rosler murr Schunk

Frézování s nástroji (logo High Qline) od firmy ISCAR

Jak jsme již avizovali v předchozím vydání TechMagazínu, přinášíme další informace o nové řadě nástrojů s logem HIGH QLINE. V dnešním příspěvku představíme nové čelní frézy, inovované břitové destičky s děleným ostřím pro hrubovací operace nebo nové frézy MILLSHRED.

 

Frézy DOVEIQMILL 845
Nové čelní frézy IQ845 FSY…-R07 jsou osazovány oboustrannými vyměnitelnými čtvercovými destičkami.  Je-li řeč o čtvercové oboustranné destičce, je snadné si spočítat kolik využitelných břitů má. To je jako informace pro uživatele zakódováno i v systému označení destiček IQ845 FSY…-R07. Zde může uživatel vyčíst, že jde o destičky s osmi řeznými břity a úhlem nastavení 45° (845). Délka řezné hrany 7 mm (R07). V případě úhlu nastavení 45° odpovídá maximální doporučená hloubka záběru 4,6 mm.    
Speciální konstrukce destiček IQ845 SYHU 704ADN umožňuje pozitivní geometrii nejen na čele, ale i na hřbetu a tím jsou kladně ovlivněny její řezné vlastnosti.
Zpevnění řezné hrany zvyšuje celkovou tuhost VBD a hladicí geometrie břitu zaručuje dosažení vysoké kvality drsnosti povrchu. V lůžku je destička pevně jištěna svojí šikmou ploškou zapadající do rybinovitě skloněné stěny a upnuta šroubkem. Celkově mají nástroje klidný chod jak při vstupu, tak i při výstupu z řezu. Dobře si poradí se všemi druhy materiálů.
Čelní frézy jsou vyráběny v rozsahu průměrů 50 až 160 mm v provedení hrubozubém i jemnozubém. Jsou určeny pro rovinné frézovací operace, hrubovací i dokončovací na širokém rozsahu obráběných materiálů, včetně austenitických nerez ocelí.

Břitové destičky s děleným ostřím
Jako reakci na požadavky trhu přichází ISCAR v poslední době na trh s některými svými již dříve zavedenými destičkami v nové úpravě s děleným ostřím.
Ty mohou uživatelům pomoci při řešení některých problémů při hrubovacích operacích. Děleným ostřím se totiž produkují mnohem menší segmenty třísek a tím se výrazně zlepšuje jejich odchod z prostoru a samotná manipulace s nimi. Nástroje s děleným ostřím vykazují nižší řezný odpor a generují menší množství tepla. Porovnávací zkoušky prokazují, že tyto nástroje mají i menší náchylnost k vibracím než stejné nástroje se standardním břitem. Díky těmto vlastnostem se v konečném důsledku znatelně prodlužuje i životnost nástroje. Při cenách ježkových (čelních válcových) fréz je to nezanedbatelný kladný fakt.
Navíc takové frézy mohou pracovat s větší hloubkou záběru (až 35 % průměru frézy) než běžné frézy s kontinuální délkou ostří.  Dělené třísky se také mnohem lépe vejdou do zubové mezery nástroje. Soubor všech zmiňovaných vlastností umožňuje používat tyto frézy i pro obrábění problematických materiálů, jaké jsou používané v leteckém průmyslu (slitiny titanu a podobně).

Nové frézy P290 MILLSHRED
Jde o frézovací tělesa osazená 90° destičkami P290 ACKT 1806PDR-FW a P290 ACKT 1806PDR-FWE s dělený ostřím. Tyto frézy mohou být taktéž vybaveny destičkami P290 ACCT 1806PDR-HL s přímým ostřím pro dokončování. Obdélníkové destičky mají dvě pozitivní řezné hrany o využitelné délce 18 mm.
Nové frézy P290 při osazení destičkami P290 ACKT 1806PDR-FW produkují velmi malé dělené třísky. Proto jsou ideálním řešením při obrábění hlubších dutin forem a zápustek. Lehké a jemné třísky lze snadno z pracovního prostoru odstranit proudem vzduchu a vyhnout se problémům nástroje brodicího se v třískách. Navíc frézy vykazují poměrně malou náchylnost k vibracím i při větším vyložení, což je další dobrá vlastnost pro nástroj určený pro oblast formařiny.
Dělené ostří a uložení sousedících destiček na řezné hraně nástroje P290 je konstrukčně vyřešeno tak, že se vzájemně překrývají a nástroj se chová jako plno efektivní. Destičky jsou dodávány s různým utvařečem a úpravou řezné hrany pro optimální podmínky obrábění různých druhu materiálů. Destičky P290 ACKT 1806PDR-FWE byly konstruovány především pro obrábění titanových slitin. Destičky P290 ACKT 1806PDR -FW pro obrábění ocelí. S nástroji P290 s děleným ostřím uživatel dosáhne:
- Dobré stability nástroje,
- Dokonalé dělení třísek na malé segmenty,
- Bezproblémové tvorby a především odchod třísek z místa řezu,
 - Možnost hloubky záběru až 18 mm bez nebezpečí vibrací v porovnání se standardním nástrojem,
- Snížení řezných sil a menší potřebu výkonu stroje.
Pro nástroje P290 je doporučená ideální radiální hloubka záběru do 35 % průměru nástroje. Dokončovací destičky P290 ACCT 1806PDR-HL mají hladicí geometrii pro zvýšení kvality drsnosti povrchu.
Frézy HELITANG T490 se čtyřbřitými tangenciálně upnutými destičkami jsou mezi uživateli běžně známy. Nyní lze do těchto fréz vyzkoušet i výše zmiňované typy destiček s děleným ostřím T490 LNMT… CS. Kde právě přídomek CS označuje zmiňovaný typ VBD. V současné době je úprava děleného ostří dodávána na všech rozměrech VBD (08,13,16 mm).
Taktéž u nástrojů HELIDO H490 je možné používat destičky velikosti 12 a 17 mm s děleným ostřím. Nejen pro obrábění ocelí a slitinových materiálů jsou vhodné nástroje s děleným ostřím. Pro obrábění hliníku byly úspěšně odzkoušeny frézy HELIALU osazené destičkami HM APCR 2206… s děleným ostřím. Kombinace moderních frézovacích nástrojů, nové technologie výroby a povlakování destiček opatřené navíc děleným ostřím může výrazně zvýšit produktivitu hrubovacích operací.

 

                                                                                    www.iscar.cz
 

 
Publikováno: 8. 2. 2013 | Počet zobrazení: 3069 článek mě zaujal 587
Zaujal Vás tento článek?
Ano