rosler murr Schunk

Podpora Ecodesignu

Tlaky na snižování energetické náročnosti vyústily v aktivity různých institucí po celé Evropě a samozřejmě i v ČR. Jednou z nich je projekt ECODESIGN, který je podporován MPO. Hlavním nositelem je ČVUT Praha - Fakulta strojní. Dalšími členy jsou VUT Brno, KOVOSVIT MAS, a.s., TAJMAG ZPS Zlín, TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, SST Praha.  

 

Jde o rozsáhlý projekt, jehož cílem je nalézt cesty, jak snížit spotřebu energií obráběcích strojů o cca 20 %. Projekt zahrnuje mnoho dílčích úkolů, které je nutné vyřešit, aby se dosáhlo stanoveného cíle. Musí se navrhnout jednoznačné zkušební metody, měřicí systémy, strategie obrábění apod. a ve spolupráci se subdodavateli navrhnout úsporné spotřebiče a jejich efektivní řízení. Zapojením do projektu se KOVOSVIT MAS, a.s. bude aktivně podílet na řešení uvedených úkolů, aby tím získal včas důležité informace, které využije pro úpravu strojů odpovídající připravované legislativě.
V průběhu letošního roku se v rámci projektu společně s pracovníky VCSVTT uskutečnilo několik významných měření. Jedním z nich bylo měření spotřeby energií celého stroje v průběhu obrábění zkušební součásti a při dalších stavech nebo režimech práce, např. „pyramida“ otáček, klidový stav – stroj zapnut, kruhové interpolace, stroj vypnut tlačítkem nouzového zastavení apod. 

Z výsledku obrábění je patrné, že na celkové spotřebě stroje se rozhodující měrou podílí spotřeba pomocných agregátů – vnější a středové chlazení nástrojů, chlazení motorů, chlazení rozvaděče a pod. Celková spotřeba je významně ovlivněna i spotřebou stlačeného vzduchu, který se používá pro přetlakování hlavních agregátů stroje a na přetlakování lineárního odměřování. 
Na základě těchto zjištění se pracovníci zaměřili na testování chladicích zařízení stroje. První měření probíhala na stroji MCU630VT-5X SPRINT. Stroj pracoval ve zkušebním cyklu a byla měřená spotřeba a účinnost stávajících chladicích zařízení stroje. Následně je nahradili nejmodernějšími „ECO“ chladicími zařízeními a zkoušky opakovali. Zařízení „ECO“ bylo o ca 30 % účinnější než doposud používané agregáty.
Při dalším měření byly porovnávány dvě lednice, standardní a „ECO“, při ideálních podmínkách mimo stroj. Do chladicího okruhu byl zařazen topný odpor s přepínatelným výkonem, který přepínal výkon topného tělesa a měřila se spotřeba lednic a jejich účinnost. Měření opět potvrdila, že moderní agregáty „ECO“ mají vyšší účinnost a jsou tudíž úspornější.
V rámci projektu se odborníci zaměřili také na oblast měření spotřeby energií jednotlivých spotřebičů na stroji, který je nasazený v reálném prostředí výroby. Ve spolupráci s firmou CONTES s.r.o. byla navržena měřicí ústředna připojena k 5osému obráběcímu centru MCU630VT-5X SPRINT s výměníkem palet. Ta průběžně měřila spotřeby jednotlivých spotřebičů stroje a získaná data ukládala na podnikový server. Získaná data jsou následně analyzována pracovníky, kteří jsou zapojeni do projektu a využívají se k usměrňování dalšího postupu prací.

Jak již bylo zmíněno, nejvíce se na celkové spotřebě energií podílí pomocné agregáty stroje, a proto se v nadcházejícím období firma zaměří na testování dalších z nich. Vedle již zmíněných lednic budou zkoušet a porovnávat čerpadla středového chlazení nástrojů. Současná čerpadla jsou vybavena asynchronními motory s kotvou nakrátko, které neumožňují změnu tlaku a průtoku podle použitého nástroje. Na druhé straně regulační čerpadla jsou schopna dodávat optimální množství a tlak chladicí kapaliny podle použitého nástroje. Předpoklad je, že se zde může dosáhnout významné úspory elektrické energie.
Šetřit energie lze i jinými, nepřímými způsoby. Jedním z nich je komplexní obrábění součástí na 5osých strojích s využitím paletové výměny. Oproti současným způsobům obrábění na více různých strojích dojde k výrazné redukci vedlejších časů a zrušení mezioperační dopravy součástí. Odstraní se neproduktivní seřizovací časy, při kterých je sice stroj zapnut, ale nevyrábí a zbytečně spotřebovává energii. Na tuto oblast se zaměříme v závěru letošního roku.
Možností na úspory energií je v oblasti obráběcích strojů celá řada. V tomto článku bylo uvedeno jen pár ilustrativních příkladů.
Ing. Miroslav Kopal, vedoucí elektrokonstrukce KOVOSVIT MAS, a.s.

 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 2512 článek mě zaujal 518
Zaujal Vás tento článek?
Ano