minimální zásobu náhradních dílů ve svých vozidlech, zejména dílů vysokoobrátkových, tzn. těch, kde se počítá s jejich průběžným doplňováním. Auta servisních techniků jsou rovněž zásobována nočním kurýrem, který doplňuje zásoby na základě jejich požadavků, takže je mají druhý den ráno po nahlášení požadavku na díl na pražskou centrálu k dispozici. Pokud  je to nutné, zajišťuje servis STILL i expresní dodávku potřebných dílů okamžitě i v průběhu dne kurýrní službou,“ říká Tomáš Vít.
Pokud má tedy zákazník požadavek na urgentní servisní zásah, vysílá servisní středisko technika, který rozhodne o způsobu řešení a současně se mu vyhledají i potřebné díly v nejdostupnějším dosahu, např. v autě jiného technika, takže zatímco opravuje vozík, je už vše, co bude potřebovat, na cestě. Tyto záležitosti jsou upraveny v servisní smlouvě. Termíny plánovaných servisních prohlídek či údržby jsou domlouvány dopředu. Vždy záleží především na tom, do jaké míry je provoz firmy na bezchybném stavu vozíků závislý.
Kromě údržby a oprav vozíků nabízí a zajišťuje servisní středisko i řadu dalších aktivit – např. školení řidičů ve vlastním moderním školicím středisku.
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2126 článek mě zaujal 521
Zaujal Vás tento článek?
Ano