rosler murr Schunk

E.ON rozšiřuje portfolio vlastních „čistých“ energetických zdrojů

Energetická společnost E.ON i v letošním roce pokračuje v naplňování své hlavní strategie, tedy „cleaner & better energy“, neboli čistá a lepší energie. Že nejde jen o prázdnou frázi největšího soukromého poskytovatele elektřiny na světě, dosvědčují poslední dvě velké investiční akce, zrealizované a uvedené do provozu ve druhé polovině letošního roku. 

 

Další čistou energií, kterou  E.ON vyrábí z vlastních zdrojů, je tak nový energoblok v teplárně Mydlovary na jihu Čech. Tento blok na biomasu ročně vyrobí elektřinu pro zhruba 6000 domácností. Historie výstavby nového bloku, který si vyžádal náklady přes 260 milionů korun, sahá až do roku 2008, kdy byla schválena jeho výstavba. Jen pro lepší představu, výkon energobloku odpovídá úspoře přibližně 15 000 t hnědého uhlí, které by se na výrobu odpovídajícího množství elektřiny musely spálit v uhelných elektrárnách. S tím souvisí i výrazný pokles emisí CO2 v samotné Teplárně Mydlovary, a to o celých 70 %. Nový zdroj bude kromě elektřiny vyrábět i teplo. „Ročně půjde zhruba o 60 000 gigajoulů,“ zmínil jednatel investora, společnosti E.ON Trend, Tomáš Turek.
Počátkem září zahájila provoz i nová malá vodní elektrárna (MVE) ve Vranově nad Dyjí na jižní Moravě. Elektrárna odpovídá nejmodernějším technologickým a ekologickým požadavkům. Architektonické řešení bere maximální ohled na její zakomponování do stávajícího vodního díla a bezprostředního okolí. Vertikální Francisova turbína, na kterou dopadá voda z výšky 37 metrů, má instalovaný výkon 1125 kW. „Smyslem této investice je maximalizace možného energetického využití vody odpouštěné z Vodního díla Vranov,“ upozornil projekt manažer Petr Klimeš ze společnosti E.ON Trend, která je investorem celé akce.
K oběma výše uvedeným projektům budou v budoucnu přibývat další. „Chceme být našim zákazníkům partnerem pro efektivní využívání energetických zdrojů. Jde o nedílnou součást strategie společnosti E.ON a i do budoucna se tímto tématem budeme intenzivně zabývat,“ potvrzuje předseda představenstva E.ON Czech holding Michael Fehn.
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2060 článek mě zaujal 522
Zaujal Vás tento článek?
Ano