Rosler murr Schunk

Obří akumulátor pro stabilní síť

Energie z obnovitelných zdrojů je trendem dnešní doby a na její zelené vlně se veze stále více výrobců elektřiny. Není divu: je populární, není nutné řešit emise ani vyhořelé palivo, a firmy se tak aktivně podílejí na udržitelném vývoji lidské společnosti. S počtem elektráren využívajících obnovitelné zdroje však roste i množství technologických komplikací, jež je třeba vyřešit. Mezi největší slabiny solární či větrné energie patří výrazná nestabilita dodávek energie.

 

Stačí doslova malá nepřízeň počasí, aby se jejich výkon prudce snížil, nebo případně přestaly elektřinu vyrábět vůbec. V rozvodné síti mohou tyto výkyvy způsobit značné problémy, v krajních případech až výpadky dodávek, tzv. blackout. V budoucnu by ale měly stávající rozvody nahradit tzv. chytré sítě (Smart Grids), které si s těmito problémy umějí poradit. Jedním z klíčových prvků, který by mohl fluktuace v dodávce kompenzovat, je i řešení pro ukládání energie v době, kdy systémy využívající obnovitelné zdroje jedou na plný výkon a zajišťují možnost dodávek do rozvodné sítě tehdy, kdy nejsou schopny energii vyrábět. Do této kategorie patří i nový akumulační bateriový systém od společnosti Siemens pro uchovávání elektrické energie.
Akumulační bateriový systém s názvem Siestorage má modulární design, přičemž každou jednotku tvoří akumulátor typu lithium-ion velikosti kontejneru. Kapacita jednoho takového zařízení činí 500 kWh. To je pro představu zhruba takové množství energie, které spotřebuje za jeden den 50 domácností. Díky spolupráci společnosti Siemens s výrobci akumulátorů typu lithium-ion však lze kapacitu zvýšit až na čtyřnásobek, při maximálním výkonu 8 MVA. Ačkoli nejde o extrémně velkou kapacitu, účelu úložiště dostačuje. Nemá totiž sloužit jako náhradní zdroj energie při úplném výpadku, ale k překrytu kritických situací a jeho úkolem je pouze vyrovnávat hladinu dodávky při jejích poklesech. Jde tak v podstatě o velký tlumič energetických výkyvů, který prakticky okamžitě (v řádu milisekund) vyrovnává nedostatečnou produkci.
Zatím první spuštěný systém má kapacitu jedné megawatt hodiny a mj. slouží i ke studiu dalších možností stabilizace napětí, včetně reakcí zařízení na kompletní výpadek.
Rozměry obřího akumulátoru odpovídají klasickému lodnímu kontejneru. Tyto jednotky lze pro navýšení celkové kapacity dále spojovat až do součtu 2 MWh.
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2249 článek mě zaujal 560
Zaujal Vás tento článek?
Ano