Rosler MURR2 Schunk

V Misanu se zabydlují nové technologie

Vztah na celý život není průvodním znakem současné společnosti. Platí to zejména u jednotlivců, ale může ovlivnit i chování skupin, pracovních týmů a malých i velkých podniků. Ve většině případů je pro takové chování motivací udržet si nebo alespoň demonstrovat nezávislost anebo často i prezentace vysokých ambicí a dominance ve vztahu k partnerovi. V těchto často velmi složitých vztazích hrají významnou roli i podmínky, za nichž se soužití odehrává, velmi výrazný je také vliv okolí na chování účastníků.

 

V současném světě kde vládne dravá, často bezohledná konkurence není výběr správného dodavatele, který by měl být i spolehlivou oporou nejen u příležitostných akcí, ale hlavně pro rozvoj dlouhodobých podnikatelských aktivit, jednoduchou záležitostí. Čas od času se před tímto problémem ocitne každá firma, a společnost Misan není výjimkou. Chce-li firma, zaměřená na řešení pro strojírenský průmysl obstát, musí mít pro své klienty řešení vyhovující požadavkům moderní výroby po technické stránce i v zajištění potřebné podpory a kontinuity. „Přes všechny výše uvedené aspekty lze i nyní nalézt partnera, na kterého je v každém ohledu spolehnutí. Jedním z takových je japonská společnost  Okamoto, výrobce přesných a spolehlivých brusek. Její čitelná a dlouhodobá strategie aktivit v oblasti brousicích strojů a zařízení pro optický a elektronický průmysl je trvale naplňována na nejvyšší dosažitelné světové úrovni,“ konstatuje jednatel firmy Ing. Ondřej Svoboda.
Svůj podíl na evropském trhu realizuje především prostřednictvím strojů pro rovinné a profilové broušení. Úspěšnou akvizicí přes CNC systémy s dotykovými obrazovkami, se bez vysokých požadavků na obsluhu z hlediska aplikace CAM systému, podařilo zpřístupnit jak obecné profilové broušení velkých ploch (broušení pomocí kotouče s kruhovým profilem), tak i broušení profilů zapichovacím způsobem pomocí tvarovaného kotouče. 

Své dovednosti si nosím sebou – třeba na USB...
„Omnia mea mecum porto....“, vše své si nosím sebou, říká populární latinské úsloví – a v jistém smyslu to charakterizuje i jednu ze silných stránek brusek Okamoto. Za pomocí nabízených, cenově dostupných softwarových produktů, je poměrně jednoduchým procesem jak příprava programů pro broušení velkých profilů, tak i orovnávání kotouče na požadovaný jemný profil a jeho vybroušení zapichovacím způsobem. Software může být instalován na PC a program přenesen do systému přes paměťové medium, nebo u snadněji definovaných profilů vytvořen přímo na řídicím systému brusky.
Ve standardu nabízí Okamoto ke svým bruskám řady iQ profilové broušení jednoduchých tvarů kotoučem se dvěma rádiusy / jedním rádiusem a šikmými plochami výběrem symbolů na dotykové  obrazovce, a jako zvláštní příslušenství broušení obecných tvarů z ISO programu a samostatně i iCAM software pro off-line přípravu ISO programů na PC.
Software iCAM představuje velmi efektivní nástroj speciálně vyvinutý pro brousicí stroje, které umožňují rychlou a snadnou tvorbu ISO programů jednak pro orovnání kotouče do obecného tvaru, respektive dle CAD dat importovaných z výkresu či modelu finálního výrobku, tak pro generování drah brousicího kotouče (orovnaného nejčastěji do kruhového profilu) sloužících k profilovému broušení rozměrných dílců. Nedílnou součástí dodávky opce iCAM je i jednoduché CAD prostředí umožňující přípravu profilů pro bezproblémové zpracování a následný export ISO programu. U digitalizovaného profilu je třeba dodržet (překontrolovat) správnou posloupnost jednotlivých segmentů křivky a také jejich přesnou návaznost (spojitost). Poté stačí jediným kliknutím myši přetransformovat hotový profil na reálný brousicí kotouč se zvolenými základními parametry (viz obr.). Volbou typu a tvaru orovnávače z připravené nabídky odpovídajícího situaci na stroji přistupujeme k simulaci vlastního procesu tvarového orovnávání. Posledním krokem je tvorba ISO programu pro konkrétní stroj Okamoto. iCAM je vždy dodáván s postprocesorem odladěným pro daný brousicí stroj Okamoto.
Mistři velkých i malých tvarů
Ani opracování velkoprofilových prvků není pro stroje Okamoto problém. Technologie broušení velkých profilů je realizována v prostředí iCAM obdobným způsobem jako u výše popsaného případu orovnávání kotouče s tím rozdílem, že připravený profil je umístěn na obrobek a kotouč je orovnán pomocí připravených standardních cyklů. Opět lze simulovat a optimalizovat celý proces dle potřeby a po dokončení exportovat dráhy brousicího kotouče do podoby ISO programu.
„Věříme, že výše popsaný postup přípravy výroby tvarových broušených dílců nenechá nikoho na pochybách, že hlavním cílem firmy Okamoto je zpřístupnit tvarové broušení pracovníkům s různým stupněm znalostí a zkušeností. V dnešní době se nelze spoléhat na tradiční pečlivost a trpělivost brusičů, ale je podstatné zefektivnit, zatraktivnit a především usnadnit broušení v reálných podmínkách české průmyslové výroby,“ říká Ondřej Svoboda.
 

 
Publikováno: 5. 1. 2013 | Počet zobrazení: 2580 článek mě zaujal 512
Zaujal Vás tento článek?
Ano