rosler murr Schunk

Servis pro elektrárny skýtá řadu možností

Nedílnou součástí bezpečnostních politik elektráren je kvalitní servis. Ten může obsahovat full servis s garancí zásahu do několika hodin, na opačné straně je pak nahodilý servis. Je však třeba rozlišovat, jaký servis je pro kterou firmu vhodný. Každá služba něco stojí a zákazník si musí zvážit, zda a v jakém rozsahu se mu servis vyplatí. Jiná situace je u menších elektráren než u jaderných, kde každý výpadek bloku může způsobit ztráty v řádu desítek milionů korun.

 

Právě u jaderných elektráren se na servisní služby klade značný důraz. Jen díky nim je možné zajistit vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost řízených technologií, předcházet poruchovým stavům a haváriím, což je v jaderné energetice klíčové.  Podle Bohumila Lukáška, vedoucího oddělení elektro jaderné elektrárny Temelín je v divizi, kterou zastupuje, důležitý špičkový servis zejména u budicích souprav pro dieselgenerátory. Jde o bezpečnostní systémy elektrárny, které musí fungovat za každých okolností, což se potvrdilo i při loňském tsunami v japonské elektrárně Fukušima. „Do mé kompetence spadají budicí soupravy pro TG 1000 MW 1. i 2.HVB (hlavního výrobního bloku) a budicí soupravy osmi dieselgenerátorů pro oba bloky. Z důvodu velké poruchovosti a nedostatečné servisní činnosti původního výrobce jsme byli nuceni právě budicí systémy pro dieselgenerátory v roce 2006 vyměnit,“ konstatuje Lukášek. „Díky současnému pravidelnému preventivnímu servisu a po realizaci výrobcem doporučených modernizací mohu říci, že jsme na těchto zařízeních od ukončení zkušebního provozu nezaznamenali závadu, která by vedla k odstavení bloku.“

Dvě roviny servisu
Podle Františka Kurala, ředitele divize Servis firmy ZAT, má servisní péče o zákazníka dvě základní fáze. První je veškerý bezplatný servis během záruční doby. Druhá fáze začíná po ukončení záruční doby, kdy si zákazník volí z několika forem servisních služeb, např. z dlouhodobé údržby, preventivní údržby či nahodilého servisu.* Vrcholem je pak převzetí údržby technologie, kdy servisní firma zajišťuje kompletní servis dodávaného zařízení vlastními pracovníky včetně řízené technologie.

Komplexní péče hýčká
Doporučovaným typem servisu je dlouhodobá údržba, která v sobě zahrnuje prvky preventivního a prediktivního servisu a zároveň poskytuje veškerý support. „Ekonomický rozdíl v jednotlivých typech servisu je zřejmý, každý výpadek bloku může způsobit ztrátu řádu až desítek milionů korun. Proti tomu roční náklady za poskytování preventivního servisu a hotovostní služby výrobce v rámci dlouhodobé údržby jsou jen zlomkem této sumy. Stěžejní je také spolehlivost poskytovatele servisu, což je u jaderné elektrárny jedno z nejdůležitějších kritérií při jeho výběru,“ doplňuje Lukášek.
V rámci dlouhodobé údržby jde o smluvně zajištěnou servisní činnost v plném rozsahu zaměřenou na řídicí systémy nebo smluvně definované provozní soubory. Dodavatel zároveň přebírá odpovědnost za funkčnost zařízení. Cílem a smyslem je udržovat stabilní funkčnost všech dodaných zařízení a garantovaných hodnot v průběhu životního cyklu zařízení včetně všech preventivních opatření. Významnou roli při sjednávání preventivní údržby hraje konzultační a poradenská pomoc odborníků, kteří jsou dobře obeznámeni s dodávaným zařízením. Velkou výhodou dodavatele je pak spolupráce servisních pracovníků s vývojáři i výrobou, kteří jim poskytnou široké odborné zázemí.
V rámci kvalitního servisu by měl mít dodavatel také propracovaný systém péče o zákazníky od chvíle implementace zařízení až do konce jeho životního cyklu, včetně případného řešení jeho modernizace nebo nahrazení novým systémem.

Aby „bota netlačila“
Některým zákazníkům postačuje preventivní údržba a servis, který sice neobsahuje tak velký rozsah garancí ze strany poskytovatele servisu, nicméně zajišťuje klientovi preventivní údržbu a pravidelné revize s potřebnou údržbou podle předem dohodnutého plánu tak, aby dodané zařízení mohlo bez problému plynule fungovat. Nejnižší formou servisních služeb je nahodilý servis, kdy společnost provádí opravy buď ve smluvně dohodném termínu, zpravidla do 24 nebo 48 hodin, či bez předem stanoveného termínu. U nahodilého servisu nemůže poskytovatel servisu přebírat plnou odpovědnost za funkčnost řídicích zařízení a rozsah služeb je omezený smlouvou. Zákazník si sám musí zvážit, zda mu takto zajištěný servis postačuje, a zda je ochoten přijmout důsledky odstávky zařízení do doby opravy, což například v případě elektrárenských zařízení může znamenat mnohamilionové ztráty. „Jednou z téměř úsměvných situací bylo, když nás urgentně žádal zahraniční partner o servisní zásah. Nefungovala jim budicí souprava, přičemž neměli sjednaný žádný druh servisu či údržby. Dokonce nabízeli, že pro technika vypraví helikoptéru. Technik pak na místě zjistil, že byl pouze odpojený kabel. Firmě se i tak vyplatilo poslat helikoptéru do zahraničí, než aby zařízení týden stálo,“ vzpomíná František Kural z firmy, která realizovala také výměnu budicích systémů pro dieselgenerátory v JE Temelín.

Vyškolený personál se vyplatí
Významnou přidanou hodnotou, kterou může dodavatel servisu nabídnout, je odborné poradenství. Jeho odborníci pomohou zákazníkovi sestavit harmonogram rozvoje a údržby, navrhnout termíny odstávek, naplánovat dobu modernizace nebo záměny starého zařízení za nové a následně se na celém procesu realizace aktivně podílet. Samozřejmostí je vyškolení zaměstnanců, kteří obsluhují servisovaná zařízení a systémy nebo s nimi jen přicházejí do kontaktu. Například ZAT zajišťuje školení svými odborníky přímo v provozu zákazníka při zkouškách, při uvádění do provozu nebo samostatně i externí formou.
Pro zákazníka je odborné zaškolení jeho zaměstnanců výhodné i v tom, že snižuje riziko chyb a následných škod. Zaškolený zaměstnanec může také efektivněji komunikovat se servisní službou například pomocí dálkové diagnostiky, kdy je možné analyzovat problém online. „Technik už při výjezdu ví, nač se připravit a může se vhodně vybavit. Pokud by měl tuto službu sjednanou zahraniční partner, ušetřil by desítky tisíc korun za výjezd technika,“ uzavírá Kural.
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2048 článek mě zaujal 477
Zaujal Vás tento článek?
Ano